Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen | Humanistiske citater

Tariq Ramadan (f. 1962)

Udvalgt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

TARIQ RAMADAN: »Den daglige oplevelse af diskrimination, mistænksomhed og afvisning er imidlertid ikke forsvundet, og mange muslimer har det svært i Europa. Vejen til sameksistens er lidt af et minefelt – ikke så meget på grund af diskriminerende lovgivning, men mere på grund af en mere og mere udbredt fordom om, at islam og muslimer per definition er »ude af stand til at integrere sig«. Dette tyder på et påtrængende behov for uddannelse og oplysning. Folks forenklede opfattelser af islam forhindrer offentligheden i at blive opmærksom på de store fremskridt, der er gjort på integrationsområdet. Der er mange initiativer, som allerede har åbnet døre: Åbne dialogarrangementer, muslimers egne bestræbelser på at udbrede kendskabet til islam (tværreligiøse møder, åbne seminarer, universitetsdebatter osv.), og visse intellektuelles og mediepersoners afvisning af stereotyper. Dørene er måske ikke så vide, men de åbner vejen til en fremtid præget af gensidig respekt. I stedet for at tænke i kolde, formelle begreber omkring passiv integration af muslimer, bør vi nære et stærkt ønske om, at muslimer selv yder et positivt bidrag til opbygningen af et nyt Europa. Deres tilstedeværelse er en kilde til berigelse: Den bidrager til refleksion over spiritualitetens betydning i et sekulariseret samfund, og over en ligestillet fremme af religiøs og kulturel pluralisme. Bredere formuleret er muslimer naturlige allierede med alle, der ønsker at udfordre samfundet på områder som livets mening, etik og social retfærdighed.«


TARIQ RAMADAN: »... muslimer er forpligtet af deres kontraktmæssige vilkår, undtagen i det specifikke tilfælde, hvor de er tvunget til at handle mod deres samvittighed. Denne præcisering er nødvendig, eftersom visse radikale islamiske grupper hævder, at en muslim ikke kan være forpligtet af en forfatning, der tillader renteopkrævning (ribâ), alkoholindtagelse (khamr) og anden opførsel, der strider mod islamisk lære. Men selv om de europæiske forfatninger i praksis tillader sådanne transaktioner og en sådan adfærd, så forpligter de ikke muslimer til at benytte disse midler eller handle på denne måde. Derfor skal muslimer på den ene side respektere den gældende lovgivning - eftersom deres tilstedeværelse er baseret på en stiltiende eller udtrykkelig aftale - og på den anden side undgå alle aktiviteter og engagementer, der strider mod deres tro. Man kan således se, at det er i god overensstemmelse med en troskab mod den islamiske lære, Shari'aen og fiqh, at muslimer bor i Vesten, og at det er deres pligt at respektere landets love. Med andre ord, islamisk lov og retslære forpligter den enkelte muslim til at underlæge sig den udtrykkelige lovgivning, der gælder i hans opholdsland under henvisning til den stiltiende moralske aftale, som danner baggrund for hans tilstedeværelse i dette land. Eller sagt på en anden måde: At praktisere Shari'aen er for en muslimsk borger eller en muslim med ophold i et europæisk land eksplicit at respektere det pågældende lands forfatnings- og lovgivningsmæssige struktur. (...) Shari'aen kræver ærligt medborgerskab inden for den ramme, der udgøres af den foreliggene lovgivning i det pågældende europæiske land.«

AT VÆRE EUROPÆISK MUSLIM, 1999
(Oversat af Ole Lindegård Henriksen)