Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda > billeder

Dokumentation samlet af Rune Engelbreth Larsen Udprint


Dansk Folkeparti 2008: I begyndelsen af maj 2008 indrykkede Dansk Folkeparti en række annoncer i danske dagblade for at protesterer mod Domstolstyrelsens beslutning om, at dommere i Danmark godt kunne bære hovedtørklæde. Aktuelt var der ingen kvindelige muslimske dommere i Danmark, men det fik alligevel Dansk Folkeparti til at lancere en kampagne, der ikke nøjedes med at afbilde dommere med tørklæde, men også iklædte dem burka - og bevæbnet med sværd.

Billedtekst: »Det islamiske hovedtørklæde er symbolet på kvindens underkastelse. Islamisterne bruger det som stærkt og tydeligt tegn på troens dominans over både mænd og kvinder, muslimer og ikke-muslimer. Det drejer sig ikke om '30 gram stof'! Det drejer sig om tyranni og underkastelse. Et flertal i Folkeitnget vil acceptere det i folketingssalen. Og Domsstolsstyrelsen har besluttet, at du som borger fremover skal acceptere, at du i retten møder en dommer indhyllet i tyranniets slør. Stop det. Nu!«

Læs mere her: JP-inspiration, DF-propaganda og S-medløberiDansk Folkeblad 2005: I Dansk Folkepartis medlemsblad, Dansk Folkeblad nr. 6/2005, kan man også kunsten at sammenstille to vidt forskellige billeder med dramatisk effekt.

Billedtekster: »Især unge muslimer med tyrkisk eller pakistansk baggrund er overvægtige. En af hovedårsagerne er mangel på fysisk aktivitet.« Og: »Et af de helt store tabuer er de mange fætter-kusine ægteskaber i dele af indvandrerbefolkningen. Risikoen for at føde børn med misdannelser og mentalt handicap er 2-3 gange så stor blandt indvandrere som blandt danskere.«

Danskeren nr. 2/2002 2002: Danskeren nr. 2/2002 sidestiller en muslimsk mor og hendes barn med terrorangebet mod USA den 11.9. 2001. Teksten til de sammenstillede billeder lyder: »Hvilket våben er farligst for Vesten? Muslimers terror eller deres barnevogne?«DF-valgannonce 2001: Valgannonce fra Dansk Folkeparti (november 2001). Partiet hævder, at Danmark ifølge »en undersøgelse« ville få muslimsk befolkningsflertal i løbet af ca. tres år, »såfremt den daværende tilstrømning af fremmede fortsatte«. Det skulle altså være omkr. år 2060.

En befolkningsfremskrivning fra 2004 forudser ca. 15% indvandrere i 2080, mens en nyere undersøgelse fra august 2006 forventer ca. 8% (jf. Jyllands-Posten, 5.8.2006).

DF-bog 2001: Dansk Folkeparti udgiver bogen Danmarks fremtid (2001) i 20.000 eksemplarer. Omslagsfotoet anslår samme toner som DFUs hverveplakater ovenfor.

Partiet præsenterer selv bogen på denne måde: »Baggrunden for udgivelsen er, at det danske folk i forbindelse med udlændingepolitikken i årevis har været udsat for misinformation fra magthavernes side. En fortielse eller fordrejning af, hvad der foregår herhjemme, og en sløring af hvad der venter os, såfremt vi blot lader stå til og lader udviklingen fortsætte. Det er bogens formål at råde bod herpå. Bogen, som er skrevet af Anders Skjødt, Søren Espersen og Ulla Dahlerup, vil kunne benyttes som opslagsbog - den eneste af sin slags.«

DFU-propaganda 2001: DFU-hverveplakat med samme tekst som ovenstående. Morten Messerschmidt og tre øvrige daværende medlemmer fra hovedbestyrelsen i Dansk Folkepartis Ungdom (Kenneth Kristensen, Kenneth Lambrecht og Per Ulrich Karpf) idømmes 14 dages betinget fængsel af Østre Landsret i maj 2003 for overtrædelse af racismeparagraffens skærpede bestemmelse om »propagandavirksomhed«.DFU-propaganda 2001: Hverveplakat fra Dansk Folkepartis Ungdom (2001). Tre unge lyshårede piger med underteksten: »Danmark i dag.« Ved siden af ses tre hætteklædte, blodplettede mænd, som fremviser Koranen, med underteksten: »Danmark om 10 år.« Plakaten blev trukket tilbage, fordi en af de afbildede piger ikke havde givet tilladelse DFU tilladelse til at medvirke. Næste billede: Den version, som DFU siden udsendte.

Danskeren nr. 6/2000 2000: I Danskeren nr. 6/2000 præsenteres en anonym løbeseddel fra en gruppe, der kaldes Dansk frisørlaug af 1996, og som angiveligt skulle have klippet håret af danske kvinder, der har udenlandske kærester (ligesom visse danske kvinder med tyske kærester var udsat for under befrielsen fra besættelsestiden - herfra stammer skældsordet feltmadrassen).

Artiklen i Danskeren tager ingen afstand fra aktionerne og anfører om kvinderne, at de »føjer erobrerne og spreder ben«. Om de dansk-nationale 'frisører's bevæggrunde hedder det, at »de en dyb trang til at afstraffe de danske piger der i større og større antal frivilligt involverede sig i 'kærlighedsforhold' med de tusindvis af araber-drenge, der søgte og krævede danske piger til brug-og-smid-væk-bolledyr«.

Daværende medlem af DDF, Dansk Folkepartis Søren Espersen kaldte artiklen for »tendentiøs«, men mener, at den er udtryk for »helt almindelig journalistik« (Ekstra Bladet, 13.12.2000).

Danskeren nr. 6/2000 2000: I Danskeren nr. 6/2000 afbildes denne løbeseddel med billedteksten: »'Modstandsbevægelsen' er vågnet.«

Løbesedlens tekst lyder: »I disse byer huserer indvandrere med: Narkokriminalitet, våbenbesiddelse, gadebander, voldtægt, tyverier, drab, vold osv.«Danskeren 5/1996 1996: Danskeren nr. 5/1996. En forklarende tekst til karikaturen lyder: »At 'integrere' betyder ifølge politikerne at 'indpasse de fremmede, men med bevarelse af deres egne kulturtræk'. Vi ser spændt frem til, hvorledes 'integrationen' skal praktiseres inden for politistyrken ...«Danskeren 5/1994 1994: Fra Danskeren nr. 5/1994. Endnu en anonym plakat gengives og relaters til en omtale i Danskeren nr. 3 fra samme år om nogle studenter, der er straffet for ulovlig plakatophængning i Århus.

I dette nummer hedder det i tilknytning til gengivelsen af plakaten, at den er »lavet i byens underjordiske 'modstands'miljø«. Skribenten anfører afslutningsvist, at man aftrykker »den omstridte plakat« og »påtager sig risikoen for i den anledning at blive kørt bort i salatfadet ...«.


Danskeren 3/1994 1994: I Danskeren nr. 3/1994 gengives denne løbeseddel, der angiveligt stammer fra 'Vikingerne'. Teksten lyder bl.a.: »Sidste gang sikrede landsforræderne os fem forbandede år under nazisterne. Denne gang vil de sikre os 1000 forbandede år under islam.«

Bladets kommentar hertil giver indtryk af, at Den Danske Forening ikke selv har noget med løbesedlen at gøre, men at foreningen »lejlighedsvis« får »prøver på disse undergrundsprodukter«. Løbesedlen karakteriseres som »nationalt modstandsarbejde«.


Danskeren nr. 2/1992

1992: Fra Den Danske Forenings medlemsblad, Danskeren nr. 2/1992.


Billeder fortæller mere end tusind ord, siger man, og budskaber i film, fotos, malerier og tegninger kan ofte leveres med større effektivitet end artikler og analyser. Eksempelvis ændrede Den Danske Forening i 1992 behændigt en antinazistisk tegning til en anti-islamisk (specifikt - anti-tyrkisk) for at udfordre grænserne for, hvad man kan kalde »racistisk«.

Det er en fra de senere år velkendt manøvre at identificere islam med nazisme, fordi man ved at associere sig med kampen mod nazisterne vanskeligere synes at kunne blive beskyldt for selv at gøre brug af nazistiske virkemidler. Ikke desto mindre er den omtalte tegning (gengivet ovenfor) naturligvis i høj grad beslægtet med nazistisk, antisemitisk propaganda, om man blot erstatter halvmånen med Davidsstjernen.

Det betyder dog ikke, at den generelle, anti-islamiske billedpropaganda i form af karikaturer, løbesedler, plakater og andet grafisk materiale er identisk med den endnu mere grovkornede og forsimplede propaganda, som f.eks. blev produceret mod jøderne i Nazityskland (og som den dag i dag produceres mod jøder i nazistiske og islamistiske miljøer).

Men skønt vi i Danmark har at gøre med propagandistiske tendenser af antimuslimsk karakter, der i modsætning til Nazitysklands regeringssanktionerede antisemitisme hidrører fra selvstændige partier og i nogen grad kommer til udtryk i dele af pressen (visse af Jyllands-Postens berømte og berygtede Muhammed-karikaturer fra september 2005 ligger klart inden for denne tradition), er springet i hovedreglen fortsat langt mellem udbredelsen af de to former.

Til almen orientering følger nedenfor en eksemplificering af den form for indvandrerkritisk og indvandrerfjendsk billedpropaganda, som Den Danske Forening (DDF) og Dansk Folkeparti har lagt for dagen de senere år, fra den lettere til den tungere ende.

Udviklingen afspejler den sideløbende udvikling i den indvandrerfjendske retorik siden 1980erne - den er på én og samme tid blevet skrappere og mere alment accepteret med årene.

Rune Engelbreth Larsen