Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Litteratur

Jens-André P. Herbener (red.): Ny bibeloversættelse - på videnskabeligt grundlag (C.A. Reitzel og Det Kongelige Bibliotek, 2001)

Anbefalet af Rune Engelbreth Larsen Udprint

I 1996-1997 offentliggjorde tidsskriftet Faklen en række artikler, der søgte at dokumentere, at det Danske Bibelselskab bevidst havde manipuleret oversættelsen af det Gamle Testamente i den autoriserede oversættelse fra 1992. En hed debat fulgte, men fageksperterne i gammeltestamentligt hebraisk støttede Faklens opfattelse, og siden blev under det Kongelige Bibliotek nedsat en komité til at tilvejebringe en videnskabelig oversættelse af de tekster, der danner grund for det Gamle Testamente i den kristne bibel, men som i faglitteraturen i dag snarere går under betegnelsen den Hebraiske Bibel (læs en gennemgang af hele sagen i Faklen nr. 20: »Videnskabelig versus kirkelig oversættelse«). 

I spidsen for dette arbejde står Jens-André P. Herbener, cand.mag. i religionsstudier og semitiske sprog, og i redaktionen sidder desuden mag.art i semitisk filologi, Ulf Haxen, professor em. I semitisk filologi, Ebbe E. Knudsen, cand.mag i jødedom og hebraisk, Karen Martens, cand.mag i semitisk filologi og Ph.D., Philippe Provencal, og mag.art. i semitisk filologi, Stig T. Rasmussen. 

Ny bibeloversættelse - på videnskabeligt grundlag er projektets første resultat, en udgivelse i to bind, hvoraf det ene er en grundig, faglig introduktion til teksternes tilblivelse såvel som principperne for en filologisk, ikke-kirkeligt autoriseret oversættelse; det andet er prøveoversættelser af det, vi kender som 1. Mosebog, kap. 1-12, og Esajas' Bog, kap. 1-12, men som i den nye, tekstnære oversættelse i overensstemmelse med det hebraiske tekstforlæg hedder henholdsvis »Da Gud begyndte« og »Jeshajahu«. Projektet er en titanisk opgave, som her har fået et formidabelt afsæt, ikke mindst takket være Jens-André P. Herbeners minutiøse fremstilling af nødvendigheden af en ny, videnskabelig oversættelse, såvel som de mange problematikker forbundet med så omfattende et arbejde.

Rune Engelbreth Larsen
Humanisme.dk