Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Guldalderens realisme

Boganmeldelse af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Karina Lykke Grand: Dansk guldalder - rejsebilleder. Aarhus Universitetsforlag, 216 sider, illustreret, helbind. 349,95 kroner. Anmeldt i Politiken: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Selv om guldalderkunsten ikke blot var ét langt billedalbum over poleret idyl, er det fortsat en udbredt forestilling, at epoken begrænser sig til at videreformidle en harmonisk før-industriel og førrealistisk æra, uberørt af den teknologiske udvikling og turismens iscenesatte natur- og kultur-seværdigheder.

Gennem et udvalg af guldalderkunstneres skitser, malerier og rejsedagbøger demonstrerer ph.d. og adjunkt Karina Lykke Grand imidlertid, hvor selektivt guldaldermotiver af isolerede italienske kulturattraktioners og romantiske naturscenariers dominans er blevet iscenesat på bekostning af den mere samfundsinkluderende og realistiske bredde, som tidens kunstnere også rummede: »Kunstens rolle var (og er) selvsagt ikke at agere samtidsrapportør, men mange af guldalderens kunstnere kunne ikke lade være med at skildre - og ikke mindst skrive om - det nye og mærkelige, de oplevede på deres rejser både i det fjerne og i Danmark. Og i disse ufiltrerede gilmt kom guldalderkunstnerne til at antage realismens formsprog, som ellers først for alvor dyrkes og anerkendes i en senere tid.«

At f.eks. den omsiggribende turisme, som blev lettet af jernbanen og dampskibene, prægede guldalderkunstnere og deres oplevelser, fremgår sjældent af de ophængte værkudvalgs helhedsindtryk, hvor en idylliserende trend fortsat er overrepræsenteret. Museer og udstillinger følger lidt for meget én agendas dominans, snarere end at afspejle guldalderens forskellige strenge, påpeger Lykke Grand.

I bogen Guldalderens verden (1996), der er udgivet i samarbejde med Golden Days in Copenhagen, beskæres eksempelvis omslagsmotivet af Jørgen Roed, »Afskedsscene på toldboden«, så et ventende dampskib er forsvundet, og da Den Hirschsprungske Samling udgav skitser og tegninger af J.Th. Lundbye til udstillingen »Tegninger og Huletanker«, kontekstualiseredes en lokomotivtegning af et rejsedagbogsuddrag med en negativ holdning til jernbanen, der imidlertid fortegner, at kunstneren i virkeligheden er generelt positivt indstillet.

Blot enkelte af Lykke Grands uddybende eksempler på den selektive ramme om guldalderkunsten, der lidt for ofte støvsuger den for elementer af teknologisk fremskridt for bl.a. at fastholde indtrykket af den rejsende kunstner i 'autenticitetens' harmoni.

Men denne adskillelse af det teknologiske og det naturlige, som kunstnerne måtte følge i deres store værker, fordi det var dét, datidens dominerende kunstsyn dikterede (og som kunstkøbere efterspurgte), betød ikke en entydig dvælen ved det uberørte landskab og den uspolerede by. De kendte værker inkluderede ganske vist sjældent nymodens rejseformer og turistmenageriets bekvemmeligheder (skønt den slags i virkeligheden ofte omgav de afbildede udsigtspunkter og attraktioner), men i et helhedsindtryk er de langtfra fraværende. Ikke blot er der de diskrete detaljer som f.eks. dampskibene i baggrunden på motiver fra Møn af P.C. Skovsgaard og Louis Gurlitt, men mindre værker, som i højere grad er solgt til private end til museer, viser også, hvordan kunstnere forholder sig mere realistisk til 'udviklingen' og indoptager den i det kunstneriske blik på tiden.

Dansk guldalder - rejsebilleder er en smuk bog med en relevant billedside, der justerer og korrigerer elementer af vores iscenesatte guldalder med forskningsmæssig overbevisning og et fint formidlingstalent.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, 19.12.2012