Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Profession: Filippiner. Pris: Lommepenge

Boganmeldelse af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Nina Trige Andersen: Profession: Filippiner. Kvinder på arbejde i Danmark gennem fire årtier. Tiderne Skifter, 274 sider, 265,00 kroner. Anmeldt i Politiken: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


»Jeg skal kalde dem Mam og Sir. En gang kaldte jeg min Mam ved fornavn, for det havde jeg forstået, at man gør her i Danmark. Men hun ignorerede mig. Det er som om, de føler sig godt tilpas, hvis jeg siger Mam og Sir foran deres venner og familie.« (Anya, au pair i Rungsted).

Er »filippiner« ikke længere blot en betegnelse for en person fra Filippinerne, men nærmest ved at blive en 'stillingsbetegnelse' for hushjælp, maskeret som au pair? Og er au pair, der var tænkt som en kulturudvekslingsordning, snarere ved at blive en lidt for fiks metode til at skaffe ualmindelig billig arbejdskraft til velstillede danske familier? Noget tyder på det.

Ca. 2.000 filippinere kommer primært ad denne vej til Danmark hvert eneste år, og ikke sjældent forventes det, at de påtager sig opgaver, der ligger ud over kontrakten. For 30 timers hushjælp om ugen 'aflønnes' de med en lommepengesats på 3.150 kr. om måneden (plus kost og logi). Alligevel er der sager, hvor den danske værtsfamilie sågar 'glemmer' deres krav på ferie eller snyder for overarbejdsbetaling og andre forhold ved kontraktens udløb. Det kan imidlertid være vanskeligt at nå at stille ret meget op, for som regel har de kun fire uger til at forlade Danmark, og på så kort tid er en arbejdsretssag udelukket, hvorfor det kan være nødvendigt at indgå forlig i al hast.

Til sammenligning tjener en stuepige gennemsnitligt små 20.000 kr. om måneden inkl. pension og værdien af personalegoder. Selv med en officiel arbejdstid på 30 timer om ugen er der med andre ord tusindvis af kroner at spare på en au pair hver eneste måned, hvis man i virkeligheden kan få løst omtrent de samme arbejdsopgaver.

Denne side af det danske samfund er næppe tidligere blevet så grundigt og samtidig så levende udfoldet som i bogen Profession: Filippiner af historiker og journalist Nina Trige Andersen. Ikke alene afdækker hun aspekter af denne problematiske au pair-ordning og dens følger for de tusindvis af filippinere, der gennem tiden har været gennem systemet, men hun fører os også ind i de centrale kapitler af historien om de ca. 10.000 fastboende filippinere, som i dag udgør en betragtelig befolkningsgruppe i Danmark.

Vi bliver inviteret inden for i deres danske hjem og kommer med til Filippinerne i en faktamættet fremstilling, der samtidig er en lun og levende beretning om kulturmøder, familieforhold og arbejdsvilkår. Vi får et indblik i nogle af de forandringer, det danske samfund har gennemgået siden begyndelsen af 1970'erne, ikke blot hvad angår synet på udlændinge, men også hvad angår viljen til både at skaffe og udnytte billig arbejdskraft.

Bogen har en vis overvægt af personlige detaljer og småhistorier fra de filippinske migranters privatliv, men dette er så også med til at gøre den til en nærværende fortælling om mennesker frem for anonyme tal i statistikken.

Nina Trige Andersen kommer således fint rundt om sit emne og kaster et tiltrængt lys over et overset samtidshistorisk problemfelt. Forhåbentlig er der også mange journalister og politikere, der griber denne anledning til at blive klogere på en befolkningsgruppe, vi ikke er vant til at høre meget om i dybden - og som måske også vil rejse debatten om, hvor 'kreative' vi egentlig bør være i vor higen efter arbejdskraft til absolut discountpris.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, 27.4.2013