Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen | Humanistiske citater

Herman Melville (1819-1891)

Udvalgt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

HERMAN MELVILLE (Ismael): »Den kultiverede iver, hvormed en mand tager imod penge, er virkelig utrolig i betragtning af, at vi i fuld alvor opfatter penge som roden til alt jordisk ondt, og at en velhavende mand under ingen omstændigheder kan komme i himlen. Oh! hvor frejdigt fordømmer vi ikke os selv til fortabelse.«


HERMAN MELVILLE (Ismael): »Jeg elsker at sejle på forbudne have og at gå i land på barbariske kyster.«


HERMAN MELVILLE (Ismael): »Denne beroligende vilde var en udfrielse. Som han [Queequeg] sad dér, røbede selve hans ligegyldighed en natur, der var uden civilisationens hykleri og dens smigrende løgne. En vild var han og et fantastisk syn; alligevel mærkede jeg efterhånden en gådefuld tiltrækning. Og alt det, som ville have frastødt de fleste, var netop de magneter, som drog mig. Da den kristne godhed har vist sig ikke at være andet end tom artighed, vil jeg forsøge mig med en hedensk ven, tænkte jeg.«


HERMAN MELVILLE (Ismael): »... for at du rigtig kan fryde dig over varmen i din krop, skal en lille del af dig være kold. Intet i verden er nemlig, hvad det er, uden i kraft af sin modsætning.«


HERMAN MELVILLE (Ismael): »... jeg nærer den største respekt for andres religiøse pligter, lige meget hvor komiske de er, og kunne ikke finde på at se ned på selv en menighed af myrer, der tilbeder en paddehat, eller på andre skabninger i visse egne af vor jord, der så krybende som lakajer og uden deres sidestykke på andre planeter bøjer sig for en afdød godsejers statue alene på grund af de umådelige besiddelser, der endnu ejes og udlejes i hans navn.«


HERMAN MELVILLE (Ismael): »Som før antydet har jeg intet imod nogens religion, så længe vedkommende afholder sig fra at dræbe eller fornærme andre, fordi de ikke tror på denne religion. Men når en religion bliver virkelig vanvittig, når den er en ren plage for sin dyrker og sluttelig gør denne vor jord til et ubehageligt logi for ham, da finder jeg det på høje tid at tale et par alvorsord med ham.«


HERMAN MELVILLE (Ismael): »Alligevel tror jeg ikke, mine bemærkninger om religion gjorde større indtryk på Queequeg. (...) Han så på mig med en slags nedladende bekymring og medfølelse, som om det var såre skammeligt, at et så forstandigt ungt menneske skulle være så håbløst tabt for evangelisk hedensk fromhed.«


HERMAN MELVILLE (Ismael): »En gammel hawaiiansk krigskølle eller en spydpadle er i deres udformning og hele mangfoldighed lige så store trofæer for den menneskelige ihærdighed som en latinsk ordbog. Bare ud af en hajtand eller en stump strandskal opstår det mirakuløse kunststykke, der har kostet år og udholdenhed. For den vilde sømand gælder det samme som for den vilde hawaiianer. Med samme utrolige tålmod og fra samme hajtand skærer han dig med sin simple foldekniv en ben-skulptur, ikke helt så dygtigt gjort, men i formen lige så kompleks som den vilde græker Achilleus' skjold og så fuld af barbarisk sjæl og stemning som den store og vilde Albrecht Dürers tryk.«


HERMAN MELVILLE (Ismael): »Kannibaler? hvem er ikke kannibal? Jeg er aldeles overbevist om, at det på Dommens Dag i højere grad vil blive godskrevet den forudseende beboer på Fiji-øerne, at han som proviant til en kommende hungersnød nedsaltede en mager missionær i sin kælder, end at du civiliserede og oplyste gourmand nagler gæs til jorden og i din paté de foie gras fester på deres forstørrede lever.«


HERMAN MELVILLE (Ismael): »En mager pind af en rygrad har aldrig båret nogen ædel sjæl. Jeg fryder mig over min rygrad som den solide og frejdige stang til det flag, jeg halvt folder ud for verden.«


HERMAN MELVILLE (Ismael): »... mange tvivler, mange fornægter; men sjældent følges tvivl eller fornægtelse af en intuitiv anelse. En tvivl på alt jordisk og en anelse om noget himmelsk - den forbindelse skaber hverken en troende eller en vantro, men et menneske, som ser på dem begge med samme blik.«

Fra MOBY DICK, 1851
Oversat af Flemming Chr. NielsenHERMAN MELVILLE: »Den, der kan såres af bøger, er ikke immun over for virkelige begivenheder. Det er virkelige begivenheder og ikke bøger, der burde forbydes. Men i alle henseender sår mennesket i vinden, og hid og did blæser den; om det er mod det onde eller det gode, ved ingen. Ofte kommer ondt af godt, som godt kommer af ondt.«

Fra »Encantadas eller De forheksede Øer« i VERANDA-FORTÆLLINGER (Piazza Tales), 1855
Oversat af Flemming Chr. Nielsen


HERMAN MELVILLE: »Sagt med rene ord er en præst Fredsfyrstens tjener i Krigsgudens hær. I den egenskab er han lige så fornuftstridig som en musket på julens alter. Hvorfor er han der så? Fordi han indirekte tjener kanonens formål, og fordi han kaster et skær af de sagtmodiges religion over det, som i praksis afskaffer alt andet end brutal Magt.«


HERMAN MELVILLE: »Den kompromisløse gengivelse af sandheden vil altid have sine flossede kanter ...«

Fra BILLY BUDD, 1888-91 (udgivet posthumt i 1924)
Oversat af Flemming Chr. Nielsen