Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Grimme gigant-vindmøller i Thy er vanvid

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Vindenergi er glimrende, men ikke for enhver pris. Planen om at rejse syv abnorme gigant-vindmøller i Thy, der hver bliver 250 (tohundredeoghalvtreds) meter høje og vil kunne ses i 50 kilometers afstand, er ganske enkelt vanvid.

Disse støjende og blinkende maskiner vil spolere udsigten på lang, lang afstand i en række spektakulære og vidtstrakte danske naturområder og eliminere nattemørket og stilheden i et af de få hjørner af Danmark, hvor den slags endnu ikke er en umulig oplevelse. Møllerne skal placeres lige syd for Hjardemål Plantage i Østerild Klitplantage, ca. 15-16 kilometer øst for Hanstholm Vildtreservat og ca. 13-14 kilometer vest for Bulbjerg Klitplantager.

I betragtning af, hvor lille Danmark er, og hvor få større naturområder, der er tilbage, er dette langtfra alene et lokalt og regionalt anliggende - planerne bør vække til modstand i landet som helhed hos enhver, der har blot en perifer interesse og forståelse for naturens trængte oplevelsesrigdomme.

Denne planlægningsfadæse bliver hverken værre eller bedre af, om det er 250 meter høje vindmøller eller 250 meter høje skorstene, der tankeløst og idiotisk inddrager 30 kvadratkilometer skov, klithede og vådområder, hvorunder intet mindre end 12 kvadratkilometer fredskov i Østerild Klitplantage skal jævnes med jorden.

Det bliver i givet fald et af de hidtil mest gennemgribende overgreb på et naturområde i Danmark nogen sinde, og regeringen skal have vedtaget en anlægslov, der tilsidesætter al anden lovgivning for netop at kunne placere monstermøllerne her.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har bl.a. foreslået, at man anlægger to mindre vindmølle-testcentre frem for ét stort, men det honorerer tilsyneladende ikke industriens krav ifølge By- og Landskabsstyrelsen (jf. Berlingske Tidende, 21.3.2010).

Endvidere har foreningen understreget, at hvis jord skal inddrages, så bør det selvfølgelig være landbrugsjord: "På landbrugsjord er der som udgangspunkt sjældent offentlig adgang, hvilket gør tabet betydeligt mindre for samfundet som sådan. Desuden er der ikke megen natur i den pløjede, dyrkede og sprøjtede landbrugsjord, hvorfor naturtabet er ubetydeligt. For landmanden gælder det, at jorden med undtagelse af anslået 100 ha til selve møllerne, vejanlæg o. l. - fortsat kan dyrkes inden for hele projektområdets ca. 3000 ha."

Selvfølgelig skal Danmark udvikle og forske i vindmølleenergi, men som nævnt ikke for enhver pris. Det kan faktisk blive alt, alt for grimt og stupidt - og dét er så afgjort tilfældet her.

Modstand mod monstermøllerne, ja tak.

LINKS

> Hanstholm Vildtreservat (ca. 15 km vest for monstermøllerne)
> Bulbjergs Klitplantager (ca. 13 km øst for monstermøllerne)
> Østerild Klitplantage

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 23.3.2010