Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen | Humanistiske citater

Perikles (ca. 495-429 f.v.t.)

Udvalgt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Den athenske statsmand og general Perikles holdt i vinteren 431-430 f.v.t. en berømt begravelsestale, som hyldede bystatens frihedsbegreb, og hvor formelle grundtræk er forbløffende genkendelige også i den udformning, der er beslægtet med det moderne retssamfund og demokrati. Han efterlod sig ikke selv skriftlige kilder, men tre af hans taler er gengivet af den græske historiker Thukydid (ca. 460-395 f.v.t.), der nok har digtet fra og til, men selv var voksen mand, da Perikles holdt sin tale og derfor udmærket kan have hørt den. REL.


PERIKLES: »... Lovene give alle borgere lige Rettigheder med Hensyn til deres private Anliggender«


PERIKLES: »Og ligesom Frihed præger vort borgerlige Samliv med Hensyn til det offentlige Livs Forhold, gør den det vel ogsaa med Hensyn til hele vor Færd i det daglige Liv.«


PERIKLES: »Vi holde ikke mistænksomt Øje med hverandre; vi nære ikke Vrede mod vor Næste, fordi han muligvis i en og anden Handling følger sig eget Lune, ej heller tilføje vi hinanden saadanne Ydmygelser, der vel ikke paaføre materiel Skade, men dog ere krænkende i Medborgeres Øjne.«


PERIKLES: »Endvidere fører vor Bys Storhed det med sig, at alt muligt strømmer ind til os fra alle Jordens Kanter; og vi opnaa derved at kunne bruge og nyde ogsaa de Goder, der findes i den øvrige Verden, med ganske den samme Følelse af, at de høre os selv til, som de Goder, der frembringes her i vort eget Land.«


PERIKLES: »For det første holde vi vor By aaben for alle, og aldrig formene vi ved at jage Fremmede bort noget Menneske enten at lære eller se noget dér ...«


PERIKLES: »Ogsaa hvad al Godhedsfærd angaar, er der en Modsætning mellem os og de fleste andre. Vi vinde os nemlig Venner, ikke ved at modtage, men ved at vise Velgerninger.«

Efter THYKYDIDES'S HISTORIE, 5. årh. f.v.t.
(oversat af M. Cl. Gertz)