Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen | Humanistiske citater

Francois Rabelais (1483-1553)

Udvalgt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Gargantua lader abbediet Thelema bygge til sin gode ven, Munken, der her begynder at fortælle om ideen bag dette særprægede kloster.


FRANCOIS RABELAIS: »- Dersom I mener, at jeg har gjort og i Fremtiden kan gøre jer en Tjeneste, der er jer til Behag, saa giv mig Lov til at grundlægge et Abbedi efter min egen Plan.

Det Ønske faldt i god Jord hos Gargantua, og han skænkede Munken hele sit Land Thelema langs Floden Loire, to Mil fra den store Skov Port Huault; og Broder Johan bad Gargangtua om at indrette hans Kloster anderledes end alle andre.

- For det første altsaa, sagde Gargantua, der maa aldrig bygges Mure omkring; for alle Abbedier er tilgavns tilmurede.

- Ja, sagde Munken, hvor der er Mure for og bag, er der megen Murren, Misundelse og Gensidig Sammensværgelse.

Endvidere: i Betragtning af, at det i visse Klostre i denne Verden er Skik og Brug, at dersom nogen Kvinde kommer derind (jeg mener Snerper og Spidslærker) saa skrupper man det Sted, hun er gaaet henover, skulde det hèr paabydes, at dersom en Munk eller Nonne tilfældigt kom derind, skulde man omhyggeligt rense de Steder de var gaaet henover. Og fordi alting i denne Verdens Klostre er adstadigt, begrænset og afstemt ved Klokkeslet, blev det bestemt, at der hèr ikke skulde være noget Ur eller nogen Solskive; men alle Arbejder skulde udføres, naar det fandtes belejligt; thi, sagde Gargantua, det værste Spild af Tid, han kendte, var at tælle Timerne - hvad godt kommer der ud af det? - og den største Dumhed i Verden var at lade sig lede af Klokkeslag og ikke af den sunde Dømmekrafts og Fornuftens Forskrift.«


FRANCOIS RABELAIS: »Men der herskede en saadan Samfølelse mellem Mænd og Kvinder, at de hver Dag var klædt i det samme Skrud, og for at det ikke skulde slaa fejl, havde visse Adelsmænd hver Morgen det Hverv at sige til Herrerne, hvilken Dragt damerne vilde iføre sig den Dag; for alting udførtes efter Damernes Vilje.«


FRANCOIS RABELAIS: »Hele deres Liv levede de, ikke efter Love, Statutter eller Regler, men efter deres egen Vilje og fri Bestemmelse. De stod op af deres Seng, naar de fandt for godt; de drak og spiste, arbejdede og sov, naar de havde Lyst; ingen vækkede dem; ingen tvang dem til at drikke eller spise, eller til at gøre nogetsomhelst andet. Saaledes havde Gargantua fastsat det. I deres Klosterregler fandtes kun én Bestemmelse: GØR, HVAD DU VIL.«

GARGANTUA OG PANTAGRUEL, BD. 1: GARGANTUA, 1534
Oversat af C.E. Falbe-hansen