Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Sårbarhed og konfliktiscenesættelse

Boganmeldelse af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Mikkel Thorup: Sårbarheder. Globalisering, militarisering og terrorisering fra Murens fald til i dag. Aarhus Universitetsforlag, 342 sider. 349,95 kroner. Anmeldt i Politiken: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Bomberne i Boston minder os om, at terrortuslen langtfra er forsvundet, men også at den trods alt fortsat udgør en minimal risiko for civile i Vesten, og at dens konsekvenser for vore samfund i almindelighed ikke er i terroristernes hænder, men i vore egne politikeres. Derved tegner Boston en aktuel kulisse for idéhistorikeren Mikkel Thorups seneste bog, 'Sårbarheder', der præsenterer en dybdeborende akademisk analyse af udvalgte konflikter og konfliktiscenesættelser i de to seneste årtier, spændt ud mellem tre markante nøglebegivenheder: berlinmurens fald i 1989, terrorangrebet på USA i 2001 og Breiviks massemord i 2011.

Bogens essays kan læses hver for sig, men optrækker som helhed konturerne af et sammenhængende blik på italesættelsen af trusler, der har stået centralt i nyere tids globale konfliktforståelse.

Et af de vigtige omdrejningspunkter er det paradoks, at selv om Vesten aldrig har stået stærkere militært, er den militaristiske politik og retoriske alarmisme ingenlunde aftagende; tværtimod overdramatiseres konfliktscenarier i en grad, så selv USA's enestående store slagstyrke og overlegne teknologi ligefrem italesættes som særegen svaghed, der blot legitimerer yderligere sikkerhedspolitisk oprustning.

F.eks. udtalte den daværende nationale sikkerhedsrådgiver Concoleezza Rice i marts 2001: »Det er et af vor tids paradokser, at den selvsamme teknologi, der gør vores økonomi så dynamisk og vores militærstyrker så dominerende, også gør os mere sårbare.«

Thorup påpeger, hvorledes Vestens »sårbarheder« imødegås af tilsvarende »forhærdelser«, ikke alene militært og politisk, men også i form af et særligt psykologisk og ideologisk greb, »der italesætter forståelse, dialog, retsprocedurer etc. som farlige til fordel for villet ignorans, monolog og prioritering af beskyttelse og lydighed over retsbeskyttelse og uenighed«.

En række af de værdier, vi formelt identificerer os med i Vesten, bliver med andre ord paradoksalt nok mistænkeliggjort og problematiseret af 'os selv' - i kampen for de selv samme værdier.

Før terrorangrebet på USA i 2001, var det bl.a. »cybertruslen«, der trak læsset, når offentligheden skulle forstå nødvendigheden af oprustningens logik, men siden har især terrortruslen været løftestang i argumentationen for militære indsatser og politiske indgreb. Til trods for at den reelle risiko for at blive ramt af et terrorangreb eller blive løbet over ende af islamister er og bliver forsvindende lille i Vesten, italesættes sådanne skrækscenarier i dramatiske proportioner, der forklejner andre politiske problemstillinger og globale udfordringer.

Derved overses også let den kendsgerning, at det heller ikke - hverken før eller efter bomberne i Boston - er islamismen eller terrorismen, der i sig selv har magten til at nedgradere Vestens åbne samfundsmodel, men snarere Vestens egne politiske (over)reaktioner. Som vi f.eks. tidligere har set det illustreret af denne udtalelse af George W. Bush fra et møde med krisestaben efter Nineeleven: »Alt er til jeres rådighed i denne krig. Alle hindringer på jeres vej er fjernet. Alle de penge, I kommer til at have behov for, skal I få. Dette er den eneste dagsorden (...) Jeg er ligeglad med, hvad internationale jurister siger. Vi skal sparke noget røv.«

Sårbarheder kommer betydeligt videre og dybere end den sædvanlige sikkerhedspolitiske debat og belyser bl.a., hvorledes afblæsningen af Den Kolde Krig - og dermed en af historiens farligste konfliktscenarier - blot er blevet erstattet af overeksponeringen af en række langt mere tvivlsomme globale trusler. Fremstillingen kan af og til blive lovligt 'teknisk' og distanceret i sine akademiske distinktioner, men bogen forbliver hele vejen igennem et vigtigt og bundsolidt værk.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, 30.4.2013