Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen

Introduktion: Hvorfor samle citater?

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Det gode ved (gode) citater er ikke så meget, at de eventuelt vender en problemstilling uventet eller overrasker med en god punchline til brug ved festlige lejligheder. Det gode er, at de dels kan inspirere til et videre bekendskab med den kilde, udsagnet oprindelig er fremkommet i, og dels at de skriver sig ind i en videre - eller helt ny - sammenhæng end den, hvori de er undfanget, og dermed beriger tanken med ekstra foregreninger.

Montaigne skriver i sine Essays om sin egen brug af utallige autoriteter og et hav af citater: »Der er måske også nogen der vil sige om mig, at jeg her kun har samlet en buket fremmede blomster og ikke selv har leveret andet end snoren til at binde dem sammen med.«

Men hvilken »snor«, han vikler omkring sin buket!

Citatsamlinger er i modsætning til essays vel blot en bunke blomster uden snor eller vase og derfor alt andet end »buketter«, men det gør naturligvis ikke nødvendigvis blomsterne i sig selv mindre betagende.

Der er flere citatsamlinger på Humanisme.dk, som har hver deres specifikke emner, men den tilstræbte fællesnævner ved netop at bringe dem her, er (selvfølgelig) humanistisk - derved at de (i bred forstand) udtrykker en humanistisk vinkel på et forhold, eller derved at de belyser forhold, der af andre grunde er relevante for en humanistisk verdensanskuelse.

Citaterne fra Kierkegaards kirkekamp er primært er med for at kaste lys over et underbetonet, men centralt aspekt af Kierkegaards forfatterskab med kulturhistorisk relevans i sin problematisering af en udbredt, kirkedogmatisk selvforståelse, der også har betydning for humanismen.

Oversigten over indvandrerfjendsk polemik og propaganda i den danske debat fra slutningen af 1980'erne og frem til i dag tjener så til gengæld det formål at dokumentere islamofobi og xenofobi, der repræsenterer en tidstypisk trussel mod en humanistik samfundsudvikling.

Oversigten over humanistiske citater spænder over kulturhistoriske tænkere og forfattere, som ikke behøver være »humanister« ud fra nogen særegen definition af begrebet, men hvis udsagn i de pågældende tilfælde enten fortæller noget om humanismens idéhistorie eller kan bidrage til en større humanistisk forståelse på den ene eller anden måde ved på prægnant vis at fremhæve forskellige essentielle aspekter af menneskelig integritet og individualitet, herunder redelighed, kærlighed og frihed.


Humanisme.dk