Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Banebrydende journalistisk pionérarbejde i Afghanistan

Boganmeldelse af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Nagieb Khaja: Historien der ikke bliver fortalt. Gyldendal, 356 sider, 349 kroner. Anmeldt i Politiken: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

»Mit barns kropsdele lå på mig. Bitte små stykker, som engang var mit barn, var nu små kødstumper, der lå ud over min krop. Hvad skulle jeg gøre? Børste resterne af mit eget barn af min krop, fordi jeg væmmedes ved synet? Tre af mine andre børn var blevet sprængt i småstykker.« Abdul Habib måtte se sine børn dræbt under en fejlbombning i Helmand. Han er ikke den eneste.

Antallet af civile dræbte er steget fem år i træk i den ti år lange krig og overskred 3.000 alene i 2011. Ifølge FN er oprørsstyrker ansvarlige for langt hovedparten af de civile dræbte, mens den afghanske regeringshær og de udenlandske tropper tegner sig for en mindre del. Men opgørelsen er blevet kritiseret for at fortegne virkeligheden, der ser ganske anderledes ud i mange afghaneres øjne - hvor ofte rubriceres civile ofre f.eks. som »talebanere« og tælles derfor ikke med i statistikken?

I det hele taget stammer pressens informationer ikke sjældent fra vore egne militærkilder - ofte under henvisning til at forholdene simpelthen er for farlige for en fri og ufhængig pressedækning. Når udenlandske journalister skal tale med almindelige afghanere, sker det derfor næsten altid under tungtbevæbnet militærbeskyttelse, skønt civile har årtiers gode grunde til at frygte soldater, hvis tilstedeværelse dermed vanskeliggør en ufarvet reportage - for slet ikke at nævne manglen på informationer fra områder, som hverken militæret eller medierne tør opsøge.

Denne utilfredsstillende skævhed har den danske journalist Nagieb Khaja imidertid trodset med livet som indsats gennem adskillige rejser til Afghanistan for at få både civile afghanere og talebanere i tale.

Historien der ikke bliver fortalt er en betydningsfuld vifte af hidtil ubelyste og underbelyste brikker, der er nødvendige for at forstå krigens blodige puslespil uden Forsvarets filter. Carsten Jensen har skrevet et træffende forord, der bl.a. perspektiverer krigsdækningens mangler i forhold til den hjemlige udlændingedebat de senere år.

Bogen er en nærgående dokumentarisk fremstilling af krigens hverdag, som den tegner sig for almindelige afghanere, som vore soldater skulle beskytte, men som de - når alle mellemregninger er gjort op - måske i realiteten bekriger.

Nagieb Khaja har talt med stammerådsledere, bønder, taxichauffører, intellektuelle og læger, der giver et helt andet billede af situationen end de officielle militærkilder og beretter om massive civile tab som følge af de udenlandske styrkers operationer. Den altoverskyggende oplevelse er, at den udenlandske troppetilstedeværelse er en besættelsesstyrke, der i længden har forværret krigen og konflikterne.

Vi møder både de tavse ofre og ukendte oprørere, som uden særlig ideologisk eller religiøs motivation har sluttet sig til Taleban efter besættelsens blodige erfaringer. Stolte afghanere med vrede, sorg og fortvivlelse, som taler til vores menneskelighed og medmenneskelighed, fordi vi oplever dem tale frit.

Selv har Nagieb Khaja været døden nær flere gange, ikke mindst under en uhyggelig kidnapning og mirakuløs flugt, der er beskrevet uden ét overflødigt dramatiserende gram, men alligevel giver et neglebidende indblik i endnu en barsk side af den afghanske virkelighed - var han amerikansk journalist eller bogen oversat til engelsk, havde Hollywood utvivlsomt købt filmrettighederne.

Historien der ikke bliver fortalt er en åben dør til afghanernes virkelighed, vi i kraft af dansk krigsdeltagelse for længst burde have været gjort bekendt med i langt større detalje. Her kommer vi så tæt på, at vi på samme tid kan mærke heden og støvet, høre kuglerne pifte forbi og se frygten i øjenhøjde, men også smage gæstfriheden og møde menneskene bag statistikkerne og fjendebillederne. En enestående informativ og intens pageturner af ubestridelig relevans, skrevet af en modig og vidende journalist af høj international klasse. Uomgængelig.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, ??.3.2012