Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Farvel sommerfugle - naturens forarmelse fortsætter

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Sommerfuglene er en indikator for, hvordan det står til med biodiversiteten (artsmangfoldigheden) og dermed naturens almene tilstand - og det ser fortsat rigtig skidt ud.

På blot 20 år er halvdelen af alle sommerfugle forsvundet i de åbne landskaber i Europa, viser en undersøgelse fra European Environment Agency (EEA): »Denne dramatiske tilbagegang for overdrevssommerfugle bør få alarmklokkerne til at ringe (...) vi kan miste mange af disse arter for evigt.«

Den drastiske tilbagegang for sommerfuglene skyldes blandt andet, at der er alt for få og alt for usammenhængende naturområder, fordi så kolossale arealer er underlagt intensivt landbrug. Danmark er f.eks. Europas mest opdyrkede land, hvorfor det er overvejende sandsynligt, at det står mindst lige så slemt til her som i resten af Europa, selv om Danmark ikke er særskilt undersøgt i denne sammenhæng.

Når vi samtidig hører om, at 2013 er et særlig godt sommerfugleår i Danmark, hænger det sammen med, at der er flere individer end normalt, ikke at artsmangfoldigheden har det godt - tværtimod.

På Facebook (og dér skal man jo af og til finde sine kilder, når medierne ikke af sig selv finder grund til at høre oplagte eksperter) bemærker Rasmus Ejrnæs, der er seniorforsker ved Institut for Bioscience - Vildtbiologi og Biodiversitet: »Det er et godt år for sommerfugle i Danmark. Men ikke for Mnemosyne, Herorandøje, Eng-hvidvinge, Poppelsommerfugl, Perlemorrandøje, Mørk pletvinge, Egesommerfugl, Slåensommerfugl m.fl. De er nemlig ikke længere i landet. Mange andre arter er her kun få steder, og det gælder desværre ikke min have i Østjylland! Man kan godt, med lidt øvelse, på samme tid glæde sig over de mange individer og begræde de få tiloversblevne arter. Det sidste er dog symptom på noget som stikker dybere end den aktuelle mediedagsorden og sommervejret anno 2013.«

Det er manglen på vild og lysåben natur, der generelt rammer mange sommerfuglearter hårdt. »Mere end halvdelen af vore dagsommerfuglearter« har det »skrækkeligt« og er »i rivende tilbagegang«, skriver biologen Mihcael Stoltze. »Hvis vi skal have mangfoldigheden af sommerfugle tilbage i Danmark skal vi beskytte og genskabe levesteder i et helt andet omfang end hidtil. Vi skal sikre ugødede, blomsterrige bakker og skråninger, store næringsfattige enge og skovlysninger og brede grøftekanter.« (Dansk natur, 1.8.2013).

Det generelle billede er, at naturen bliver mere og mere marginaliseret og ensformig, som arter dør ud og svinder ind i voldsom grad. Ensformige landbrugsarealer, der oftest storgødes og sprøjtes, lægger som nævnt beslag på enorme områder (i Danmark knap totredjedele af landets areal). Det efterlader kun marginale striber natur, når der også skal være plads til byer og veje - og også disse naturområder lider ofte under alt for megen næring fra landbruget og alt for få fritgående græssende dyr, der kan skabe variation og dynamik.

Professor emeritus ved RUC og tidligere naturovervismand Peder Agger udtaler uden omsvøb: »Konsekvensen ved at have et stort, effektivt og intensivt landbrug er, at biodiversiteten lider voldsomt. Over halvdelen af Danmarks areal bliver pløjet og sprøjtet hvert år. Det slår den naturlige vegetation ihjel. Derfor bærer landbruget langt, langt hovedparten af skylden for, at biodiversiteten har det så dårligt.« (Information, 15.7.2013)

Siden 1950 er ikke mindre end 13-14 dagsommerfuglearter forsvundet ud af ca. 74 fastboende arter i Danmark.

Vi skal have mere vild natur og mere sammenhængende naturområder med mange flere græssende dyr i det fri, hvis naturens forarmelse skal bremses - og det kræver blandt andet, at politikerne og landbruget erkender, at landbrugsarealet nødvendigvis må begrænses.

Det kan kun gå for langsomt.

APROPOS

> Nogle danske sommerfugle, jeg har mødt

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, 2.8.2013Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/0802-01.php on line 70

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/0802-01.php on line 70

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/0802-01.php on line 70

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/0802-01.php on line 74

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/0802-01.php on line 74

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/2013/0802-01.php on line 74