Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Problematiske presse-præmisser

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Der findes ikke nogen neutral dækning af politik. Ingen journalistisk fremstilling er upartisk og objektiv. Der er intet odiøst heri - kun i fremstillingen af, at det ikke forholder sig sådan, for derved skabes en falsk forestilling om 'neutralitet', som ikke kan honoreres.

Vrangforestillingen sættes f.eks. på spidsen i MetroXpress' tidligere slogan om, at avisen bare leverer »nyheder«, mens man lader læseren selv om »holdningerne« - desværre er det en misvisende præmis, som også er underforstået i mange andre medier, især public service-kanalerne. Det er imidlertid både at stikke sig selv og sine læsere eller seere blår i øjnene.

Det, man kunne kalde pressens fem P'er er afgørende for, hvordan en historie får den form og det udtryk, den får: prioritering, placering, præmis, perspektivering og proportionalitet:

For det første er historien udvalgt blandt tusind andre ufortalte nyhedshistorier og derved et udtryk for prioritering af noget på bekostning af noget andet. For det andet er historiens placering afgørende for dens effekt. For det tredje er der ud- og uudtalte præmisser for afgrænsningen af ethvert sagsforhold. For det fjerde er perspektiveringen i form af redegørelsen for baggrund og kontekst såvel som valget af kilder også et fravalg af en lang række andre kilder med varierende standpunkter og vidt forskellige forudsætninger for at belyse en given sag. Og for det femte er den proportionalitet, hvormed medier vægter og præsenterer en historie, af stor betydning for, hvordan modtageren kommer til at vægte sagen.

Og pressens fem P'er gælder ikke 'blot' i den løbende nyhedsdækning, men også i kommentarer og analyser. Der findes ganske enkelt ikke apolitiske kommentatorer, selv om medierne formelt baserer en betragtelig del af mediedækningen herpå.

I nullerne blev neutrale 'dommere' således for alvor fast inventar i nyhedsflowet, skønt mange af de kendteste kommentatorer selv har en fortid som politikere eller såkaldte spindoktorer i dansk toppolitik, som jeg bl.a. eksemplificerer og kritiserer i min seneste bog, Nullerne - humanistisk værdikamp, 2001-2011, der netop er udkommet.

Enhver kommentator er og bliver farvet af sine grundsynspunkter, og enhver politisk analyse afspejler dette i større eller mindre grad.

Det er der selvfølgelig intet fordækt i, men problemet opstår, når medierne gør brug af kommentatorers analyser i form af mikrofonholderinterview, som dermed foregiver, at vi præsenteres for en 'objektiv' afkodning af politiske aktørers spin og spil.

Men selv om man i en kommentar måtte være omhyggelig med at skære egne umiddelbare politiske synspunkter bort, står grundlæggende 'selvfølgeligheder' og blinde vinkler tilbage. Rygmarvssvar på, hvad der er realpolitisk muligt og strategisk klogt, hvilke prioriteter der er saglige og fornuftige, og hvilke der er urealistiske og ufornuftige, tegner det felt, den 'neutrale' kommentator agerer inden for.

Siden nullerne har der imidlertid været en tendens til, at landsdækkende medier med public service-kanalerne i spidsen først og fremmest har gjort brug af kommentatorer med en aktiv fortid i nogle af de foregående års regeringsbærende partier.

Tag f.eks. seks af de mest prominente kommentatorer, der er blevet flittigt brugt som neutrale eksperter til at afkode spin for nyhedsudsendelser i TV2 og DR: Hans Engell (De Konservative), Lotte Hansen (De Radikale og De Konservative), Niels Krause-Kjær (De Konservartive), Michael Kristiansen (Venstre), Peter Mogensen (Socialdemokraterne) og Henrik Qvortrup (Venstre).

Når fortolkere af spin og politik har en baggrund som toppolitiske aktører, er de naturligvis ikke pludselig blevet politisk farveløse dommere siden da.

Men der har heller ikke været nogen saglig grund til at trække så uforholdsmæssigt meget på de samme kommentatorer med baggrund i og omkring de samme partier, frem for at veksle mellem analytikere fra hele det politiske spektrum.

Karakteristisk nok har medier, der i nullerne ønskede neutrale værdipolitiske analyser udover ovenstående seks kommentatorer, imidlertid også trukket en del på Thomas Larsen (tættest på De Konservative og Venstre), Erik Meier Carlsen (værdipolitisk tættest på Venstre og Dansk Folkeparti) og Ralf Pittelkow (værdipolitisk tættest på Venstre og Dansk Folkeparti). Selv om nogle i løbet af nullerne rykkede 'ned' fra mikrofonholderinterview-niveau til i stedet primært at indgå i debatter med opponenter, forblev fordelingen iøjnefaldende parti- og værdipolitisk skæv.

Det er ikke de pågældendes politiske ståsted, der er problemet, men ensidigheden såvel som den ukritiske brug af selve kommentatorfunktionen, der foregiver neutralitet, fordi man ikke bare 'aflægger' sig de politiske briller, man har haft på under en forudgående politisk karriere.

Alligevel bliver 'kommentator-interviewet' stadig iscenesat under en aura af objektivitet, det slet ikke kan bære, og er i reglen fuldkommen blottet for kritiske modspørgsmål.

Men kun hvor journalister er lige så kritiske over for alle kommentatorers analytiske 'sandheder', som de er (læs: bør være) over for alle politikeres politiske 'sandheder', forsvinder også den ophøjede karakter af de udvalgte analytiske 'domme' i dansk politik. Og først da gør vi op med en problematisk ukritisk - og alt andet end politisk afbalanceret - medie-arv fra nullerne.

Rune Engelbreth Larsen
Fyens Stiftstidende, 14.11.2012


NOTE: Ovenstående kronik er et bearbejdet uddrag af passager i indledningen til bogen Nullerne - humanistisk værdikamp, 2001-2011Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/2012/1114-01.php on line 85

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/bottom.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/2012/1114-01.php on line 85

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/bottom.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/2012/1114-01.php on line 85

Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /var/www/humanisme.dk/public_html/2012/1114-01.php on line 89

Warning: include(http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /var/www/humanisme.dk/public_html/2012/1114-01.php on line 89

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.humanisme.dk/include/googleanalytics.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/humanisme.dk/public_html/2012/1114-01.php on line 89