Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Fra nazistisk propaganda til nationalistisk polemik

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Den yderste højrefløj i og omkring Dansk Folkeparti er hverken racistisk eller nazistisk. Men flere og flere får øjnene op for, at danske nationalisters mistænkeliggørende polemik imod især muslimerne er i slægt med mønsteret i den nazistiske propaganda imod jøderne i 1920ernes og 1930ernes Tyskland. Faklen dokumenterer her retoriske paralleller, metaforiske sammenfald og fælles stiltræk såvel som indholdsmæssige overlap mellem fremtrædende tyske nazisters propaganda omkring 1930erne og fremtrædende danske nationalisters polemik omkring 1990erne, eksemplificeret ved udsagn af bl.a. Hitler, Goebbels og Streicher på den ene side, og bl.a. Camre, Kjærsgaard og Glistrup på den anden.

At den antisemitiske propaganda, som nationalsocialister gjorde brug af op til og under det nazistiske styre i Tyskland, bar kendetegn, der er letgenkendelige i polemikken imod indvandrere, som sociale nationalister i dagens Danmark gør brug af, skal vi dokumentere i det følgende.

Selvfølgelig svarer den yderste højrefløjs polemik i dag som regel ikke til den hårdeste del af den nazistiske propaganda, men der er dog markante undtagelser, ligesom stilen sine steder generelt er uhyggeligt overlappende de to historiske strømninger imellem.

Læseren må så selv bedømme, hvor lidt eller hvor megen grund der er til alarm …

Joseph Goebbels / Mogens Camre

Joseph Goebbels (nazistisk propagandaminister): "De kan ikke eller vil ikke se, at dette er en krig: den jødiske race og dens undersåtter imod vestlig kultur og civilisation. Alt, som vi tyskere og europæere, beskytterne af en moralsk verdensorden, anser for dyrebart, er i farezonen." (Artikel: "Der Krieg und die Juden", 9.5.1943).
Mogens Camre (medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti): "En fortsat indvandring er et direkte angreb på de værdier, vores samfund bygger på. Holdninger, tro, vaner, værdinormer, blodets bånd er det, der holder et samfund sammen. Det vil mennesker kæmpe for og dø for. Det er derfor, Europa må beskytte sine grænser." (Jyllands-Posten, 25.6.1998).

Joseph Goebbels: "En kamp imod den destruktive gift fra international jødisk kultur! En styrkelse af tyske kræfter og tyske normer. Udryddelsen af korrupte, semitiske principper og raceforfald." (Nazistisk pamflet: Die verfluchten Hakenkreuzler, 1932).
Mogens Camre: "Det handler om, at hele islams tankegang er fjendtlig mod vort samfund, og at islams mål er at fortrænge vor samfundsorden. Derfor ser vi overalt på kloden blodige konfrontationer mellem islamiske og kristne samfund." (Ekstra Bladet, 15.4.1999).

Joseph Goebbels: "Men der er et problem, som ikke bliver diskuteret offentligt, et problem, som det er vanskeligt overhovedet at nævne: Det jødiske spørgsmål. Det er tabu i vores republik." (Essay: "Der Jude", Der Angriff, 21.1.1929).
Mogens Camre: "For det politisk korrekte Danmark er selve årsagen til alle disse [etniske, religiøse] konflikter noget, der ikke må diskuteres – de korrekte vil ikke erkende, at overalt, hvor en civilisation går ud over sine grænser, fører det til krig." (Jyllands-Posten, 11.9.98).

Joseph Goebbels: "Jøden er vor største ulykke." (Nazistisk pamflet: Die verfluchten Hakenkreuzler, 1932).
Mogens Camre: "Hvis denne udvikling ikke standses, er det kun et spørgsmål om få årtier, før danskerne er i mindretal og reelt mister magten over eget land. Det betyder, at Danmark ophører med at eksistere som et frit, demokratisk samfund. Vi står ganske enkelt over for den alvorligste trussel mod landet i hele vores historie." (Jyllands-Posten, 27.12.1999).

Joseph Goebbels: "Men jøden er trods alt også et menneske. Selvfølgelig, ingen af os betvivler det. Vi betvivler kun, at han er et anstændigt menneske. Han kommer ikke godt ud af det med os. Han følger andre love end os. Det faktum, at han er et menneske, er ikke tilstrækkelig grund til, at vi tillader ham at underkaste os inhumane forhold." (Nazistisk pamflet: Die verfluchten Hakenkreuzler, 1932).
Mogens Camre: "De agter aldeles ikke at blive danskere. De er kommet for at overtage Danmark, og de demonstrerer ved enhver lejlighed, at de mener sig berettiget til at indrette landet efter muslimsk kultur." (Ekstra Bladet, 6.1.2000).

Joseph Goebbels: "Denne krig er en racekrig. Jøderne indledte den, og de styrer den. Deres mål er at ødelægge og udrydde vores folk. Vi er den eneste kraft, der står imellem jødedom og verdensdominans." (Artikel: "Der Krieg und die Juden", 9.5.1943).
Mogens Camre: "I den islamiske magtfilosofi skal islam underlægge sig hele Jorden og udrydde andre kulturer." (Information, 24.8.1999).

Joseph Goebbels: "Hvad mener du med, at tyskeren også ønsker at tjene til dagen og vejen? Hvorfor? Hvem tror han, han er? Han skulle gå på socialhjælp ligesom os andre. Hvorfor skulle nogle tyskere have det bedre end os andre? Det er trods alt jødernes ret i Tyskland. Hvorfor har vi overhovedet en republik, hvis ikke for at gavne jøderne?" (Essay: "Deutsche, kauft nur bei Juden!", Der Angriff, 10.12.1928).
Mogens Camre: "Medens vi stod der med sort olie på fingrene, kom en Mercedes og standsede ved naboopgangen. Den var ikke ny, vel 10-12 år gammel, men stadig en ganske fin bil. To mellemøstligt udseende mænd steg ud fra forsæderne, to tykke koner i muslimsk klædedragt med et spædbarn og fem andre, mindre børn steg ud fra bagsæderne. Det var naboen. Min gamle ven så på mig: 'Der kan du se', sagde han, idet han slog med den ene hånd på den ret sølle Skodas skærm, 'det her er, hvad jeg har efter at have arbejdet hele livet, og så kommer der nogen udefra, som ikke laver andet end børn, og dem giver Socialdemokratiet penge til Mercedeser.' Jeg kunne jo ikke så godt sige til ham, at han måtte glæde sig over, at der kun var fire måneders ventetid, når han skulle på hospitalet med sine dårlige lunger." (Politiken, 30.9.97).

NSDAP / Dansk Folkeparti & den Danske Forening

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei: "Tyskere! Tag jer i agt! Køb ikke hos jøder!" (plakat på jødiske butikker i 1933).
Den Danske Forening om indvandrerbutikker: "Lad det blive et nationalt bud, at ingen ordentlig dansker sætter sine ben i ukrudtsbutikkerne." (Leder i Danskeren nr. 6, 1996).

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei: "De nationalsocialistiske medlemmer af den preussiske landdag forlanger i et andragende 'Foranstaltning imod indvandrede medlemmer af den semitiske race'. Alle jøder, der er indvandret i Preussen siden 1. august 1914, skal udvises som landets besværlige udlændinge." (Der Stürmer nr. 14/1925).
Dansk Folkeparti: "Årtusindskiftet bliver en afgørende skæringsdato for Dansk Folkeparti. Fra og med denne dag vil vi ikke længere anerkende nye danske statsborgerskaber. Eller rettere: Efter denne dag vil vi tage forbehold for alle fremtidige indfødsretslove. Dansk Folkeparti forbeholder sig altså ret til senere ved en ny lov eventuelt at fratage en person sit danske statsborgerskab." (Annoncekampagne fra Dansk Folkeparti, 7.3.1999).

Adolf Hitler / Camre, Glistrup, Hasselbalch & Krarup

Adolf Hitler: "Hvor jeg gik og stod, så jeg nu jøder, og jo mere jeg så, des skarpere afsondrede de sig i mine øjne fra andre mennesker. Særlig i den indre by og kvartererne nord for Donaukanalen vrimlede det med folk, der ikke havde nogen som helst lighed med det tyske folk." (Mein Kampf, 1925; overs. af C. Hammerich, 1966, s. 49).
Mogens Camre: "Jeg blev i sommer slået af den meget store synlighed, som muslimer, afrikanere og asiater har i det københavnske gadebillede, men sandelig også mange steder i Jylland." (Politiken, 30.9.1997).

Adolf Hitler: "Den, der ikke bliver bekæmpet i de jødiske aviser, dvs. bagvasket og rakket ned, er ingen ordentlig tysker og ingen sand nationalsocialist." (Mein Kampf, 1925; overs. af C. Hammerich, 1966, s. 235).
Mogens Glistrup (stifter og leder af Fremskridtspartiet): "Selvfølgelig er jeg racist – det er alle gode danskere. Enten er man racist, eller også er man landsforræder." (Berlingske Tidende, 11.10.99).

Adolf Hitler: "Kampen vil blive ført med 'legale' midler, så længe den magt, der skal omstyrtes, betjener sig af dem; man vil imidlertid ikke gyse tilbage for de illegale, hvis undertrykkeren også anvender dem." (Mein Kampf, 1925; overs. af C. Hammerich, 1966, s. 74).
Ole Hasselbalch (formand for den Danske Forening): "Men hvis man forhindrer os i at argumentere i ord, vil skyggerne blive levende på en sådan måde, og med en professionalisme, som du ikke gør dig begreb om." (Ekstra Bladet, 7.9.1993).

Adolf Hitler: "Verden er ikke til for fejge folk." (Mein Kampf, 1925; overs. af C. Hammerich, 1966, s. 75).
Ole Hasselbalch: "… verden tilhører slet ikke dem, der ikke tør. Verden tilhører de aktive, dem, der vil!" (Viljen til modstand, 1990, s. 71).

Adolf Hitler: "Enhver jødisk bagvaskelse og enhver jødisk løgn er et hædrende ar på vore stridsmænds legemer." (Mein Kampf, 1925; overs. af C. Hammerich, 1966, s. 236).
Søren Krarup (sognepræst og redaktør af Tidehverv): "Den Danske Forenings mest uforsagte mødedeltagere er ældre, svagelige kvinder, hvem intet kan skræmme. 'Tanter' kaldes de hånende af de yngre journalister, der gemmer sig i voldsmændenes rækker. At være tante må ende med at blive en hædersbetegnelse på samme måde som ordet 'racist' er ved at være betegnelse for et hæderligt, modigt menneske …" (Danskeren nr. 3/1989).

Joseph Goebbels / Krarup, Kjærsgaard, Glistrup, Dahlerup, den Danske Forening og Dansk Forum

Joseph Goebbels: "Tyskere vil altid have forrang for udlændinge og jøder." (Nazistisk pamflet: Die verfluchten Hakenkreuzler, 1932).
Søren Krarup: "Der er tale om et principielt forhold, som man må gøre sig klart, og der er med oprettelsen af 'Nævn for etnisk ligestilling' begået et attentat mod det danske folks stilling i dets eget land, som har vidtrækkende konsekvenser." (Ekstra Bladet, 6.4.94).

Joseph Goebbels: "Finansfyrsterne er parate til det sidste slag. De har frastjålet vores folk troen og viljen, har skændet og vanæret os og vil nu træde os i nakken med hælen. Over for dette nytter ingen tale og ingen bøn; kun modstand, kamp, angreb!" (Tale: "Der Weltfeind", 19.3.1928).
Søren Krarup: "Vi står utvivlsomt over for en periode med voldsomme og dramatiske begivenheder. Dette skændige forsøg på at voldtage det danske folk i dets eget hjem må og skal føre til en modstandskamp, hvor vi i troskab mod hele vores historie sætter os til modværge mod Danmarks undergang som dansk land." (Tidehverv nr. 3, 1992).

Joseph Goebbels: "Hvis vi tyskere har en skæbnesvanger brist i vores nationale karakter, er det vores glemsomhed. Denne skavank taler godt for vores menneskelige anstændighed og gavmildhed, men ikke altid for vores politiske visdom eller intelligens. Vi tror, at alle andre har lige så god en natur som os selv." (Essay: "Die Juden sind schuld!", Das Reich, 16.11.1941).
Pia Kjærsgaard (formand for Dansk Folkeparti): "'Den offentlige orden' [jf. Grundlovens § 67] er nemlig en bred formulering for den måde, hvorpå vi i vort kristne land har indrettet os. Det er den måde, vi omgås hinanden på i tolerance, dannelse, venlighed, omsorg og indbyrdes forståelse og respekt. Det er kort sagt den måde, hvorpå vi behandler hinanden. Og i denne væremåde passer den muslimske levevis ikke ind." (B.T., 24.11.98).

Joseph Goebbels: "Ligesom kartoffelbillen ødelægger kartoffelmarkerne, ja, nødvendigvis må ødelægge dem, ødelægger jøden stater og folkeslag. Der findes kun et middel herimod, nemlig: Radikal bortskaffelse af faren!" (Ukendt dato; kilde: Der Nationalsocialismus, 1979, s. 216).
Mogens Glistrup: "Har du aldrig hørt, hvordan man argumenterer vedrørende Barsebäck eller pesticider i landbrugsvarer og så videre? Enhver tvivl skal komme de onde til skade, og derfor gør det ikke så meget, om man kommer til at udvise 100.000 for mange. Vi er i forvejen for mange på den danske jord, så om vi kommer til at sende 3-4-500.000 for mange ud, det gør ikke noget. Det ville være værre, hvis vi kom til at sende for få ud." (Ekstra Bladet, 13.10.99).

Joseph Goebbels: "Jøden har intet at skulle sige omkring tyske spørgsmål. Han er en udlænding, en fremmed, som kun nyder gæstens rettigheder, rettigheder, som han altid misbruger." (Essay: "Der Jude", Der Angriff, 21.1.1929).
Ulla Dahlerup (journalist fra Ekstra Bladet): "Det handler om danskernes menneskerettigheder. Men vi bliver forrådt af kriminelle, udklædt som flygtninge." (Ekstra Bladet, 13.12.1999).

Joseph Goebbels: "Vi må hjælpe os selv. Vores liv er i fare. Det tyske folk befinder sig i en permanent tilstand af nødværge. Da kan vi ingen middel sky for at slå fjenden ihjel." (Tale: "Der Weltfeind", den 19.3.1928).
Danskeren: "Spørgsmålet er da bare, om vi i det kristne Vesten er blevet så skvattede, at vi lader os skræmme og lamme. Eller om vi mander os op til at gøre det nødvendige for at uskadeliggøre dem, der vil snigmyrde ikke bare, hvem der tør stå dem imod, men hele vort samfund og de værdier, det er bygget på." (Danskeren nr. 4/1991).

Joseph Goebbels: "De skal ikke tro, at man kan spille på vores langmodighed. De skal ikke tro, at vi med korslagte arme ser til, hvorledes man overalt i verden frastjæler det tyske folk dets gode navn, dets arbejde og dets brød. Jøderne nyder en gæstfrihed i Tyskland, som de egentlig slet ikke fortjener. Når de tror, at de kan misbruge denne gæstfrihed på bekostning af det tyske folk, så tager de fejl." (Tale: "Wieder die Greuelhetze des Weltjudentums", 1.4.1933).
Dansk Forum: "Det eneste vi hører fra dem er kritik, krav og afstandtagen: Vi skal give dem arbejde. Vi skal give dem uddannelse. Vi skal give dem bistandshjælp. Vi skal give dem modersmålsundervisning. Vi skal underordne os deres krav! De fremmede gør altså, hvad de kan for at holde sig uden for det danske fællesskab. Derfor har de for længst givet afkald på ethvert krav om forpligtigelse fra vores side. Vi skylder dem intet. De skylder os alt. Det er vores fællesskab de lever af. Vi har altså den moralske ret til at sende dem hjem igen, når vi vil." (Fra efterskriftet til foreningens program, 1996).

Julius Streicher / Kjærsgaard, Dansk Forum & Ekstra Bladet

Julius Streicher (redaktør af Der Stürmer): "Men den største grusomhed – schæchtning – foregår fortsat i Nürnberger Schlachthof [slagteri]. Den tyske slagter er forpligtet til at bedøve det dyr, som skal slagtes, med slag, før blodårerne åbnes. For jødeslagteren gælder denne lovpligtige tvang ikke. Den, der har stærke nerver, burde engang betragte, hvorledes jødeslagteren skærer halsen over på okser og kalve, og således ubarmhjertigt lader de 'schæchtede' dyr forbløde ved fuld bevidsthed. Selv tyske slagtere, der roser sig af at være hærdet gennem deres blodhåndværk, føler at schæchtning er umenneskeligt." (Der Stürmer nr.32/1924).
Pia Kjærsgaard: "Men det er altså stadig væk således, at der på det største godkendte halal-slagtested herhjemme, virksomheden NV-OX i Slagelse slagtes uden bedøvelse, ligesom der givetvis foregår i hundredvis af hjemmeslagtninger, som ingen aner noget om. Det fremgår faktisk af en bekendtgørelse fra justitsministeren af 14. december 1994, at slagterierne kan foretage disse aflivninger uden bedøvelse, når slagtningen foretages efter jødisk eller muslimsk ritus. NV-OX i Slagelse har altså fået dispensation fra dyreværnsloven til netop at foretage rituelle slagtninger uden først at bedøve dyrene, og jeg – som har oplevet det ved selvsyn – kan forsikre, at det var en på alle måder forf@?rdelig oplevelse, som jeg aldrig vil glemme. Den gjorde mig endnu mere overbevist om, at den formodning, jeg havde haft om, at det døende dyr lider, holdt stik. Jeg kan ganske enkelt ikke acceptere, at der går op til flere minutter fra en ko får snittet halspulsåren, til den er død." (Ekstra Bladet, 17.9.1999).

Julius Streicher: "[Talmud] indeholder jødiske leveregler og normbud, som tillader og sågar påbyder det, der er forbudt for ikke-jøden på grund af hans kristne tro. Jøden må brede sig, bedrage, sværge falsk, og når det er formålstjenligt, så må han sågar slå mennesker ihjel." (Der Stürmer nr. 22/1925).
Pia Kjærsgaard: "De [nutidens indvandrere] kommer ofte med den dybeste foragt for alt vestligt, for alt dansk og for alt kristent. De kommer med bagagen fuld af mandschauvinisme, af rituelle slagtninger, af omskæring af pigebørn og af kvindeundertrykkende tøj og traditioner, som hører hjemme i den mørkeste middelalder. Og frem for alt ankommer mange med bagagen fuld af religionsfanatisme, bedreviden og arrogance." (Dansk Folkeblad nr. 5/1999).

Julius Streicher: "At jøderne planmæssigt går efter at kunne få deres vilje med og skænde tyske piger, bevidnes atter i følgende tilfælde, hvor en pige fra Fürth meddeler os: 'Idet jeg kom til St., fortalte folk, at man skulle tage sig i agt for jøden, idet han har et godt øje til pigerne. Og virkelig, da jeg havde været hos ham i nogle dage, begyndte han allerede at lægge an på mig og ville …" (Der Stürmer, september 1924).
Dansk Forum (skrevet af kvindelig skribent under pseudonymet "Espoir" i Dansk Forums medlemsblad): "Det er blevet farligt at gå ud alene – såvel om dagen som om aftenen – og der er visse områder i København, hvor en pæn pige med sit liv kært ikke sætter sine ben. Frygten for et overfald ligger altid og lurer i tankerne (…) Jeg ville ønske, at der var nogle flere piger, der ville melde ud om, hvordan de oplever dette rædselsfulde multikulturelle Danmark." (Runestenen nr. 6/1997).

Julius Streicher: "Derigennem tiltager indvandringen af jøder fra Tyskland hele tiden. De åbner butikker, grundlægger nye firmaer, bygger orientalske kiosker, som skæmmer den virkelig skønne by, København." (Der Stürmer, maj 1924).
Ekstra Bladet: "Har man ikke været i bydelen [Nørrebro] eller på Nørrebrogade længe, bliver man overrasket over, hvor mange fremmede, der er på gaden. Og man bliver overrasket over de mange fremmedartede butikker. Ikke kun de eksotiske grønthandlere og halalslagterne, men også de mange tøjbutikker og guldsmede, som i deres specielle udvalg stort set kun henvender sig til udlændinge. Man behøver ikke tage til London og Notting Hill for at opleve et broget folkeliv og butikker, hvor der tales arabisk hen over hovedet på de danske kunder." (Kampagnen "Det nye Danmark", Ekstra Bladet, 4.11.1999).

Rune Engelbreth Larsen
Research: Stephan Stengler, Carsten Risager og Rune Engelbreth Larsen

Faklen 15, april 2000


LÆS OGSÅ: Rune Engelbreth Larsen gør selvkritisk status over egne humanistiske tilløb i 1990'erne: Humanistisk retrospekt, 1990-2000