Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen | Humanistiske citater

Johann Gottfried Herder (1744-1803)

Udvalgt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

JOHANN GOTTFRIED HERDER: »Den, der har bemærket, hvilken ubeskrivelig opgave det er at beskrive, hvori blot et menneskes særpræg består, og hvorved det adskiller sig fra et andet! hvordan han føler og lever! hvor anderledes og særegne alle ting tager sig ud for ham, som hans øje ser dem, hans sjæl måler dem, hans hjerte fornemmer dem - hvilken dybde, der ligger skjult i blot en nations karakter, som, uanset hvor ofte man tidligere har iagttaget og måbet over den, alligevel i så høj grad unddrager sig ordet, der i alt fald kun sjældent kan billiges af enhver, så han forstår og indlever sig - for ham er det, som hvis man skal overskue det uendelige verdenshav af folkeslag, tider og lande, gribe det hele i et blik, en følelse, et ord


I 1762 stillede Patriotische Gesellschaft i Bern en prisopgave med spørgsmålet: »Hvilket folk i historien har mon været det lykkeligste?« Herover ræsonnerer Herder:

JOHANN GOTTFRIED HERDER: »... selv billedet af lyksaligheden ændres med hver en tilstand og egn (thi kan dette nogen sinde være andet end summen af 'ønskernes tilfredsstillelse, formålenes opfyldelse og behovenes blide overvindelse', der dog alle gestalter sig efter land, tid og sted?) - i grunden bliver al sammenligning misvisende. Så snart lyksalighedens indre mening, tilbøjeligheden har ændret sig: så snart de ydre omstændigheder og behov skaber og fastgør en ny og anden mening - hvem kan da sammenligne den forskellige tilfredsstillelse af forskellige meninger i forskellige verdener? Hyrden og Orientens fader, bonden og kunstneren, søens mand, atleten, verdenserobreren - hvem skal man sammenligne og hvordan?«


JOHANN GOTTFRIED HERDER: »Det almindelige klædebon af filosofi og menneskekærlighed kan dække over undertrykkelse, indgreb i den sande, personlige frihed for mennesker og lande, borgere og folkeslag, som ikke engang Cesare Borgia ville have turdet drømme om. (...) I vort århundrede ville Machiavelli formodentlig heller ikke have skrevet, som han skrev, ligesom Cesare Borgia under andre forhold ikke ville have handlet som dengang, og alligevel er det i grunden ikke andet end klædedragten, der er blevet ændret.«


JOHANN GOTTFRIED HERDER: »Jo mere vi europæere opfinder midler og redskaber til at underkue, bedrage og plyndre jer andre verdensdele - desto mere sandsynligt er det, at det måske engang netop bliver jeres tur til at triumfere! Vi smeder de lænker, som I vil trække os med ...«

Fra ENDNU EN HISTORIEFILOSOFI TIL MENNESKEHEDENS DANNELSE, 1774
(Oversat af Adam Paulsen)