Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen | Humanistiske citater

Adam Oehlenschläger (1779-1850)

Udvalgt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

   ADAM OEHLENSCHLÄGER:
   »Du Nordens mørke Mø, Melancholia,
   Som sidder hisset paa det tykke Bundt
   Af Krøniker fra Island, gamle Digte
   Fra Danmark med en harpe i din Haand
   Af Bjørnesener og af Egetræ!
   Modtag i Dag et lille kort Besøg
   Her af din Søster, af Sangvinitas,
   Den ældre, muntre, morgenlandske Datter.
   Glem for et Øieblik, du ranke Mø,
   Tilsløret, høi og ædel, svøbt i Maar!
   Din dybe Tungsind, vaagn af din Erindring
   Om Frode, Athelstein og Trygvesøn;
   Tænk heller nu paa Navnet Valdemar,
   Der blomstrede med Danmarks Riddertid.
   Tag Saxo frem, og lad ham huldt erstatte
   Med spillende romantisk Farveblanding
   Det Store i din Snorros Overblik
   Paa Livet ved de sneebedækte Fielde.
   Erkiend min Skiønhed, yngre, blege Søster
   Og mindes, at din Knud, din Eiegod, 
   Din Haarderaade, og saa mange Flere
   Blev lokket af mit sydligmilde Blik.
   Thi Nordens Kraft er uden Østens Ild
   Det samme, som et tungt og hærdet Sværd,
   Der mangler en varmblodig Muskelarm,
   For stærkt at svinges. Blomsten, sund af Frø,
   Til Solen trænger, for at giennemglødes;
   Og bliver der for langt et Mellemrum, 
   Før Asianerne til Norden drage
   For at forædle Slægten, varme den -
   Da bliver Slægten, som du seer desværre:
   En Blomst, forlængst engang fra Syden hentet,
   Men som vantrives Aar for Aar, hentørres
   Blier bleg af Farve, søvnig, mat - og døer.
   Her ruller jeg fortrolig op for dig
   Mit rigeligt indsprængte blomsterflor;
   Som Østens Æther let og giennemsigtigt,
   Udruller jeg det paa dit sorte Skiold,
   At det kan laane der en hellig Grund
   Af nordisk Aftendæmring.
   Og finder du ei i det hele Billed
   Alt, hvad der burde høre til mit Rige,
   Blier undertiden Farven mere mat,
   End Straalerne fra Orienten taale -
   Da tilgiv Kunstneren, som malte det;
   Erindre dig, det var din Søn, min Søster!
   Der saae det Hele, skiøndt med henrykt Aand,
   Dog giennem dit, sin Moders, Sørgeslør;
   Og harmes ikke over den Natur,
   Der sødt har bragt ham til at elske dig!«

ALADDIN. Uddrag af prologen, 1805


    OEHLENSCHLÄGER:
    Karsk er den Danskes Aand,
    Den hader Fordoms Lænker,
    Og Sværmeriets Baand.

Fra FÆDRELANDS-SANG, 1819


OEHLENSCHLÄGER: »Her i Byen trække høie Embedsmænd paa Smilebaandet over Tilsagnet om 'at skaffe Arbeiderne Arbeide'; hvilket de ansee for en Umulighed; men mig synes: naar Menneskene kan arbeide, og vil arbeide, og ikke kunde leve uden det, og dog ikke kunde faae Arbeide; saa har Statsindretningen giort dem til legitime Røvere og Oprørere.«

1848