Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

En krænket Rose

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Hvad mon man forventer at få, hvis man bestiller uspecificerede varer hos bladtegnere, der først og fremmest tegner til dagbladene og ofte har karikaturer som speciale?

Det er kernen i den verserende strid mellem Jyllands-Posten og Uffe Ellemann-Jensen, fordi sidstnævnte har fastslået, at kulturredaktør Flemming Rose i september 2005 ville "bestille nogle karikaturer af profeten, som han derefter trykte i avisen".

Rose beskylder Uffe Ellemann-Jensen (UEJ) for at have "løjet systematisk" og hævder, at han alene bestilte "tegninger" af Muhammed, ikke "karikaturer". Han må bevise sin påstand, skriver Rose, og derfor skal Ellemann forklare, hvorfor så ikke alle 12 offentliggjorte tegninger var karikaturer, og "hvis han mener, at der var tale om en bevidst provokation rettet mod islam, gøre rede for, hvorfor flere af tegningerne ikke er rettet mod islam, men mod Jyllands-Posten, Kåre Bluitgen, Pia Kjærsgaard og skræmte bladtegnere" (JP.dk, 13.1.2008).

Det er det imidlertid ikke svært at redegøre for:

1) Hvis man bestiller uspecificerede varer hos fiskehandlere, er det formodentlig med den klare hensigt at få fisk - men man får måske også nogle skaldyr med i købet. Når man anmoder bladtegnere om tegninger, er der stor sandsynlighed for, at man får karikaturer, hvilket naturligvis også var tilfældet for de fleste af tegningerne, som JP modtog, men ikke alle: I dette tilfælde var der både neutrale illustrationer, vittighedstegninger, skarpe karikaturer og hårdkogte propagandakarikaturer.

2) Henvendelsen fra Roses hånd gik imidlertid ikke kun på, at tegnerne skulle "tegne Muhammed, som de ser ham," sådan som Rose har anført igen og igen, men var samtidig eksplicit relateret til den ophidsede debat "i forbindelse med en børnebog af Kåre Bluitgen". Dermed indskrev Rose allerede i brevet til tegnerne hele sit forehavende i den ekstremt islamfjendtlige forfatter Kåre Bluitgens sag, som Jyllands-Posten i forvejen havde gjort til sin egen.

Bluitgens dagsorden har været velkendt, siden han i en bog fra 2002 opfordrede til at afbrænde muslimske tørklæder og "stænke Koranen med menstruationsblod". Derfor er det slet ikke det 'mysterium', Rose gør det til, at avisen også modtog tegninger, der vendte brodden mod JP's og Bluitgens selektive ærinde.

Disse præmisser er lige så uomgængelige, som de er almindeligt tilgængelige. Konteksten taget i betragtning er Ellemanns udlægning derfor heller ikke spor odiøs, selv om Rose selvfølgelig har ret i, at ordet "karikatur" ikke fremgik direkte af brevet til tegnerne.

Men brevet er én ting. Nok var kampen mod selvcensur utvivlsomt et afgørende motiv for Rose, men det blev forhånelsen, der gennemsyrede hele udtrykket, da initiativet så tryksværte.

Alligevel bedyrer Rose utrætteligt, at det skam slet ikke var hensigten bevidst at håne muslimer med offentliggørelsen - holder den udlægning?

Hvis ikke det var forhånelse af muslimer, der kom til udtryk, hvad var det så, når "hån, spot og latterliggørelse" var omdrejningspunkt i Roses famøse erklæring, der netop kun eksemplificerede muslimer, og som var flankeret af karikaturer og tegninger af Muhammed i stedet for et bredt udvalg af religiøse hovedpersoner? Og hvis der ikke var tale om en tilsigtet fremhævelse af muslimer, hvorfor så lige akkurat bringe en af de allermest aggressive propagandakarikaturer af Muhammed øverst på avisens forside sammen med citatet om at skulle finde sig i "hån, spot og latterliggørelse"?

Og ikke mindst, men ofte glemt: Hvis ikke muslimer skulle spiddes, hvorfor mon så avisens lederartikel den selv samme dag stemplede hele den brede gruppe af vidt forskellige muslimer, der tegner islam i den danske offentlighed, som "middelalderlige" og "gale mullaher", og hvorfor mon lederartiklen under titlen "Truslen fra mørket" samtidig ene og alene handlede om manglende muslimsk tålsomhed over for "satire" og "fornærmelse"?

Både retorisk og visuelt var det vanskeligt at se, at andre end muslimer - og kun muslimer - skulle være målet for offentliggørelsens "hån, spot og latterliggørelse".

Derfor er det interessante i den aktuelle debat først og fremmest gentagelsen af det voldsomme raseri, som den magtfulde avis' redaktører lægger for dagen, når disse selvproklamerede ytringsfrihedsapostle møder en anden udlægning af karikaturkrisen end deres egen: Så kræver man økonomisk erstatning af kritiske enkeltpersoner, sender gravalvorlige klager til universitetet og tilsværter opponenter på lederplads.

Senest er Ellemann altså kommet i gabestokken - på grund af forskellen på ordene "tegning" og "karikatur"!

Dét var nok - Flemming Rose følte sig krænket. Denne mand, der slet ikke kunne forestille sig, at der var muslimer, der kunne blive krænket af at se Muhammed udstillet som ondskabsfuld terrorist med den islamiske trosbekendelse malet på en bombe i sin turban - denne mand føler sig nu groft krænket af forskellen på ordene "tegning" og "karikatur"?!

Herregud.

Rune Engelbreth Larsen
Tendens: Politiken, 19.1.2008