Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Camres Endlösung Light

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

I 1920 krævede det tyske nazistparti et omgående indvandrerstop og en udvisning af alle ikke-statsborgere: »Enhver yderligere indvandring af ikke-tyskere skal forhindres. Vi kræver, at alle ikke-tyskere, der er indvandret i Tyskland siden 2. august 1914, straks skal tvinges til at forlade riget.« Det var primært for at ramme jøderne, og da Hitler vandt magten i 1933, gik det som bekendt slag i slag.

I en annoncekampagne i 1999 proklamerede Dansk Folkeparti, at man fra og med den 1. januar 2000 ville påberåbe sig retten til at annullere alle nye danske statsborgerskaber med tilbagevirkende kraft: »Efter denne dag vil vi tage forbehold for alle fremtidige indfødsretslove. Dansk Folkeparti forbeholder sig altså ret til senere ved en ny lov eventuelt at fratage en person sit danske statsborgerskab.«

Det var primært for at ramme muslimerne, og siden 2001 er det gået slag i slag. Selv om der ikke er vedtaget noget officielt programpunkt om at tvangsudvise alle, der har fået statsborgerskab efter 2000, gennemsyres partiet af kravet om masseudvisninger, ikke mindst anført af Mogens Camres agitation for smide samtlige muslimer ud af landet.

Det er selvfølgelig væsentligt at understrege, at Dansk Folkepartis udrensning adskiller sig markant fra nazisternes: Camre nøjes med at fastslå, at alle muslimer skal UD, hvorimod Hitler allerede i 1920'erne fastslog, at alle jøder skulle udRYDDES.

Det er én af mange grunde til, at Camre og hans parti ikke er nazistisk. I bøger og kommentarer har jeg da også gentagne gange understreget, hvorfor det er urimeligt at karakterisere DF som et nazistisk eller racistisk parti – men i lighed med mange andre har jeg også påpeget, at dette selvfølgelig ikke skal afholde os fra at advare mod det klare faktum, at partiets propagandistiske kampagner og dæmoniserende retorik mod muslimer ikke desto mindre har indiskutable paralleller til nazisternes antisemitiske propaganda.

Og udover den nazistiske parallel i form af den negativt generaliserende hetz, som partiet lader hagle ned over Danmarks muslimer i taler, debatindlæg, valgmateriale og annoncer, føjer sig imidlertid også denne vedholdende trussel om etnisk udrensning.

Selv om parallellerne altså ikke gør partiet til nazister, er overlapningerne rigeligt skræmmende i sig selv, og siden partisoldaternes opbakning til en befolkningsudrensning dukker op igen og igen, er det selvfølgelig overvejende sandsynligt, at en sådan også vil blive søgt realiseret, hvis partiet nogen sinde får (lige så megen) magt, som man har agt.

Camre hev således atter udrensningen frem på partiets seneste årsmøde: »Islam er uforenelig med vores værdier. Derfor skal islam sendes ud af Europa.«

Udtalelsen blev bakket op af Pia Kjærsgaard, til trods for at ingen kan være et sekund i tvivl om de uudtalte, men selvafslørende konsekvenser: Muslimerne skal smides ud af Europa, for så længe der er muslimer tilbage i denne verdensdel, forbliver islam en del af Europa.

Det fremgår også utvetydigt af Camres øvrige åbenhjertige krav om en massiv dansk udrensningspolitik: »Islam hører ikke til i Europa og vores første prioritet må være at repatriere muslimerne.« (5.6.2006). Bemærk, at vi ikke taler om en håndfuld terrorist-aspiranter her, nej, Camres udrensning er en regulær Endlösung Light: Det er muslimERNE, der skal ud. Allesammen.

På årsmødet i 2004 sagde han tilsvarende: »Lad mig sige det klart: Muslimer skal bo i muslimland – og det er ikke her.« Dengang kom Kjærsgaard med et mumlende forbehold, men ville bestemt ikke tage afstand fra udtalelsen, der var blevet mødt med årsmødets absolut største bifald. I 2008 var selv det mikroskopiske forbehold væk.

Bemærk også, at det selvfølgelig overhovedet ikke er »tonen«, der er problemet, nej, det handler om indholdet(!), der gang på gang følger krystalklart af Camres udgydelser: En masseudrensning, møntet på Danmarks 200.000 muslimer.

Spørgsmålet er, hvornår pressen tør smide fløjlshandskerne og afkræve partiet et utvetydigt svar på, hvordan islam skal »sendes ud« af Europa, og hvordan alle landets muslimer egentlig skal deporteres til »Muslimland«. Med særtog? Med militærfly og faldskærm? Til fods?

Hvor ofte skal partiets årsmøde hamre Camres udreningsplaner ud i stormende bifaldssalver, før pressen slår til?

Lad os kalde spaden for en spade: Enhver realisering af Camres intentioner er ganske enkelt kun mulig ved en brutal befolkningsudrensning i verdenshistorisk skala. Intet mindre. Vi taler simpelthen om en politiker, hvis propagandistiske kvalifikationer og udrensnigsintentioner er åndelige børn af Goebbels.

Så er det sagt.

Rune Engelbreth Larsen
Tendens: Politiken, 27.9.2008