Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Fiaskoen Osama bin Laden

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

I 1998 fastslog Osama bin Laden, at det er enhver muslims pligt at terrorisere amerikanerne, der blev betegnet som »Guds fjender«, og samme år udstedte grupper med relation til al Qaeda en 'fatwa', ifølge hvilken muslimer forpligtes til at dræbe amerikanere hvor som helst i verden.

Siden slutningen af 1990'erne har al Qaeda gennemført nogle spektakulære terroraktioner mod amerikanske mål, kulminerende den 11. september 2001. Både før og siden har han og hans medsammensvorne tordnet mod USA og i tide og utide proklameret, hvad muslimer bør og skal gøre, som var han selv en guddommelig autoritet.

Alverdens medier stiller ham kvit og frit deres PR-maskine til rådighed, så der næppe findes ét voksent menneske på kloden med adgang til massemedier, som ikke gentagne gange er blevet bekendt med, at det skulle være en autoriseret »islamisk pligt« at dræbe amerikanere i flæng, hvor som helst og når som helst.

For prisen af et brugt VHS-bånd eller et slidt kassettebånd får Osama bin Laden således serveret på et sølvfad, hvad Microsoft eller Coca Cola knap nok kan købe for deres uudtømmelige milliarder af PR-dollars: World wide broadcasting og branding af deres budskab via samtlige tv-, radio- og internet-kanaler i næsten hver eneste villa, lejlighed og hytte. Verden over.

Osama bin Ladens propaganda har med andre ord fået en eksponering, der kun kan betegnes som en svimlende drømmesituation for hvem som helst, der vil sælge hvad som helst – fra software og sodavand til holdninger og had.

Der er over en milliard muslimer i verden, og lad os for argumentets skyld antage, at 'kun' en halv milliard har hørt eller læst hans dekret om at dræbe amerikanere i flæng dikteret eller citeret mindst én gang inden for de seneste år.

Det er ikke nogen kompliceret ordre, og det kan let klares uden Kalashnikov og dynamitbælte – et snit med en køkkenkniv, et slag med en skovl, et skub ud på vejbanen. Formelt er det forfærdende let at dræbe et tilfældigt menneske, og med løftet om paradis i udsigt skulle blot ti procent af disse 500 millioner muslimer vel nok kunne slå i hvert fald flere millioner tilfældige amerikanere ihjel. Tusindvis af sådanne drab kunne med andre ord finde sted dagligt i Vesten, hvis altså forudsætningen for at følge al Qaedas autoritet var til stede.

Og her kommer pointen – for netop denne altafgørende forudsætning mangler: Budskabet er så godt som usælgeligt, hvilket blot udstiller Osama bin Ladens patetiske og fejlslagne bestræbelser på at iscenesætte sig selv som guddommelig autoritet.

Kort fortalt: Osama bin Laden og hans projekt er en kæmpe fiasko. Det forsvindende lille antal muslimer, der rent faktisk følger hans opfordring, står i astronomisk kontrast til budskabets globale eksponering. Eneste 'succes' er det hysteri, hvormed visse vestlige politikere og kommentatorer overreagerer og bidrager til unødvendig panik, som når f.eks. Berlingske Tidendes udlandsredaktør, Kristian Mouritzen, hævder, at danskerne lever »i en form for belejringstilstand med terror uden for døren.« Sensationalistisk vrøvl.

Ikke blot er organiserede terrorangreb uden for lande med fremmede tropper eller under besættelse ualmindelig sjældne, men Osama bin Laden-inspirerede mord på tilfældige borgere (som intet individ og ingen stat nogen sinde ville kunne gardere sig effektivt imod) finder ganske enkelt ikke sted, selv om 'autoriteten' altså har fastslået det som en »islamisk pligt« mod »Guds fjender«.

Uanset hvor mange af Vestens muslimer, der måtte være endog særdeles kritisk indstillet over for USA og Vesten – eller udtrykke forståelse eller sågar sympati for den kamp, som f.eks. forskellige militante muslimer udkæmper i Mellemøsten – viser virkeligheden, at næsten ingen muslimer i Vesten handler ud fra Osama bin Ladens dekreter og myrder tilfældige amerikanere, og at kun forsvindende fåtal organiserer sig i decideret militante grupperinger med terror-formål.

Konklusionen er den samme, om vi vender blikket mod Danmark. I en videoptagelse, der nåede medierne den 21. april 2008, proklamerede al Qaedas næstkommanderende, Aman al-Zahawhiri: »Jeg opfordrer og inciterer enhver muslim, som kan skade Danmark, til at gøre det for at støtte profeten.«

Al Qaeda har taget ansvaret og anført Muhammed-karikaturerne som grund for bombeangrebet mod den danske ambassade i Islamabad, der ud fra et terroristisk synspunkt vanskeligt kan kaldes vellykket, og hvis ofre tilsyneladende – og symptomatisk – alle sammen var muslimer. Osama bin Ladens projekt er en fiasko.

Alene dét taler indiskutabelt imod den indlysende propaganda, som Osama bin Laden & Co. implicit og eksplicit deler med Dansk Folkeparti & Co., når de nægter at skelne mellem islam og al Qaedas såkaldte islamisme.

Virkeligheden skærer sammenblandingens løgn ud i pap hver eneste dag.

Rune Engelbreth Larsen
Tendens: Politiken, 7.6.2008