Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen | Humanistiske citater

Alexis de Tocqueville (1805-1859)

Udvalgt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

ALEXIS DE TOCQUEVILLE: »Når jeg derfor nægter at adlyde en uretfærdig lov, benægter jeg ikke flertallets ret til at bestemme. Jeg appellerer blot fra folkesuveræniteten til den almenmenneskelige suverænitet. Der er dem, som ikke er veget tilbage fra at påstå, at et folk ikke er i stand til at overskride fornuftens og retfærdighedens grænser i spørgsmål, som kun angår det selv, og at man derfor ikke skal være bange for at overlade al magt til det flertal, som repræsenterer folket. Dette kalder jeg slavetale. Hvad er sådan en kompakt majoritet andet end et individ med meninger - og som oftest også interesser - som står i strid med de meninger og interesser, som hævdes af et andet individ, nemlig mindretallet? Hvis man indrømmer, at en enevældig hersker kan misbruge sin magt mod sine modstandere, hvorfor vil man da ikke indrømme, at majoritetern kan gøre det?«


ALEXIS DE TOCQUEVILLE: »Og det, jeg føler mest modvilje mod i Amerika, er ikke den vidtgående frihed, man finder der, men mangelen på garantier mod tyranni.«


ALEXIS DE TOCQUEVILLE: »Lænker og bødler var de grove midler, som fortidens tyrannner anvendte. I vore dage har civilisationen endog perfektioneret tyranniet, som man ellers ikke skulle tro havde mere at lære. Fyrsterne havde - om man kan udtrykke sig således - materialiseret voldsmagten. Vore dages demokratiske republikker har gjort den åndelig ligesom den menneskelige vilje, som den ønsker at undertvinge. Under enevælden lod tyrannen det gå ud over kroppen for derved at undertvinge sjælen, men sjælen, som ikke blev ramt af slagene, rejste sig igen stoltere end før. Således går tyranniet ikke frem i de demokratiske republikker: Det lader kroppen i fred og går direkte løs på sjælen. Herskeren siger ikke længere: 'Tænk som jeg, eller du må dø!' I stedet siger han: 'Det står dig frit for, om du vil tænke ligesom jeg gør. Dit liv, din ejendom, ja, alt skal du få lov til at beholde. Men fra den dag bliver du en fremmed imellem os. Du må beholde dine borgerrettigheder, men du får ikke længere nogen nytte af dem, for du vil aldrig blive valgt af dine medborgere, hvis du prøver at opnå deres stemmer ...'«


ALEXIS DE TOCQUEVILLE: »Vi må tage os i agt for ikke at bedømme hele gruppen ud fra enkelte af dens medlemmer.«


ALEXIS DE TOCQUEVILLE: »Hvis flertallets enevælde kommer til at træde i stedet for alle de forskellige magter, som før lagde sig hindrende i vejen for individets frie udfoldelse, skifter ondet bare karakter. Da har menneskene ikke fundet frem til et liv i frihed. Trældommen har bare skiftet form.«


ALEXIS DE TOCQUEVILLE: »Et abstrakt ord er som et bæger med falsk bund. Man putter alle de ideer ned i det, man vil, og kan siden tage dem op igen, uden at nogen ser det.«


ALEXIS DE TOCQUEVILLE: »Despotiet er frygtsomt af naturen og føler sig tryggere, jo mere menneskene er isolerede. Derfor sætter despoten gerne alt ind på at hindre borgerne i at knytte bånd til hinanden. Ingen menneskelig last er ham mere velbehagelig end egoismen. Han kan let tilgive sine undersåtter, at de ikke elsker ham, når de blot ikke elsker hinanden.«


ALEXIS DE TOCQUEVILLE: »Massen har ikke brug for lovens hjælp til at bøje dem, som tænker anderledes. Dens misbilligelse er tilstrækkelig. Følelsen af isolation og afmagt griber den, som skiller sig ud og tager modet fra ham.«


ALEXIS DE TOCQUEVILLE: »Netop i vor demokratiske tidsalder bør derfor alle sande venner af frihed og menneskelige værdier være på vagt for at hindre, at statsmagten uden videre ofrer de enkelte borgeres private rettigheder for at kunne gennemføre sin generelle politik.«


ALEXIS DE TOCQUEVILLE: »Der findes ikke i vor tid en eneste samfundsborger, som er så ringe, at det ikke vil være farligt at øve vold eller uret mod ham, og der findes ikke private rettigheder, som er så betydningsløse, at de ustraffet kan overlades til en myndigheds vilkårlighed.«


ALEXIS DE TOCQUEVILLE: »I vort samfund truer alt med at blive så lige, at det enkelte menneskes særtræk fuldstændig forsvinder og bliver erstatter af det normaliserede menneskes fælles træk.«

Fra DEMOKRATIET I AMERIKA, 1835-1840
(Oversat af Poul A. Jørgensen)