Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Bush tør, hvor Fogh tier

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

I et opsigtsvækkende interview i det amerikanske tv-program 60 Minutes har George W. Bush indrømmet flere fejltagelser i forbindelse med iscenesættelsen af Irak-krigen – bl.a.:

   – Masseødelæggelsesvåben?
   Bush: En fejl.
   – Forbindelse til al-Qaeda?
   Bush: En fejl.
   – Krigens omkostninger?
   Bush: En fejl.
   – Antallet af tropper?
   Bush: En fejl.
   – Abu Ghraib?
   Bush: En fejl.

Sådan blev indholdet træffende gengivet i Berlingske Tidendes sammendrag (14.1.2007).

Og nej, der var ingen masseødelæggelsesvåben i Irak, og der var ingen forbindelse mellem Irak og terrorangrebet på USA den 11. september 2001, skønt det var disse »kendsgerninger«, der begrundede krigen.

Næsten lige så opsigtsvækkende som den amerikanske præsidents bekendelser var den danske regerings reaktion, som den kom til udtryk på statsministerens pressemøde den forgangne uge. Her fastslog Anders Fogh Rasmussen, at det var »fornuftigt« af præsidenten at være »ærlig og åben«, refererer Politiken (17.1.2007).

Ingen af de tilstedeværende journalister fandt tilsyneladende på at spørge, om også den danske regering har tænkt sig at efterleve denne »fornuftige« ærlighed.

I givet fald var det ellers på tide, at statsministeren og udenrigsministeren turde stille op til et interview om hele krigsgrundlaget med Ekstra Bladets Cavling-prisvinder Bo Elkjær, der forgæves har anmodet herom talrige gange de forløbne år.

Her ville det være interessant at komme til bunds i statsministerens berømte og berygtede udtalelse på dagen for krigsudbruddet den 21. marts 2003: »Irak har masseødelæggelsesvåben. Det er ikke noget, vi blot tror. Vi ved det.«

Fogh har tidligere forklaret, at citatet er »revet ud af en sammenhæng« – så hvorfor ikke tage en afklarende snak herom med en journalist, som er blevet hædret med pressens fornemste pris for sit arbejde i netop denne sag?

Måske fordi statsministeren i lighed med Dansk Folkeparti mener, at en presse, der kritiserer regeringen, består af »røde lejesvende«, hvorimod enhver, der hamrer løs på minoritetsgrupper, repræsenterer ytringsfrihedens strålende fyrtårn?

Men hvad var det egentlig med regeringens påstande om de fiktive masseødelæggelsesvåben – er statsministerens ovenstående udtalelse misvisende?

Hvad Fogh sagde i marts 2003, var: »Irak har masseødelæggelsesvåben. Det er ikke noget, vi blot tror. Vi ved det. Irak har selv indrømmet, at de har haft sennepsgas, nervegas og miltbrand, men Saddam Hussein vil ikke afregne.«

Læg mærke til, at Fogh uden skyggen af forbehold påstår, at han VED, at Irak har masseødelæggelsesvåben. At han bagefter begrunder dette med, at det HAR landet HAFT, ændrer ikke noget som helst ved det usande i den første påstand, som han derfor helt uomgængeligt må stå 100 procent til ansvar for. Det er med andre ord fortsat aldeles relevant at få afklaret, hvorfor statsministeren hævdede at VIDE, hvad der var lodret i modstrid med sandheden.

Men udenrigsminister Per Stig Møller er om muligt lige så langt ude i den manipulatoriske sump som sin regeringschef. Da afsløringerne af det forfalskede krigsgrundlag begyndte at blive for indlysende efter krigsudbruddet, ændrede han forklaring og påstod pludselig: »Om masseødelæggelsesvåben vil jeg da sige, at jeg hele tiden har sagt eventuelle masseødelæggelsesvåben.« (Folketinget, 15. maj 2003). Det samme udtalte han frejdigt til pressen den 18. juni: »Jeg har sagt hans 'formodede masseødelæggelsesvåben'.«

Sandheden er imidlertid betydeligt tættere på det stik modsatte. Før krigsudbruddet sagde udenrigsministeren nemlig aldrig nogen sinde hverken »eventuelle« eller »formodede« masseødelæggelsesvåben. Ekstra Bladets Bo Elkjær og Kenan Seeberg har således opgjort, at Per Stig Møller ikke mindre end 34 (fireogtredive) gange uden forbehold havde fastslået, at Irak havde masseødelæggelsesvåben (Ekstra Bladet, 25.6.2003). Kun én gang tilføjede han »må man gå ud fra« i en spæd bisætning om masseødelæggelsesvåbnenes eksistens – og det var så sent som to dage før krigen.

Udenrigsministeren gjorde ikke engang et regimeskifte i Irak til målet, men fastslog derimod en uge senere: »Men det er ikke for et regimeskifte, vi er gået ind. Vi er gået ind for at afvæbne ham for hans masseødelæggelsesvåben.« (Folketinget, 26.3.2003).

Kendsgerningen er med andre ord, at statsministeren og udenrigsministeren ved adskillige lejligheder enten tog 100 procent fejl eller talte 100 procent usandt, når de som et utvetydigt faktum hævdede, at Irak havde masseødelæggelsesvåben.

At de to vigtigste ministre ikke desto mindre fastholder en sådan magtfuldkommenhed, at de kategorisk nægter en Cavling-vinder et interview om sagen, er afslørende. At statsministeren tilmed roser den amerikanske præsident for at være »ærlig og åben«, burde derfor være den oplagte anledning for den samlede journalistkorps til at afkræve Fogh den minimale grad af åbenhed, som består i at turde stille op til et interview med Bo Elkjær.

Rune Engelbreth Larsen
Tendens: Politiken, 20.1.2007