Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen | Humanistiske citater

Felipe Fernández-Armesto (f. 1950)

Udvalgt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

FELIPE FERNÁNDEZ-ARMESTO: »'Historiens gang' påvirkes mindre af begivenhederne, mens de sker, end af de konstruktioner - ofte fantasifulde, ofte forkerte - som folk lægger ned over dem. En ændring af initiativet får - ligesom træet på Berkeleys gårdsplads - kun næring, når den registreres mentalt.«


FELIPE FERNÁNDEZ-ARMESTO: »Den objektive sandhed er - selv om den måske i en vis forstand virkelig eksisterer - umulig at få hold på, og vidneudsagnet er kun et udsagn om vidnets sindstilstand. Alle historiske kilder udstråler fra tilsvarende prismer. Selv statistikken er inficeret af statistikerens prioritering, og de eneste sikkert verificerbare udsagn, vi kan fremsætte, er udsagn om kilderne.«


FELIPE FERNÁNDEZ-ARMESTO: »Ligesom rum og tid trækker sig sammen eller udvider sig alt efter betragterens hastighed, ser det ud til, at også den historiske sandhed vrider sig og antager forskellige former og forklædninger alt efter indfaldsvinklen. Jeg beundrer (men anerkender ikke) Immanuel Wallersteins maksime: 'Fortiden kan kun fremstilles, som den er, ikke som den var


FELIPE FERNÁNDEZ-ARMESTO: »Den historie, vi lærer, eller som vi tillægger betydning, filtreres gennem en hinde af bagklogskab, der sorterer historierne om urealiserede muligheder fra. På grund af de europæiske imperialistiske initiativers langsigtede succes studerer vi oprindelsen til den europæiske ekspansion og udelukker parallelle fænomener i andre samfund. En afgørende del af fortidens virkelighed forsvinder ud af vores billede. Ved at se på nogle af de sky og tilbagetrukne riger, der generelt ikke får tildelt en rimelig plads, vil vi bedre kunne se senmiddelalderen og den tidlige moderne tid som det, de virkelig var: perioder, hvor nogle af de ekspanderende civilisationer fra forskellige dele af verden stødte sammen, da deres dynamik drev dem til kollision. Det traditionelle billede af en stort set passiv ikke-europæisk verden, der i tilbagegang eller forfald, i stagnation eller afbrudt udvikling afventede en impuls fra en enestående vital europæisk magt, må forkastes til fordel for et mere flydende billede af fortiden.«


FELIPE FERNÁNDEZ-ARMESTO: »Der anføres sommetider smigrende begrundelser for Europas og i særdeleshed Storbritanniens industrialisering ud fra den formodning, at de industrialiserede samfund er bedre, mere 'progressive' end dem, der overlader industrien i de traditionelle kunsthåndværkeres hænder. I det nittende århundredes Europa glædede selv socialister, der beklagede industrialiseringens formodede effekter på arbejdernes liv, sig over historiens fremadskriden imod et højere mål. Nu til dags, hvor vi stadig er i færd med at rydde op efter den industrielle revolution, er det lettere at undgå den progressivistiske fejlslutning. De mennesker, der står for den, vil ikke længere blive tilskrevet overlegenhed med hensyn til intellekt, moral eller fantasi i forhold til resten af verden.«

Fra MILLENNIUM: A HISTORY OF OUR LAST THOUSAND YEARS, 1995
Oversat af Ole Lindegård Henriksen: ÅRTUSINDET