Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Grøn Blok

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

»Hvis man ser på videnskabelige tidsskrifter, er der stort set ingen artikler, der siger, at den menneskeskabte opvarmning ikke eksisterer. Den globale middeltemperatur stiger, og man kan næsten med 100 procent sikkerhed sige, at årsagen til det er den menneskeskabte stigning i mængden af CO2 i atmosfæren.« (Eigil Kaas, professor i metereologi ved Niels Bohr Instituttet, DR 7.9.2011).

Med samme ildhu – og på omtrent samme pseudovidenskabelige niveau – som de såkaldte ungjordskreationisters insisteren på, at Jorden kun er 6.000 år gammel, har tidens klima-konspirationsteoretikere benægtet den overvældende videnskabelige konsensus om de menneskeskabte klimaforandringer og med forbløffende held underdrejet den politiske beslutningsproces og almene erkendelse af alvoren.

Men måske er ti års dødvande inden for klimapolitikken endelig afgået ved døden – og muligvis er Venstre og De Konservative nu også til at tale med på dette felt?

For de fire partier, der fik tippet magtbalancen i Folketinget til valget, er der i alle tilfælde en karakteristisk farve på konstellationen, som forener dem i særlig grad og for alvor kan vise sig at være af betydelig politisk levedygtighed: Grøn.

Som udgangspunkt bør målsætningen i Socialdemokraternes, De Radikales, SF's og Enhedslistens fælles energivision KlimaDanmark 2050 konkretiseres og følges op i detalje: »Vores målsætning er at gøre Danmarks energiforsyning helt fri for fossile brændsler inden 2050. El- og varmesektoren gøres uafhængig af kul, olie og gas allerede i 2035, mens vi forventer, at det vil tage op mod 15 år mere for transportsektoren.«

Men efter ti års totale bagatellisering og fatale tilbageslag burde et nyt flertal også kunne række endnu længere til fordel for naturen og miljøet – ikke mindst hvis Grøn Blok gør op med ti års tabubelagte fredning af landbruget.

For en gangs skyld er der med andre ord en chance for, at landbruget kommer til at betale regningen for den kontinuerlige destruktion af vores allesammens natur, og at sprøjtegifte forbydes i grundvandet. I ti år har blå bloks natur- og miljøfjendske ministre ladet giften sejle, så her er én af mange afgørende miljøsager, som Grøn Blok er nødt til at tage fat på omgående – noget så elementært som rent drikkevand.

Ifølge en statusrapport om grundvandets tilstand og udvikling fra 1998-2008 fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er der fundet pesticider i næsten 40 procent af boringerne og grænseoverskridelser i 11 procent. Vi betaler alle prisen for den langsomme nedsivning af tidligere sprøjtegifte fra år tilbage, ligesom vore børn og børnebørn kommer til at betale prisen for vor tids sprøjtegifte – og en stadig stigende andel af boringerne er allerede forurenet af stoffer, som er tilladte i dag. Det haster.

Men heldigvis er der altså en chance for en regering med en miljøminister og en klimaminister, der tager natur, miljø og klima alvorligt – to poster, der er er flere gode bud på, bl.a. Mette Gjerskov (S), Ida Auken (SF) og Rasmus Helveg (RV), eller den tidligere radikale folketingspolitiker og nuværende formand for tænketanken Concito, Martin Lidegaard.

Grøn Blok kan passende lægge sig følgende på sinde fra Danmarks Naturfredningsforening, når det kommende samarbejde skal udmøntes i konkret politik: »Danmarks Naturfredningsforening opfordrer politikerne til at forbyde alle de sprøjtegifte, der har vist sig at trænge ned i grundvandet. Naturfredningsforeningen anbefaler desuden at den kommende regering udlægger meget større arealer til natur og skov, forbyder overflødig brug af sprøjtegift på naturarealer og i skove, brug af sprøjtegift bør helt forbydes i private haver og på offentlige arealer, og så bør regeringen satse målrettet på at øge det økologiske landbrugsareal.«

Og hvis Grøn Blok fremover kan undgå vanvittige fejldispositioner som den absurde placering af megavindmølle-testcenteret ved Østerild i nærheden af landets mest vidstrakte, øde og stille naturområder, men i stedet demonstrerer, at man ved at lytte til de grønne organisationer sagtens kan forene hensynet til lokale naturværdier med en visionær energipolitik, kan Grøn Politik blive Grøn Bloks betydelige trumfkort – på både kort og langt sigt.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, 22.9.2011