Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Velfærd på vildspor

12 bud på en retning for fremtidens politik

Af Erik Christensen (red.) m.fl.

312 sider, 268 kr. Frydenlund 2004

| Køb online | Indhold | Lektørudtalelse |


Af Erik Christensen (red.), Rune Engelbreth Larsen, Jørgen Elm Larsen, Erling Frederiksen, Morten Ejrnæs, Finn Gemynthe, Lise Ehlers, Nanna Mik-Meyer, Nina V. Hielmcrone, Karsten Lieberkind, Peter Mølgaard Nielsen, Anders Ejrnæs, Helge Hvid, Jørn Loftager, Peter Nielsen, Jens Lind.

Den moderne danske velfærdsstat forbindes normalt med materiel tryghed, lighed og frihed. I de senere år er disse grundlæggende værdier imidlertid blevet sat på en hård prøve som følge af en række restriktive love og en helt ny praksis på det sociale område. Særligt udsatte grupper i samfundet er i stigende grad blevet marginaliseret, herunder frataget helt basale frihedsrettigheder og i mange tilfælde også den grundlæggende økonomiske tryghed.

Denne antologis forfattere forsøger ud fra vidt forskellige synsvinkler at blotlægge årsager til velfærdens vildveje, og de kommer med en række bud på, hvordan vi måske kan genfinde og bygge videre på velfærdssamfundets værdier.

Flere af bogens forfattere peger på nødvendigheden af at udvide vort begreb om arbejde. At samfundet er mere end arbejdsmarkedet, og at økonomisk vækst ikke er samfundets eneste målsætning. Derfor må der skabes langt større frihed og fleksibilitet mellem de forskellige sektorer i samfundet ved at alle sikres en grundtryghed.


INDHOLD

> Erik Christensen: »Tendenser i velfærdsstatens modsigelser«
> Rune Engelbreth Larsen: »Samfundsforbedrende lediggang?«
> Jørgen Elm Larsen: »Den danske aktiveringspolitik«
> Erling Frederiksen: »Aktivering som trussel og løntrykkeri«
> Morten Ejrnæs: »Starthjælp – en absurd forsørgelsesydelse«
> Finn Gemynthe: »Didriks dyd – 'Den der sover synder ikke'«
> Lise Ehlers: »Modediagnoser«
> Nanna Mik-Meyer: »Kategorisering af klienter ...«
> Nina V. Hielmcrone: »Retssikkerhed og masseforvaltning ...«
> Karsten Lieberkind: »Vandring med Thoreau - veje til andre livsformer«
> Peter Mølgaard Nielsen: »Den 'omvendte' behovspyramide«
> Anders Ejrnæs: »Borgerarbejde – løsning på samfundsparadokser«
> Helge Hvid: »Klippekort til alle livets zoner«
> Jørn Loftager: »Den liberale velfærdsstat under pres«
> Peter Nielsen: »Den samfundsøkonomiske konsensus«
> Jens Lind: »Det frie valg og arbejdsløshedsforsikringen ...«
> Erik Christensen: »Liberalismens dobbelte ansigt ...«


Lektørudtalelse af Bent Birk Kristensen

»Denne antologi består af en blanding af videnskabelige, politiske, litterære og journalistiske artikler om velfærdssamfundet, og de modsigelser der er indbygget på arbejdsmarkedet og det socialpolitiske område. Udgivelsen er tæt knyttet til Borgerlønsbevægelsen, og der rettes en stærk og flere steder meget velunderbygget kritik mod den udformning velfærdsstaten efterhånden har fået hvor tvungne foranstaltninger afløser tidligere rettigheder til forskellige ydelser, og hvor arbejdsløse og andre modtagere af sociale ydelser har svært ved at komme ud af den onde cirkel og fastholdes i passivitet. De fleste af bogens 16 forfattere er universitetsfolk hvilket afspejler sig i bogens sværhedsgrad, som ikke hører til de letteste. Bogen lægger op til debat blandt en forholdsvis snæver gruppe af beslutningstagere blandt politikere og arbejdsmarkedsfolk samt på højere læreanstalter.«