Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen | Humanistiske citater

Thomas More (1478-1535)

Udvalgt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Thomas Mores' berømte 'Utopia' (1516) repræsenterer både meget tolerante tanker og kimen til betydeligt mere intolerante. Et af øens »helligste principper« er, at »den enkeltes religiøse overbevisning er ukrænkelig«. Trods Mores forsvar for religionsfriheden i 'Utopia' var han langtfra nogen eksponent herfor i sit politiske liv over for kættere - og skæbnens ironi ville, at han selv blev henrettet for sin tro. »Han er en af tolerancehistoriens mærkværdigste skikkelser,« skriver Thomas Bredsdorff og Lasse Horne Kjældgaard rammende i bogen 'Tolerance' (2008).

Om Mores 'Utopia' hedder det endvidere bl.a. i undertegnedes 'Renæssancen og humanismens rødder' (2006): »Mores utopi er en sær blanding af livsglæde og afvisning af kristen fanatisme på den ene side, og en benhård adfærdskontrol på den anden. En barsk udgave af middelalderlig seksualmoral kombineres med en streng (og meget moderne) udgave af den vestlige arbejdsmoral.« (186). Og om utopien generelt: »... måske er dystopien altid utopiens tro følgesvend. Den politiske utopi rummer således i lighed med f.eks. det kristne Himmerige eller Tusindårsrige og det islamiske paradis en fare for, at målet helliger midlet, for hvad enten man kaemper for det Evige Sande i form af det hinsidige Paradis eller det Ideelle Samfund i form af den perfekte stat, reduceres modstanderne let til endimensionale fjender af Sandheden, der i Godhedens tjeneste legitimt kan (hvis ikke ligefrem
bør) bekæmpes med alle midler.« (188).

Nedenstående citater trækker imidlertid i retning af det generelle humanistiske nybrud, som renæssancen repræsenterede. REL.


THOMAS MORE: »... idet naturen opfordrer menneskene til gensidigt at støtte og hjælpe hinanden til en mere munter tilværelse - med god ret, eftersom ingen enkeltpersoner er så højt hævet over menneskeslægtens fælles kår, at naturen kun har omhu for ham; tværtimod, den er lige god og kærlig mod alle, der har menneskeskikkelse og omfattes af det menneskelige fællesskab! - idet den som sagt opfordrer til dette, befaler den at give nøje agt på, at tilfredsstillelse af ens egne lyster og tilbøjeligheder ikke går ud over andres.«

Fra UTOPA, 1516
Oversat af Otto Foss


THOMAS MORE: »... det bestemtes, at enhver skulle have lov til at udøve den religion, vedkommende foretrak, og at han skulle have ret til uhindret at søge at vinde andre for den, på betingelse af at det skete på en sømmelig og venlig måde, uden heftige angreb og udfald. Hvis han imidlertid ikke med disse midler kunne overbevise folk, var det ham strengt forbudt at bruge nogen form for vold eller hånlige ord.«

Fra UTOPA, 1516
Oversat af T. Bredsdorff og L.H. Kjældgaard