Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Niels Klim som oplysningens omvendte rejsefører

Boganmeldelse af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Ludvig Holberg: Niels Klims underjordiske rejse. Forlaget Vandkunsten, 453 sider, oversat af Peter Zeeberg, illustreret af Ole Sporring, indbundet. 249,95 kroner. Anmeldt i Politiken: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Ludvig Holbergs Niels Klims underjordiske rejse udkom første gang i 1741 i Leipzig. Forfatteren var anonym, og teksten på latin, hvorved Holberg skød en hurtig genvej til det dannede europæiske publikum og samtidig sejlede den danske censur agterud. I løbet af få år var romanen oversat til en række europæiske sprog, naturligvis også dansk, hvor der efterhånden er kommet flere oversættelser. Jens Baggesens version fra 1789 er klassikeren, der har stået distancen og blev genudgivet så sent som i 2005.

Men Baggesens mange kvaliteter ufortalte er hans smukke fordanskning måske efterhånden sprogligt utidssvarende for mange potentielle læsere. I alle tilfælde er det velkomment, at der nu er kommet en nyoversættelse i kompetente hænder af Peter Zeeberg, der tidligere har givet os Saxo og Tycho Brahe i nudansk sprogdragt.

Oversættelsen er illustreret af kunstneren Ole Sporring, der løfter arven fra J.G. Clemens' pragtfulde kobberstik. Det er selvsagt ikke let, at 'gribe ind' i et værk af dette format, men Sporring gør det på én gang 'naivt' og spidsfindigt, nutidigt og tidløst, og dermed bærer han fornemt stafetten videre ved både at bevare forbindelsen bagud og gå nye veje.

Romanen er udsendt i samarbejde med Det danske sprog- og Litteraturselskab i et stort dansk-norsk digitaliseringsprojekt, der med tiden skal tilgængeliggøre hele Holbergs værk på internettet, hvor et tekstkritisk noteapparat også vil blive offentliggjort. Niels Klims underjordiske rejse er første bind i dette projekt, og hvis dét sætter standarden fremover, lover det godt.

Eneste anke må være, at man ikke har fundet plads til selv et beskedent noteapparat. Men hvorfor læserne af den trykte bog f.eks. skal gå glip af ophavet og kilderne til de utallige citater fra klassiske forfattere, som Holberg fletter ind i sin tekst, er mig en gåde?

Der er små tre århundreder imellem Niels Klim og vor egen tid, men satiren er stadig vedkommende. Ved at forvrænge velkendte europæiske samfundsforhold og anskuelser eller se en tilsvarende fornuft (eller tilsvarende mangel på samme) i fiktive kontrast-samfund og gennem 'fremmede' øjne stimulerer Holberg tvivl og skepsis over for samtidens modeluner og magthavere på en måde, det ville være vanskeligere og farligere at italesætte alt for direkte.

Der er drøje hug til de barske forhold for bønderne, »stønnende under et afskyeligt slaveri«, og en hånd til kvinders ligestilling. Der er polemiske udfald mod tidens teologer, hvis højtravende skænderier om Guds attributter ville gøre dem til strafskyldige sindslidende i landet Potu frem for at udstyre dem med doktorhatte og laurbær.

Men 'Niels Klim' rummer også advarsler til den, der tror, at traditioners ophør og lovløshedens råden nødvendigvis er frihedens allierede, eller at et paradisisk fravær af smerter og problemer er lykken. Alting nivelleres, hvis man hverken elsker eller hader, hvorfor der f.eks. hverken er lykkelige eller ulykkelige indbyggere i landet Quamso, hvor alle er raske og friske. Eksistensen bliver alt for tryg og lunken uden dødens nærvær, for livet kræver sine brudflader og modsætninger: »De lever altså i evig sundhed, men samtidig i evig ligegyldighed. Det evigt gode bliver man mæt og ligegyldig over for; og et virkelig muntert liv opnår man kun hvis de søde fornøjelser krydres af lidt surt.«

Genopdagelsen af religiøs tolerance er det store tværgående oplysningstræk, som Holberg på linje med andre af tidens nytænkere som Bayle, Locke og Voltaire advokerer i skyggen af århundreders religionskrige, tvang og censur.

At »tolerere« betyder ikke at »bifalde«, som Montesquieu påpegede, men tolerancen åbner for, at nuancer trænger gennem fordomme, så vi lettere forstår frem for blot at foragte 'det fremmede'. Niels Klim må f.eks. erkende, at i det barbariske land Mardak (næsten et anagram for 'Danmark'), hvor hykleriet råder, er man lige så intolerante som dér, hvor han selv kommer fra: »Så gik jeg rødmende derfra, og fra da af har jeg altid agiteret for tolerance og fældet mildere dom over de vildfarne.«

Det er dog ikke en erkendelse, der varer ved, og fortællingen munder ud i et ildevarslende billede på uindskrænket magt og intolerance, da Niels Klim bliver enehersker og inkarnerer og eksemplificerer de blodigste sider af Europas krigeriske historie.

Romanens komposition er strammere og mere gennemtænkt, end de utallige pudsige og vidtløftige indfald umiddelbart kan give indtryk af. Niels Klim rejser gennem de mange underjordiske lande med deres konfronterende værdier og vaner, der stritter i alle retninger, men værket og rejsen er også elegant spændt ud mellem en overvejende utopisk pol i bogens første dele og en dystopisk pol i de afsluttende dele.

Hovedpersonen repræsenterer i det store hele europæisk selvforståelse og selvindbildskhed, hvilket i Holbergs hænder gør ham til oplysningsprojektets 'omvendte' rejsefører, og romanen bliver et lærestykke i tolerance af en stor humanistisk pragmatiker, der kan og tør udfordre dogmer og selvfølgeligheder uden at miste sin respekt for traditioner.

En meget fornem udgivelse af et uomgængeligt hovedværk i vor kulturarv.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, ??.11.2012