Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Terrormyten og det amerikanske imperium

Af Rune Engelbreth Larsen

384 sider, 378 kr. Tiderne Skifter 2003

| Indhold | Anmeldelser, debat m.m. | Udsolgt | Via Bibliotek.dk |


»Noget af en bedrift - arbejdsmæssigt som intellektuelt
(...) stor præcision og imponerende indsigt«
Jørgen Steen Nielsen, Information

»Formår at holde hovedet koldt, afstår fra polemik og skyttegravskrig«
Jacob Gerner Hariri, P1

Udgivet med støtte fra Litteraturrådet


Forside Terrortruslen og terrormyten, USA og Irak, Vesten og islam, USA og Det Gamle Europa, Titanic og Twin Towers, Israel og Palæstina, Serbien og NATO, Project for the New American Century, Christian Coalition, olie og militarisme, Huntington og Fukuyama ...

Terrormyten og det amerikanske imperium går i dybden med afgørende aspekter af den politiske verdens-orden, der i disse år tegner sig i lyset af amerikansk, global dominans.

For det første opruller bogen de mulige trusselsscenarier fra den globale terror. Efter Østblokkens sammenbrud har terrorismen erstattet kommunismen som Vestens trusselsbillede, men den globale terrors omfang og gennemslagskraft står slet ikke mål med den sikkerhedsrisiko, der kendetegnede den kolde krig. Bogen afdækker således den betydelige afstand, der trods alt består mellem den reelle, globale terrortrussel og terrormytens iscenesatte trusselsbillede. En myte, som uretmæssigt styrker globale terrororganisationers selvforståelse og øger befolkningens frygt, og som kan forhindre, at langt vigtigere, globale problemstillinger bliver prioriteret og løst.

For det andet karakteriseres det nye amerikanske imperium gennem udvalgte, globale konflikter, for hvilke amerikansk udenrigspolitik har været udslagsgivende. Forfatteren tegner et billede af USAs dominans, som den især har manifesteret sig siden Berlin-murens fald, og som den for alvor er blevet intensiveret med Bush-doktrinen. Lokale og regionale konflikter bliver i stigende grad gjort til globale anliggender, som det eksemplificeres i gennemgangen af tre centrale konfliktscenarier, der i særlig grad har skabt konturerne af den nye verdensorden med det amerikanske imperium i centrum: Israel, Palæstina og Stormagtspillet; Serbien, Kosovo og NATO; USA, Irak og Det Gamle Europa.

For det tredje belyses løbende den altafgørende forskel på konfliktiscenesættelse og konfliktårsager. I propagandaens tjeneste opmaler især (men ikke kun) fundamentalistiske og nationalistiske yderfløje forenklede politiske og religiøse fjendebilleder, der tildækker konflikternes virkelige kompleksitet. I bogens omfattende gennemgang beskrives, hvorledes forenklingens retorik direkte og indirekte er blevet legitimeret af hovedtræk i de to mest indflydelsesrige og omdiskuterede bud på et politisk-filosofisk paradigme for verdensordenen efter den kolde krig: Francis Fukuyamas The End of History og Samuel P. Huntingtons The Clash of Civilizations. På forskellig vis og i forskellig udstrækning leverer Fukuyama og Huntington det intellektuelle grundlag for den problematiske modstilling af Vesten og islam, som er så udbredt i dele af den politiske og religiøse retorik i dag.


INDHOLD

> Bogens motto
> Forord
> Forfatterens tak

Indledning
> Globaliseringen af en terrormyte

Kapitel 1
> Israel, Palæstina og stormagtsspillet: Globaliseringen af en gordisk knude

Kapitel 2
> Serbien, Kosovo og NATO: Globaliseringen af en ordensmagt

Kapitel 3
> USA, Irak og det gamle Europa: Globaliseringen af en terrorkrig

Kapitel 4 > Islam, Vesten og konfliktiscenesættelse: Globaliseringen af en civilisationsstrid