Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Sammenhængskraft, indvandring og integration

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Kasper Støvring, Jacob Mchangama og undertegnede er belvet interviewet af Heidi Joy Madsen i Jyllands-Posten om sammenhængskraft, indvandring og integration. Udgangspunktet er Kasper Støvrings seneste bog, Sammenhængskraft, ifølge hvilken det handler om at assimilere indvandrere i det danske samfund:

"Vi har noget værdifuldt at tilbyde, og den eneste måde, som indvandrerne kan integreres på, er ved at blive danske, ellers risikerer vi at ødelægge den særlige danske sammenhængskraft," fortæller Kasper Støvring om sit syn på, at assimilation, hvor indvandrere tilegner sig den nye kultur i stedet for at integrere den i sin egen, er vejen frem. (...)

Ifølge Kasper Støvring er integrationen mislykket i Danmark, fordi man ikke vil tale om kulturel integration. I stedet giver samfundet indvandrerne positiv særbehandling, og det er en misforstået hensyntagen, der får indvandrerne til at leve i parallelsamfund, hvor børnene går i muslimske skoler og kun ser Al Jazeera i tv.

For Kasper Støvring betyder det at være dansk, at man har sans for modersmålet, vil kæmpe for fædrelandet og tænker dansk. (…)

Idéhistoriker Rune Engelbreth Larsen, der blandt andet står bag portalen humanisme.dk, hævder, at der allerede eksisterer parallelsamfund i Danmark såsom Jehovas Vidner, logebrødre og autonome.

Han kan ikke genkende det billede Kasper Støvring opstiller for danskheden og mener, at det er utopi at sige, at danskerne er homogene. Den vestlige kultur er i høj grad præget af individualisme og den enkeltes frihedsrettigheder.

"Parallelsamfund har ikke noget med muslimer at gøre. Dansk Folkepartis vælgerskare er også en slags parallelsamfund. Faktisk finder 41 pct. af partiets vælgere sort arbejde acceptabelt, hvilket er tilfældet for langt færre muslimer. Man kunne altså påpege, at partiets vælgere vil unddrage sig fællesskabets bidrag til skoler og hospitaler. Og hvor 42 pct. af samme vælgere accepterer lussinger som led i opdragelsen, gælder dette kun for 7 pct. af muslimerne i landet. Dansk Folkepartis vælgere burde med andre ord integreres bedre i vore fælles værdier for nu at sætte det lidt på spidsen. At presse muslimer ned i en kasse og få dem til at fremstå som særligt farlige for det danske samfund er endnu et usmageligt angreb fra den nationalkonservative fløj," siger Rune Engelbreth Larsen. (...)

Men Kasper Støvring mener, at de danske subkulturer i højere grad vil have forståelse for hinanden, fordi de deler en fælles tillidskultur.

"Særkendet ved muslimer er, at de kræver særbehandling og ikke anerkender kernekulturens forrang." (...)

Jacob Mchangama, chefjurist i den liberale tænketank Cepos, er enig med Kasper Støvring i, at positiv særbehandling er gift for samfundet.

Indvandrerne kommer ikke til at føle sig danske, hvis de bliver behandlet anderledes. De skal indgå i samfundet på lige vilkår og overholde landets regler, men man skal ikke forbyde indvandrernes egne skikke eller symboler.

"Hver borger skal behandles som et individ. Man kan ikke tvinge folk til at leve på en bestemt måde, det skaber kun spændinger. Kasper Støvrings model virker ikke særlig holdbar - skal man så have assimilationskonsulenter ud og overvåge, om indvandrerfamilier er danske nok?," påpeger Jacob Mchangama. (...)

Ifølge Rune Engelbreth Larsen er assimilation udansk.

Det er urealistisk at tro, at man via lovgivning kan tvinge folk til at tænke dansk, og der er mange måder at være dansk på. For ham har integrationen generelt været en succes.

"På trods af den mediebevågenhed, som Osama bin Laden har fået siden 2001, hvor han har opfordret muslimer til at dræbe i flæng, så har vi ikke voldsomme sammenstød på grund af religion. Tværtimod ser vi nu, at flere indvandrere kommer i arbejde. Muslimerne har ikke engang deres eget parti i folketinget, de har ikke en muslimsk avis, og der er ikke en organisation, der kan samle dem. Jeg kan ikke se, at der er noget trusselsbillede," forklarer Rune Engelbreth Larsen.

Han mener, at debatten er kommet ud af proportioner. Der er enkelte integrationsproblemer i form af tvangsægteskaber og de såkaldte æresdrab, men det er minimalt, og når det nævnes i samme sætning som halalkød og badeforhæng, så giver det ingen mening. Mødet mellem det enkelte menneske er langt mindre konfliktfyldt. (...)

Heidi Joy Madsen, Jyllands-Posten, 6.5.2010

Rune Engelbreth Larsen, 12.5.2010Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/logbog/log171.php on line 74

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/logbog/log171.php on line 74

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/logbog/log171.php on line 74

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/logbog/log171.php on line 78

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/logbog/log171.php on line 78

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/logbog/log171.php on line 78