Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen | Humanistiske citater

Denis Diderot (1713-1784)

Udvalgt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

DIDEROT:
Cléobule: »Egennytte har frembragt præsterne, præsterne har frembragt fordomme, fordommene har frembragt krigene, og krigene vil vare ved, saa længe der gives fordomme, fordommene saa længe der gives præster, og præsterne saa længe der er fordel forbundet med at være det.«

Fra SKEPTIKERENS VANDRING ELLER ALLEERNE, skrevet 1747
Oversat af Edouard Herriot i: DIDEROTS UDØDELIGE TANKER


DIDEROT: »Man ivrer endeløst mod lidenskaberne; man tilskriver dem alle menneskets genvordigheder, og man glemmer, at de ogsaa er kilden til alle hans glæder.«


DIDEROT: »Det er toppunktet af daarskab at foresætte sig lidenskabernes ødelæggelse. Hvilket skønt fremtidsmaal sætter den gudhengivne sig, der piner sig som en rasende for intet at begære, intet elske, intet føle, og som til sidst ville blive et sandt uhyre, om det lykkedes ham!«

Fra FILOSOFISKE TANKER, skrevet 1746
Oversat af Edouard Herriot i: DIDEROTS UDØDELIGE TANKER


DIDEROT: »Man maa forkaste et system, som udbreder tvivl om den altomfattende velvilje og Guds vedvarende lighed. Men det system, som finder den naturlige religion utilstrækkelig, spreder tvivl om Guds altomfattende velvilje og vedvarende lighed. Jeg ser ikke længer andet end et væsen opfyldt af indskrænkede følelser, omskiftelig i sine planer, indskrænkende sine velgerninger til nogle faa skabninger og til een tid misbilligende, hvad han har paabudt til en anden tid: thi hvis menneskene kun kan blive frelste i den kristne tro, bliver Gud mod dem, hvem han unddrager den, en fader, der er ligesaa haard som en moder ville være, som kunne have berøvet eller ville berøve en del af sine børn sin mælk.«

Fra DEN NATURLIGE RELIGION, 1747
Oversat af Edouard Herriot i: DIDEROTS UDØDELIGE TANKER


DIDEROT: »Den oprindelige tilstand som mennesket erhverver ved naturen, og som man agter den kosteligste af alle de goder, han kan besidde, er frihedens tilstand; den kan ikke ændres mod en anden, ikke sælges, ikke mistes: thi efter naturen fødes alle mennesker frie, d.v.s. at de ikke er underkastede en herskers magt, og at ingen over dem besidder nogen ejendomsret.«

Fra artiklen 'Monarki & Despoti'

Fra ENCYKLOPÆDIEN, 1751-1772
Oversat af Leif Nedergaard i: LITTERATUR- OG IDÉHISTORIE


DIDEROT: »Nej, kære veninde, naturen har ikke skabt os onde; det er den daarlige opdragelse, det daarlige eksempel, den daarlige lovgivning, der fordærver os.«


DIDEROT: »Der findes ikke et eneste land, der gives ikke et eneste folk, hvor Guds befaling ikke har helliget en eller anden forbrydelse.«

Fra BREVE TIL FRØKEN VOLLAND
Oversat af Edouard Herriot i: DIDEROTS UDØDELIGE TANKER