Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen | Humanistiske citater

T.S. Eliot (1888-1965)

Udvalgt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

T.S. ELIOT: »Sammenligner vi vor kultur, som den er i dag, med ikke-kristne folkeslags, må vi være forberedt på, at vores i den ene eller den anden henseende er laverestående. Jeg tror heller ikke, det er umuligt, at England, hvis det fuldstændig bryder med kristendommen og omdanner sig efter en laverestående eller materialistisk religions forskrifter, kunne frembringe en kultur med større glans, end vi kender i dag. Det ville ikke være noget bevis for, at den nye religion var sand og kristendommen falsk. Det ville kun bevise, at en hvilken som helst religion, så længe den varer og på dens eget niveau, giver livet en åbenlys mening, giver kulturen et grundlag og frelser menneskehedens masser fra tomhed og fortvivlelse.«


T.S. ELIOT: »Mangfoldighed i menneskenes forhold til hinanden er nødvendig som ansporing og stof for menneskeåndens odyssé. Andre nationer med andre skikke er ikke fjender; de er skænket os af Gud. Mennesker har hos deres naboer brug for noget, der er så beslægtet, at det kan forstås, noget, der er så forskelligt, at det vækker opmærksomhed, og noget, der er så stort, at det vækker beundring.«


T.S. ELIOT: »Lykkelig den mand, der i det rette øjeblik møder den rette ven; lykkelig også den mand, der i det rette øjeblik møder den rette fjende. Jeg kan ikke anerkende trangen til at ville udrydde sin fjende. Trangen til at udrydde eller, som det hedder med et barbarisk udtryk, likvidere sin fjende er et af de mest alarmerende træk i moderne krigs- og fredspraksis, hvis man går ud fra ønsket om at bevare kulturen. Man har brug for sine fjender. Inden for visse grænser synes gnidningen, ikke blot mellem enkeltpersoner, men mellem grupper, at være aldeles nødvendig for civilisationen. Den almindelige irritation er den bedste garant for freden. Et land, i hvilket spaltningerne er gået for vidt, er en fare for sig selv. Et land, der er for ensartet – hvad enten det er fra naturens hånd eller efter en plan, med et hæderligt formål eller ved bedrag og undertrykkelse – er en trussel for andre.«


T.S. ELIOT: »At pege på den skade, som er blevet påført indfødte kulturer ved imperiets udbredelse, er på ingen måde en fordømmelse af imperiet selv, som fortalerne for imperiets opløsning kun alt for gerne vil slutte. Det er faktisk ofte netop disse samme anti-imperialister, der i deres liberalisme er de mest selvtilfredse tilhængere af troen på den vestlige civilisations overlegenhed, de er på en gang blinde over for de fordele imperiet har betydet, og over for den skade, den indfødte kulturs ødelæggelse har medført. Ifølge sådanne entusiaster gør vi vel i at bryde ind i en anden civilisation, udstyre dens medlemmer med vore tekniske indretninger, vort regeringssystem, opdragelse, lov, medicin og økonomi, indgive dem foragt for deres egne skikke og en oplyst holdning over for religiøs overtro - og så overlade til dem selv at søbe den kål, vi har spyttet i.«

Fra NOTES TOWARDS THE DEFINITION OF CULTURE, 1948
(Oversat af Helge Hultberg)