Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Litteratur

Niels I. Meyer: Samtaler på en anden måde

Anbefalet af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Niels I. Meyer: Samtaler på en anden måde. Tiderne Skifter, Kbh. 2008.

Niels I. Meyers Samtaler er ikke den typiske samtalebog, hvor en journalist har sat en kendis i stævne for at sludre om dette og hint med julegavepotentiale. I bogens forord skriver forfatteren:

»I Sokrates' og Platons Grækenland havde overklasssen god tid til samtaler. Det kom der spændende tanker ud af. 'Overklassen' i dag (de rige og kendte?) har for travlt med at skaffe sig endnu flere penge, holde dyre fester, rejse kloden tynd - og komme i tv og ugebladene. Samtalen er blevet til small-talk ved receptioner og middagsselskaber. I tv har man udsendelser, som foregiver at være samtaler. I praksis er de fleste enten politisk slagsmål eller overfladisk underholdning. En alvorlig samtale - uden verbalt slagsmål - tager sin tid og egner sig tilsyneladende ikke for tv. (...) Derfor er samtalerne i denne bog upolemiske, og modparterne lytter og argumenterer i stedet for at nedgøre.«

Samtaler - på en anden måde, s.7.

Denne programerklæring forklarer til gengæld nok også, hvorfor bogen ikke er blevet mere udbredt som oplæg til diskussion i tv eller øvrige medier - og dertil kommer, at 'samtalepartnerne', som kontrasterer forfatterens egne standpunkter, er italesat af forfatteren selv som anonyme repræsentanter for velkendte positioner i debatten. Meyer leverer med andre ord både sine egne og sine modstanderes argumenter, om end med overbevisende redelighed.

...

Niels I. Meyer (f. 1930)

Bogen drøfter de væsentligste politiske problemstillinger relateret til EU, klima, miljø, finansfonde, forskning og religion, og Meyer følger dermed op på sit eget vidtrækkende engagement i samfundsdebatten, hvorfor den for så vidt også er et supplement til hans erindringsbog, Fra højre mod venstre - samtidshistoriske erindringer (2004).

Samtaler tager med andre ord livtag med temaer, som han har beskæftiget sig indgående med i årtier, ikke blot fagligt som professor i fysik ved Danmarks Tekniske Universitet gennem 39 år og som medlem af en lang række forskningsråd og udvalg vedr. energi og miljø, men i høj grad også som samfundsdebattør, der udover at være medforfatter til danmarkshistoriens vel nok mest omtalte (og mest solgte) debatbog, Oprør fra midten (i samarbejde med Kristian Helveg Petersen og Villy Sørensen), desuden har været en afgørende nøgleperson i både Junibevægelsen, Solidarisk Alternativ og Minoritetspartiet.

Som også titlen på hans erindringsbog mere end antyder, har forfatteren beskrevet en politisk atypisk bevægelse fra højrefløjen til venstrefløjen, før han for alvor slog igennem med Oprør fra midten i 1978.

Har Meyer flyttet sig i forhold til sin ungdoms politiske ståsted, er han dog efterfølgende blevet urokkeligt stående, og det vidner ikke mindst hans årelange modstand mod den politiske vækstspiral og de menneskeskabte klimaforandringer om, som også er centrale i Samtaler. Den berømte bog Grænser for vækst (1972), der var en global øjeåbner i forhold de faretruende politiske afveje som følge af eksponentiel vækst, har spillet en stor rolle for denne kamp, og Meyer fastholder den som en både afgørende og saglig historisk markør i debatten, skønt den i sin tid blev forvrænget og bagatelliseret:

»Bogen beskrev ikke en prognose, men forskellige scenarier under givne rammebetingelser. Det er besynderligt, at det kan vække så stor modstand at konstatere, at eksponentiel materiel vækst på en begrænset klode ikke kan fortsætte i ubegrænset tid. Efterfølgende analyser har i øvrigt vist [Meadows, Meadows & Randers: Limits to Growth - The 30-Year Update, 2004], at den anvendte model har givet en overraskende god beskrivelse af den faktiske udvikling. Og i dag er de fleste eksperter enige om, at olieproduktionen vil toppe inden for en halv snes år eller måske allerede har gjort det - i god overensstemmelse med bogens scenarier.«

Samtaler - på en anden måde, s.33.

I lighed med en anden professor emeritus i fysik, Albert A. Bartlett, påpeger Meyer det indlysende, men i almindelighed fuldkommen oversete faktum, at eksponentiel materiel vækst selvfølgelig umuligt kan fortsætte ubegrænset i ubegrænset tid på en klode med begrænsede ressourcer, og at politikere og økonomer, som vedholdende ignorerer dette faktum, derved blot bidrager til at holde liv i illusionen om forbrugerismens og grådighedens klima-forværrende og miljø-ødelæggende business as usual.

...

Tiderne Skifter, 2008

Forfatteren bemærker spidst, at det er tvivlsomt, om hovedparten af de toneangivende politikere og økonomer i realiteten er klar over, hvordan en elementær eksponentielfunktion overhovedet virker. Et simpelt regnestykke viser dog let, at en forholdsvis beskeden årlig økonomisk vækst på 2 procent betyder en fordobling af økonomien på blot 35 år, med alt hvad dertil kommer af global ressource-udpining og miljøbelastninger.

Og en vækst på 7 procent i f.eks. Kina og Indien med en befolkningseksplosion, der alene i disse to lande har fået det samlede indbyggerantal til at overstige 2 milliarder, betyder så meget desto mere ildevarslende fremtidsudsigter for en i forvejen belastet klode. Alligevel har Vestens politisk-økonomiske dictum i generationer været vækst, vækst og atter vækst, som om klodens ressourcer flyder fra et magisk overflødighedshorn.

Sandsynligheden for at løse problemerne formindskes således yderligere af, at Vesten på én gang vil blive nødsaget til at acceptere en høj vækst i underprivilegerede lande for at udligne de globale uligheder og alle de dårligdomme, disse i sig selv medfører, samtidig med at man må undgå en samlet global vækst. Det er altså imperativt, at det først og fremmest bliver Vesten, der skruer ned for blusset, hvilket indebærer en global omfordeling og en radikalt ny retning for Vestens økonomiske politik.

Meyer foreslår da også vidtgående ændringer for at vende udviklingen, inden ressourcernes udpining og de menneskeskabte klimaproblemer bliver uoprettelige, bl.a. 1) en global afgift på varetransport, der skal dække samtlige miljøomkostninger, 2) de rige landes accept af toldbarrierer for u-landes industri og landbrug i en lang overgangsperiode, og 3) en ensidig afskaffelse af EU's og USA's eksportstøtte til egne landbrugsvarer. Dertil kommer nødvendigheden af en hastig og omfattende omlægning af vores energi- og miljøpolitik, om vi blot skal opretholde en chance for at mindske skadevirkningerne af de allerede igangværende klimaforværringer.

Der er med andre ord ingen lette løsninger, og der er næppe heller nogen umiddelbart populære løsninger på en række af de globale problemer, som dybest set betinger en helt ny verdensorden.

De mørke udsigter understreges af den globale finanskrise og økonomiske krise, som Meyer skitserede i sit manuskript, månederne inden den brød ud i lys lue:

»USA er trods sin rigdom verdens største skyldnernation. I 2007 skylder USA mere end 60.000 milliarder kroner til udlandet. Det er en stigning på 86% i forhold til 2003. Samtidig er den amerikanske interne økonomi i høj grad ustabil, fordi bankerne letsindigt har givet kredit til et stort antal boligejere, som reelt ikke er kreditværdige. Det er rent kasinospil. Tysklands borgerlige præsident og tidligere chef for Den Internationale Valutafond (IMF) Horst Köhler har for nyolig betegnet finansmarkedernes turbokapitalisme for et 'monster', der unddrager sig envher form for kontrol.«

Samtaler - på en anden måde, s.79.

Samtaler er en anderledes debatbog, fordi den er italesat som venlige debatpositioner, der krydser klinger på et nøgternt og sagligt niveau, om man så ellers måtte være enig med forfatterens egne positioner eller ej. Bogen er samtidig en ajourføring af Meyers politiske livsprojekt - det bæredygtie humanistiske ligevægtssamfund - og kan således læses i direkte forlængelse af Oprør fra midten (1978) og Udviklingens ulidelige skævhed - manifest for en ny samfundsorden (2001). Grundtankerne og -analyserne er de samme, men med Samtaler (2008) er de atter skrevet ind i det globale øjebliksbillede.

Rune Engelbreth Larsen
Humanisme.dk, 20.11.2008