Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen | Humanistiske citater

John Stuart Mill (1806-1873)

Udvalgt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

JOHN STUART MILL: »Selv når alle undtagen ét menneske mener det samme, har vi ikke større ret til at tvinge det til at tie, end det har - hvis det stod i dets magt - til at lukke munden på resten af befolkningen.«


JOHN STUART MILL: »Den ene generation tror og tænker ting, som den næste finder både forkerte og meningsløse, og det er sikkert, at meget af det, vi i dag er almindeligt enige om, bliver forkastet af kommende generationer, ligesom vi ikke mere tror på meget af det, vores forfædre anså for evigt sandt.«


JOHN STUART MILL: »Når blot et eller to mennesker mener noget andet end et ellers enigt flertal, foreligger der en mulighed for, at der - også selv om flertallets mening er den rigtige - kan indvendes noget interesssant. Og sandheden lider under, at det bringes til tavshed.«


JOHN STUART MILL: »Vi bliver først store, beundringsværdige mennesker, når vi i stedet for at uniformere vores individuelle træk lærer at udvikle og fremme dem i respekt for andres rettigheder og interesser.«


JOHN STUART MILL: »Kun når forskellige mennesker har lov at leve forskelligt, udvikles vores naturlige evner.«


JOHN STUART MILL: »Når den offentlige menings tyranni gør originalitet til en brøde, er der kun én udvej: at vi allesammen bliver lidt mere originale.«


JOHN STUART MILL: »Politikerne tør sjældnere gå imod folkets vilje, når det ellers klart udtrykker én. Og derfor forsvinder de sociale forudsætninger for mindretalsytringer. Ingen af samfundets reelle magtfaktorer tør - heller ikke selv om de principielt er imod flertalsdiktatur - forsvare meninger og initiativer, den offentlige mening går imod.«


JOHN STUART MILL: Frihedens to grundprincipper: »Det første princip lyder: individet er ikke ansvarligt over for samfundet for sine handlinger, så længe de ikke berører andre end det selv. Samfundet har kun lov til at vise sin eventuelle utilfredshed med eller misbilligelse af borgernes handlinger ved at rådgive, informere og muligvis prøve at overbevise dem om, at de har uret. Hvis man mener, det bedst tjener samfundets interesser, kan man også simpelt hen overlade den pågældende til sig selv. Det andet princip siger, at vi derimod hver især er ansvarlige over for samfundskollektiviteten for de af vore handlinger, som er til gene for andre. Samfundet kan straffe den slags handlinger efter loven eller med sociale sanktioner. Det afhænger af, hvad det mener, bedst tjener og beskytter dets interesser.«


JOHN STUART MILL: »Hvis de principper, jeg hidtil har forsvaret, holder, bør samfundet holde sig fra alt, hvad der alene vedrører det enkelte individ. Hvis det absolut vil gøre noget, kan det forsøge at fraråde folk bestemte ting - for det ene menneske er lige så frit til at fraråde ting som det andet til at tilråde dem.«


Fra OM FRIHEDEN, 1859
Oversat af Jesper Tang