Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Citatsektionen | Humanistiske citater

Giordano Bruno (ca. 1548-1600)

Udvalgt af Rune Engelbreth Larsen Udprint

GIORDANO BRUNO: »... hør op med den vedvarende vrede og det så forbryderiske had mod det meget ædle kvindekøn; ødelæg ikke det smukke i verden, det, som himlen betragter med sine talrige øjne. Kom, kom til Jer selv og til bevidsthed, så I kan se, at Jeres nag ikke er andet end åbenbar besættelse og tøjlesløs rasen. Hvem er mere sanseløs og dum end den, der ikke ser lyset? Findes der mere foragteligt vanvid end at være fjendtlig mod selve naturen på grund af kønnet, som den barbariske konge af Sarza, der var i lære hos jer, sagde: 'Naturen kan ikke skabe det fuldkomne / da Natur jo er hunkøn.' Betragt engang det sande, løft blikket mod det træ, der giver kundskab om godt og ondt, og se modsigelsen mellem det ene og det andet: se, hvad der er hankøn, og hvad der er hunkøn. Her får I øje på il corpo (kroppen), som er Jeres ven, og er hankøn; der ser I l'anima (sjælen), Jeres fjende, og hunkøn. Her det hankønnede il caos (kaos), der det hunkønnede la disposizione (indretningen), her il sonno (søvnen), der la vigilia (vågen); her il letargo (glemslen), der la memoria (hukommelsen); her l'odio (hadet), der l'amicizia (venskabet); her il timore (frygten), der la sicurtà (trygheden); her il rigore (strengheden), der la gentilezza (venligheden); her il scandalo (forargelsen), der la pace (freden); her il furore (raseriet), der la quiete (roen); her l'errore (fejlen), der la verità (sandheden); her il difetto (manglen), der la perfezione (fuldkommenheden); her l'inferno (helvedet), der la felicità (lykken); her pedanten Polimnio, der musen Polihimnia; og endelig er alle laster, mangler og forbrydelser hankøn, og alle dyder, fortrin og gode træk hunkøn. Således la prudenza (forudseenheden), la giustizia (retfærdigheden), la fortezza (sjælsstyrken), la temperanza (mådeholdet), la belezza (skønheden), la maestà (ophøjetheden), la dignità (værdigheden); sådan betegnes de, sådan forestilles de, sådan beskrives de, sådan afbildes de, sådan er de.«

Fra OM ÅRSAGEN, PRINCIPPET OG ENHEDEN, 1584
(Oversat af Ole Jorn)