Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen | Humanistiske citater

Karl Popper (1902-1994)

Udvalgt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

KARL POPPER: »Vi kan elske og hade, især når det gælder kunst, uden at støtte retlige tiltag, hvis mål er at undertrykke det, vi hader, eller kanonisere det, vi elsker.«


KARL POPPER: »... ideen om, at der findes naturlige enheder som nationer, eller lingvistiske eller racebestemte grupper, er ren fiktion.«


KARL POPPER: »Det tjener Platon, Sokrates' elev, til ære, at det aldrig faldt ham ind at fremstille sine modstandere som afkom af mørkets dystre dæmoner. På dette punkt forblev han oplyst. Han havde ikke tilbøjelighed til at idealisere det onde, der for ham ganske enkelt var vanartet eller degenereret eller forarmet godhed.«

Bind I: Platon
Af DET ÅBNE SAMFUND OG DETS FJENDER, 1945 (oversat af Christian Svendsen, 2001)


KARL POPPER: »Ethvert bevis må udgå fra præmisserne; beviset som sådan, det vil sige afledningen fra præmisserne, kan derfor aldrig endegyldigt afgøre nogen konklusions sandhed, men kun vise, at konklusionen må være sand forudsat at præmisserne er sande. Hvis vi skulle kræve, at også præmisserne skulle bevises, så ville spørgsmålet om sandheden blot blive flyttet et skridt tilbage til et nyt sæt præmisser, og så videre i det uendelige.«


KARL POPPER: »Den middelalderlige autoritetstro begyndte at blive opløst fra og med renæssancen. Men på det europæiske kontinent blev den middelalderlige feudalisme ikke alvorligt truet før den franske revolution. (Reformationen havde blot styrket den): Kampen for det åbne samfund begyndte først med idéerne fra 1789 ...«


KARL POPPER: »Fra og med Alexander var alle civiliserede stater i Europa og Asien imperier, der omfattede befolkninger med uendeligt blandede oprindelser. Den europæiske civilisation og alle de politiske enheder, der har tilhørt den, er forblevet international, eller mere præcist, en blanding af stammer lige siden.«


KARL POPPER: »Ingen af de teorier, der hævder, at en nation er forenet af en fælles oprindelse, eller et fælles sprog, eller en fælles historie, er acceptabel, eller anvendelig i praksis. Det er en myte.«


KARL POPPER: »Ubegrænset frihed betyder, at den stærke er fri til at hundse med den, der er svag, og til at berøve denne hans frihed. Det er derfor vi kræver, at staten bør begrænse friheden i en vis udstrækning, så enhvers frihed beskyttes af loven. Ingen bør være prisgivet andre, men alle bør have en ret til at blive beskyttet af staten.«


KARL POPPER: »Vi må konstruere samfundsinstitutioner, der håndhæves af statens magt, som beskytter de økonomisk svage fra de økonomisk stærke. Staten må sørge for, at ingen behøver at indgå en uretfærdig aftale af frygt for sult eller økonomisk ruin.«


KARL POPPER: »Den 'videnskabelige' marxisme er død. Længe leve dens følelse af socialt ansvar og kærlighed til friheden.«


KARL POPPER: »Der kan ikke findes en historie om 'fortiden, sådan som den faktisk fandt sted'; der kan kun findes historiske fortolkninger, og ingen af dem er endegyldige; og enhver generation har ret til at udforme sine egne.«


KARL POPPER: »Der findes ingen menneskehedens historie, der findes kun et ubestemt antal historier om alle slags aspekter af menneskelivet. Og én af disse er den politiske magts historie. Denne ophøjes til at være verdenshistorien. Men dette mener jer er en fornærmelse mod enhver anstændig opfattelse af menneskeheden.«

Bind II: Hegel og Marx
Af DET ÅBNE SAMFUND OG DETS FJENDER, 1945 (oversat af Christian Svendsen, 2001)