Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Hækkerups proletariat

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Regeringen havde lige skiftet farve, og som ny socialminister skulle Karen Hækkerup for første gang møde sine nye medarbejdere i ministeriet og udstikke den kommende integrationspolitiske kurs: »Nu har vi en ny tid, en ny politik, et nyt flertal og en ny vilje, og nu er det på tide at slippe integrationen løs. Vi ønsker at ændre den negative debat, der har været.« (Information, 4.10.2011).

Det var dengang. Nu intensiverer den samme socialminister VKO-piskens økonomiske sanktioner og den negative retorik mod de indvandrerforældre, der ifølge Hækkerup har sat sig »bag nedrullede gardiner, tændt for parabolen, og som tror, at de kan få lov til at opdrage deres børn, som om de ikke er flyttet til et nyt land«, for de har ansvaret for, at en »lille dreng råber luder efter sin nabo eller sparker til ting og sager, indtil de går i stykker« (Berlingske, 27.5.2013). Nu skal skruen igen strammes over for det »etniske proletariat«, der åbenbart ikke priser sig lykkelige nok over at »have vundet i lotteriet og fået lov til at være i vores fantastiske andedam«, som hun udtrykker det.

Hækkerup har tilsyneladende lykkeligt glemt dét der med at »ændre den negative debat« og fremmaler et bekvemt glansbillede af det danske lotto-paradis som kontrast til de utaknemmelige kriminelle møgunger med etniske parabolforældre.

Er der da ikke en overrepræsentation af indvandrerunge kriminelle? Jo. Men kan man ikke tale om det uden stupide generaliseringer og stereotyper? Jo, det kan man godt. Og er der ikke også unge etniske danskere, der er kriminelle og uopdragne? Jo, det er der, men dét er uvedkommende for Hækkerup. Hvad skyldes så overrepræsentationen? Den skyldes selvfølgelig ikke etnicitet, men at indvandrerunge i højere grad end andre er socialt marginaliserede. »Åh, det er offergørelse«, himler Hækkerup op.

At fastslå, at sociale rammer har sociale konsekvenser, handler imidlertid blot om at påpege at socialt marginaliserede unge selvfølgelig har større sandsynlighed for en rodløs og udsigtsløs tilværelse end andre unge - uanset etnisk baggrund - og så indkredse saglige socialpolitiske redskaber ud fra den tilgængelige viden.

Hækkerup kunne jo begynde med at lytte til nogen, der ved noget: Allerede i 2005 kritiserede en lang række organisationer klart og tydeligt forslaget om forældrepålæg, bl.a. Dansk Socialrådgiverforening, Børne- og Ungechefforeningen, BUPL, Børnerådet, Red Barnet og Rådet for Socialt Udsatte. I 2011 viste Rambølls evaluering af ordningen, at forældrepålæg kun i en tredjedel af sådanne sager havde haft positiv effekt, hvilket endog skal ses i lyset af en aldeles minimal brug af denne sanktionsmulighed, der simpelthen skyldes, »at der ikke har været relevante sager«.

Og som Information tidligere havde eksemplificeret, var det ikke nødvendigvis økonomiske sanktioner, men snarere socialarbejderes intensive kontakt med skoler og familier, der var udslagsgivende. Endelig fastslog seniorforsker på Socialforskningsinstituttet Tine Egelund, at forældrepålæg er en tilbagevenden til »fortidens tvang« uden belæg i forskningen: »Generelt ved vi, at sammenblandingen af tvang og behandling ikke er en hensigtsmæssig cocktail.« (Information, 22.6.2011).

Hækkerup kan næppe være så himmelråbende uvidende herom, som hun fremstår, og derfor er hun utvivlsomt ude i et ærinde, der har meget lidt med saglig socialpolitik at gøre.

Socialdemokraterne er sendt til tælling i meningsmålingerne, og så griber man åbenbart desperat ud efter VKO's vante proportionsforvrængninger mod VKO's vante Prügelknaben med VKO's vante redskaber og VKO's vante retorik. Derfor har De Radikales beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev også ret, når hun fastslår, at optrapningen af forældrepålæg er et »meget skadeligt« socialpolitisk tiltag, der overhaler VKO højre om (JP, 27.5.2013).

Og derfor er det letgennemskuelig populisme, når Hækkerup under den veltilrettelagte lancering i Berlingske omhyggeligt undgår at nævne pæredanske forældre med kriminelle unge med ét eneste ord, så det med største akkuratesse alene bliver »indvandrere«, der figurerer som opmærksomhedsædende sorte huller med overskriftspotentiale.

Der er åbenbart slet ingen danske unge, der »ikke deler værdier med os andre«, nej, fremstødet handler kun om et utaknemmeligt »etnisk proletariat«, der rettelig burde hoppe og danse med glædestårer i øjnene over at have vundet i det store tilværelses-lotteri, som allernådigst har ladet dem bo i Danmark.

Glemt havde hun tilsyneladende også, at Socialdemokraterne selv afviste forældrepålæg med Mette Frederiksens ret indlysende ræsonnement for under tre år siden: »Det er jo absurd at tro, at forældre med ringe forældreevne bliver bedre, fordi de trues på deres pengepung.« (Politiken, 13.12.2010).

Ja, det var absurd at tro i 2010 - og det er absurd at tro i 2013.

Rune Engelbreth Larsen
Politiken, 30.5.2013