Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen | Humanistiske citater

Michel Foucault (1926-1984)

Udvalgt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

MICHEL FOUCAULT: » ... panoptikon bør ikke forstås som en drømmebygning: den er diagrammet for en magtmekanisme, der føres tilbage til sin ideale form. Dens funktion kan abstraheret fra enhver forhindring, modstand eller gnidning rigtignok fremstilles som et rent arkitektonisk og optisk system: det er faktisk en form for politisk teknologi, som man kan og bør adskille fra enhver specifik brug. Den er polyvalent: den tjener til at forbedre fangerne, men også til at behandle de syge, undervise skoleeleverne, holde øje med de sindssyge, overvåge arbejderne og til at sætte tiggere og døgenigte i arbejde. Det er en form for indføjning af kroppene i rummet, en fordeling af individerne i forhold til andre, en hierarkisk organisation, en ordning af centre og kanaler for magten, en bestemmelse af dens instrumenter og dens virkemåder, som man sætter i værk på hospitalerne, værkstederne, skolerne og fængslerne. Hver gang man har med en mangfoldighed af individer at gøre, som man skal påtvinge en opgave eller en bestemt adfærd, kan den panoptiske model bruges. Den er – under forudsætning af de nødvendige ændringer – anvendelig 'på alle etablissementer, hvor man inden for rammerne af et ikke for omfattende rum skal overvåge et vist antal personer' (J. Bentham: Panopticon versus New South Wales). I hver enkelt af dens anvendelser gør den det muligt at perfektionere udøvelsen af magten. Dette gør den på flere måder: Fordi den kan reducere antallet af dem, der udøver den, samtidig med at man kan øge antallet af dem, den udøves på. Fordi den gør det muligt at gribe ind i ethvert øjeblik, og fordi det konstante pres virker endnu før synderne, fejlene, forbrydelserne bliver begået. Fordi dens styrke under disse betingelser er aldrig at gribe ind, den udøves spontant og uden larm, den etablerer en mekanisme, hvis virkninger sammenkædede.«

Fra SURVEILLER ET PUNIR, 1975
(Oversat af Mogens Chrom Jacobsen)