Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Danas Have

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Rune-skibet i Danas Have

Fra Danas Have (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Hvor herligt du lyser, du krummede Fjord,
der slynger de Sløjfer i Sønder og Nord,
du Vindenes Orgel, du tonende Vand,
der bræmmer med Skummet din riflede Strand!

Jeppe Aakjær: »Limfjorden« 1929

Danmark er i tidens løb blevet kaldt mangt og meget, f.eks. kender vi »Freias Sal« og »Danarige« fra Oehlenschlägers »Fædrelands-Sang«, som vi i dag kalder »Der er et yndigt land« (1819), og som da også snarere er en Moderlands-sang. Der er en stærk poetisk tendens til at feminisere landet og ikke mindst naturen, som Sophus Claussen f.eks. både kalder »elskerinde«, »kyske veninde« og »unge moder« i digtet »Dansk Foraar« (1904). Især moder-metaforen vender bestandig tilbage i dette land, som ikke sjældent kaldes »Moder Danmark«.

Dana går også igen i poesien som specifikt navn for Danmark, vist nok tidligst hos Thomas Thorup i 1807, men også hos f.eks. Ingemann og Grundtvig. Som fremgået indgår det endvidere i Oehlenschlägers »Danarige«, men mest kendt er det nok hos Poul Martin Møller, for hvem »Rosen blusser alt i Danas Have« (1820).

Dana er imidlertid også navnet på den keltiske modergudinde for 'Tuatha de Danan', der betyder »Gudinden Danas folk«, og det er ikke mindst sådanne vidt forgrenede historiske og mytologiske rødder, der har inspireret »Danas Have« ved Sindrup i Sydthy, få kilometer syd for Hurup.

Her ligger forfatteren Gunnar Iversens og billedkunstneren Susanne Tvermoes' livsværk, »Lunaria – Danas Have«, der er åbent for besøgende om eftermiddagen i juli og august, og som i år kan fejre sit 30 års jubilæum.

Rune Engelbreth Larsen og Gunnar Iversen

Gunnar Iversen og Rune Engelbreth Larsen i »Danas Have« (foto: Birte Kreie)

Med udsigt over Limfjorden fra Oddesund til Thyborøn har kunstnerægteparret skabt et helt unikt kultursted, hvor billedkunst, poesi og mytologi danner en sammenhængende kunstnerisk og historisk vifte med udvalgte planter og træer, der er tænkt omhyggeligt ind i årets og naturens rytme – overalt med kvindeligheden som omdrejningspunkt.

Danas Have er således fuld af oldtidssymboler, skulpturer og stensætninger med referencer til teutonernes og vikingernes sagn og myter; fra Druidelunden og den stenlagte labyrint over Runeskibet og Dana-stenen til Dise-tinget og Korshøjen. Alt sammen tålmodigt beskrevet og forklaret i små informationsmættede tekster, suppleret i den gamle lade, »Frejas Sal«, hvor der bl.a. er en permanent udstilling om Ravvejen.

Nærmere samtiden kommer vi i Limfjordsdigterstuen med mange førsteudgaver og eksemplarer med dedikationer af betydningsfulde danske digtsamlinger. Her samles en lang række digtere som bl.a. Johannes V. Jensen, Thøger Larsen, Jeppe Aakjær, Aksel Sandemose og Johan Skjoldborg, der har haft tilknytning til Limfjordsegnen og skrevet om den, og hvis poetiske fane for manges vedkommende er hævet så højt i litteraturlandskabet, at »udkantsdanmark« nærmest ligner et litterært kvalitetsstempel i sig selv.

Kunstsamlingen Lunaria rummer Tvermoes' originale collager af løv og blomster, der giver farver og former til finurlige enkeltstående motiver såvel som storslåede poetiske fortælinger, der rækker over serier af værker, bl.a. det tragiske sagn om Liden Kirsten og Prins Buris.

Hvorledes de mindste blades nuancer og det hårfine blik for løvets vekslende farvespil her knyttes sammen til detaljerede kompositioner fuld af liv, stemning og bevægelse, skal som så megen god kunst opleves – hverken fotografisk reproduktion eller beskrivende ord yder teknikken og de færdige værker megen retfærdighed.

Frem til den 4. august markerer Limfordscentret ved Doverodde 30-års jubilæet for Lunaria Kunstsamling og Iversens 50 års jubilæum som forfatter og dramatiker med udstillingen »Livsværk – et tilbageblik«. Den har jeg ikke set, men efter at have besøgt kunstnerparrets lille eventyrrige tør jeg roligt anbefale den ubeset.

Iversen & Tvermoes har skabt endnu et kapitel i fortællingen om den udsøgte kreds af Limfjordskunstnere, som de selv har skrevet sig ind i, og hvormed de til stadighed føjer flere væsentlige nuancer til forståelsen af den kulturvifte, som nogen med et upræcist og desværre ofte misbrugt ord kalder »danskhed«. Lunaria Kunstsamling og Danas Have er ikke blot et sted med talrige kunstneriske og historiske udtryk, men i sin helhed tillige et sammenhængende kultursted og kunstværk i sig selv.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, 14.7.2011


APROPOS: Læs også Rune Engelbreth Larsens bog Danmark er en kvinde - på genopdagelse i den danske natur.