Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Protest mod pointsystemet til S-ledelsen

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Nedenstående åbne brev blev sendt til den socialdemokratiske ledelse medio november 2010 i protest mod partiledelsen, der i først omgang meldte positivt ud om regeringens og Dansk Folkepartis pointsystem for familiesammenføringer. Siden lancerede Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti deres eget pointsystem og knæsatte dermed desværre den principielle tankegang bag regeringens forslag - men de oprørske socialdemokraters protest var sammen med Poul Nyrup Rasmussens kritik et afgørende element i at trække den udlændingepolitiske håndbremse over for S-SF i november 2010. Læs om udviklingen her: Oprør imod social apartheid breder sig i SSF og VK (16.11.2010). VKO og SSF reducerer mennesker til værdi-point (18.11.2010) RV, EL, Nyrup og SSF-oprørere er vindere i pointstriden (19.11.2010).

Rune Engelbreth Larsen


Socialdemokratiske kerneværdier - til Socialdemokraternes ledelse

Vi er socialdemokrater med medlemskort. Vi har altid anset vores parti for at være mere end en politisk-økonomisk interessegruppe. Vi mener, at det ubetinget må bygge på et menneskesyn, der yder alle mennesker lige retfærdighed uden sortering efter deres økonomiske, sociale, kulturelle, etniske eller religiøse status. Vi må derfor protestere imod, at Dansk Folkeparti presser regeringen – og måske sågar dele af oppositionen – til at indføre et pointsystem, der vil lade familiesammenføring afhænge af de to parters uddannelse, erhvervserfaring, sprogkundskaber, boligforhold, privatøkonomi og sociale status.

Disse krav, der opdeler ansøgerne i første og anden klasses borgere, opfatter vi som dybt diskriminerende – og som grænseoverskridende i forhold til danske kerneværdier og dansk retssikkerhed. Fagbevægelsen har beregnet, at sådanne regler vil forhindre et meget stort antal danskere i at kunne gifte sig med en udlænding.

Vi ser det som vores borgerpligt at sige fra i forhold til den fortsatte udhuling af det danske retssamfund og dets lighedsværdier. Vi opfordrer indtrængende Socialdemokraternes nuværende ledelse til at tage afstand fra VKO-blokkens planer om nye stramninger i udlændinge- og integrationspolitikken og til at respektere den danske – og ikke mindst den socialdemokratiske – tradition for human behandling af alle mennesker.

Initiativtagere: Ole Espersen (professor, dr. jur., tidl. justitsminister og MF), Preben Hansen (ambassadør, tidl. chefredaktør ved Aktuelt), Hans Hertel (professor), Kjeld Holm (biskop), Kjeld Olesen (skipper, tidl. udenrigsminister, MF og næstformand i Socialdemokratiet), Lise Thorsen (cand. mag., medlem af Borgerrepræsentationen i København)

Yderligere underskrivere

Signe Agerholm, handikaphjælper, gruppeformand for Socialdemokraterne i Holbæk byråd, Holbæk

Agner Ahm, tidl. chefredaktør Politiken, Birkerød

Jette Ahm, tidl. medlemssekretær i den socialdemokratiske folketingsgruppe, Birkerød

Grete Andersen, tidl. viceborgmester, Frederiksberg

Hanne Andersen, tidl. MF, København

Lars Andersen, afdelingschef, Bagsværd

Leif V. Andersen, kasserer for Socialdemokraterne i Bagsværd, tidl. kredsformand for Socialdemokraterne i Gladsaxe, Bagsværd

Poul Danstrup Andersen, administrationschef, cand. scient. pol., tidl. medlem af forretningsudvalget for Socialdemokraterne i København, København K.

Tayo Lili Andreasen, projektleder, cand. mag., medlem af Socialdemokraternes internationale udvalg og af internationalt udvalg Region Midtjylland, Riisskov

Daniel Svarts Andreassen, pressemedarbejder, Udenrigsministeriet, bestyrelsesmedlem 2. kreds, København

Jan Ankler, kredsformand i Ballerup, medlem af Socialdemokraternes hovedbestyrelse og integrationsudvalg, Ballerup

Frank Bentin, suppleant til Borgerrepræsentationen i København, Brønshøj

Bodil Birke, formand for Socialdemokraternes psykiatripolitisk netværk, København Ø

Lisbeth Brinch, direktionssekretær, medlem af bestyrelsen for Socialdemokraterne i Allerød

Allan Busk, næstformand i 3f Aalborg og medlem af regionsråd Region Nordjylland, Aalborg

Henrik Carlsen, konsulent 3f, medlem af bestyrelsen i Ringsted partiforening, Ringsted

Jacob Buksti, cand. mag., tidl. MF og trafikminister, Valby

Kim Christensen, faglig sekretær, HK Trafik og jernbane, netværksleder, bestyrelsesmedlem Socialdemokraterne 5. kreds, formand for Nørrebro lokaludvalg, København N.

Annette Christensen, faglærer, Randers

Karl Vilhelm Christiansen, cand. mag., Ishøj

Hanne Colding, lektor, dr. med., medlem af Socialdemokraternes psykiatripolitiske netværk, Bagsværd

Gerd Clausen Conrad, bac.soc., Brønshøj

Michael Danielsen, formand for internationalt udvalg, Socialdemokraterne Region Hovedstaden, København Ø.

Jan Due, medlem af kommunalbestyrelsen i Glostrup, Glostrup

Sara Ronja Duus, privat børnepasser, København

Sonja Eggert, bestyrelsesmedlem 2. kreds vest, København S.

Vibeke Ejlertsen, medlem af Nyborg byråd, Nyborg

Hjørdis Espersen, socialpædagog, København Ø.

Ole Espersen, professor, dr. jur., tidl. justitsminister og MF, Rønne

Karsten Fledelius, universitetslektor, formand for den danske Helsinki-komité for menneskerettigheder, København Ø.

Isabella Frenning, stud. scient. pol., næstformand for Danmarks socialdemokratiske Ungdom, København S.

Karin Rank Gottlieb, sognepræst, Tilst

Bent Greve, professor, dr. scient. adm., Roskilde

Elsa Bjerg Hansen, tidl. formand for Socialdemokraterne i Furesø kommune, Farum

Erik Hansen, formand for Socialdemokraterne i Måløv, Måløv

Finn Werner Hansen, driftsleder, kredsformand for Tårnby-kredsen, Kastrup

Flemming T. Hansen, socialrådgiver, medlem af Socialdemokraternes integrationsudvalg, Gundsømagle

Kjeld Hansen, borgmester, Herlev

Lisbeth Hansen, sygeplejerske, Gundsømagle

Mads Havskov Hansen, salgs- og marketingmedarbejder, medlem af DsU's hovedbestyrelse, Frederiksberg

Preben Hansen, ambassadør, tidl. chefredaktør ved Aktuelt, Frederiksberg

Søren Hansen, sølvsmed, tidl. MF og kandidat til kommunalbestyrelsen i Syddjurs kommune, Mørke

Lis Hedelund, bestyrelsesmedlem i Socialdemokraterne Halsnæs kommune, Hundested

Hans Hertel, professor, København K.

Jytte Hilden, tidl. kultur- og forskningsminister, København V.

Karen Hindø, administrationsmedarbejder, Ringkøbing

Lone Hindø, sognepræst, tidl. medlem af Århus byråd, Århus

Lonny Hjort, Søborg

Karl Hjortnæs, cand. jur., tidl. MF, justits- og skatteminister, Hellerup

Michael Hjuler, pressefotograf, Rødovre

Kjeld Holm, biskop, Århus

Ying Hui, medlem i 7. kreds, København

Lene Jensen, direktør, tidligere MF, tidl. næstformand for Socialdemokraterne, Sorø

Merete Jensen, konsulent 3f, København

Ola Johansson, production manager, kasserer i Socialdemokraterne i Gladsaxe, Gladsaxe

Mogens Justesen, sekretær i fællesledelsen i Holbæk, Slagelse

Anker Jørgensen, tidl. MF og statsminister, København V.

Jens Kampmann, direktør, tidl. MF, trafik- og skatteminister, Vanløse

Henning Kjeldgaard, ambassadør, Frederiksberg

Bjarne Kjær, journalist, tidl. politisk redaktør på Aktuelt, Frederiksberg

Ove Lambertsen, Esbjerg

Frej Larsen, tidl. bestyrelsesmedlem i 2. og 4. kreds Amager, København S.

Jutta Larsen, journalist, København K.

Knud Lindholm Lau, talelærer, kommunikationsrådgiver, København K.

Ingrid Lerche, folkepensionist, København K.

Gitte Wallin Limkilde, centerleder, formand for Socialdemokraterne i Glostrup, Roskilde

Tove Lindbo Larsen, ernærings- og husholdningsøkonom, tidl. MF, kirke- og Grønlandsminister, Frederiksberg

Peter Ludvigsen, mag. art., direktør for Arbejdermuseet, København K.

Per Madsen, tidl. borgmester, Ishøj

Allan Marott, næstformand i Socialdemokraterne Ringsted, Ringsted

Finn Martensen, skoleinspektør, medlem af Holbæk byråd, Jyderup

Frank Hansen, selvstændig, formand for Socialdemokraterne i Nyborg

Peder Munch Hansen, journalist og forfatter, København

Allan Hauge Nielsen, folkepensionist, København K.

Anton Nielsen, tidl. formand for Harlev-Framlev partiforening

Jens Nielsen, tidl. medlem af Borgerrepræsentationen, København

Jesper Nielsen, lærer, Holbæk

Kent Nielsen, tidl. LO-konsulent, tidl. kredsformand for Socialdemokraterne i Rokilde, Roskildes

Michael Nielsen, Sundbyvester

Lissi Berg Nielsen, Roskilde

Poul-Erik Nielsen, souschef

Pia Guldbrandt Nielsen, kredsformand for Holbæk-kredsen, Vipperød

Torben Nielsen, udviklingschef Gladsaxe VUC, kredsformand i Gladsaxe

Helene Flethøj Nottelmann, stud. scient. pol., København

Ivar Nørgaard, cand. polit., tidl. MF, økonomi-, handels- og miljøminister, Bagsværd

Sonja Nørgaard, husmor, Bagsværd

Kjeld Olesen, skipper, tidl. udenrigsminister, MF og næstformand i Socialdemokratiet

Erling Olsen, professor, dr. polit., tidl. MF, bolig- og justitsminister og formand for Folketinget

Paul Opstrup, leder af LiteraturHaus, København N.

Amalie Pedersen, ba. jur., socialformidler, medlem af Holbæk byråd, Holbæk

Svend Erik Pedersen, fhv. chefredaktør, medlem af bestyrelsen for Peter Sabroe-klubben, København K.

Ghita Seier Petersen, regnskabsfører, tidl. kredsformand, København Ø.

Mogens Havnsø Petersen, journalist, tidl. formand for Socialdemokratiets integrationsudvalg, Ishøj

Vagn Plenge, forlægger, Måløv

Sune Thomas Poulsen, it-udvikler, Slagelse

Lars Aslan Rasmussen, medlem af Borgerrepræsentationen i København, socialordfører

Lone Rasmussen, fagchef, tidl. Politisk-Økonomisk Afdeling, folketingsgruppen, Christiansborg

Kirsten Schalburg, tidl. skoleinspektør og tidl. næstformand i Gladsaxe vælgerforening

Ellen Schultz Jørgensen, socialrådgiver, Farum

Per Scultz Jørgensen, professor, dr. phil., Farum

Ole Løvig Simonsen, tidl. MF og boligminister, Sakskøbing

Palle H. Steffensen, pens. sognepræst, Aalborg

Tove Steffensen, pens. tale-hørepædagog, Aalborg

Aase Stegmann, tidl. sekretær i folketingsgruppen, formand for Socialdemokraterne i Ringsted, Gyrstinge

Christen Sørensen, professor, Syddansk Universitet, Odense

Kirsten Torsten Sørensen, cand. pæd. psyk., tidl. sekretær i fællesledelsen i Køge og medlem af Køge byråd, Rønne

Rie Sørensen, bankfuldmægtig, bestyrelsesmedlem og kongresdelegeret, Socialdemokraterne i Ringsted, Ringsted

Villy Sørensen, Valby

Jakob Thiemann, tidl. organisationssekretær for Socialdemokraterne København, København NV.

Hanne Thomsen, generalsekretær, bestyrelsesmedlem i 8. kreds, Valby

John Wolfram Tiemann, formand for Socialdemokraterne i Jyderup-Jernløse, Jyderup

Lise Thorsen, cand. mag., kommunikationsrådgiver, medlem af Borgerrepræsentationen i København S.

Vivian Tolba, translatør, bestyrelsesmedlem i 8. kreds, Valby

Jørgen Topsøe Jensen, medlem af Holbæk byråd, Holbæk

Ole William Udby, cand. mag, radiotelegrafist, konsulent, bestyrelsesmedlem 2. kreds, København

Erik Vinding, direktør, tidl. kredsformand, medlem af Faglig Ungdom, Valby

Bjarne Voss, Mørkøv

Jonna Voss, dagplejer, bestyrelsesmedlem i Socialdemokraterne Mørkøv, Mørkøv
Birte Weiss, journalist, tidl. MF, indenrigs-, kirke- og sundhedsminister, København

Lars Weiss, medlem af Borgerrepræsentationen i København, folketingskandidat

Janne Zachariassen, undervisningskonsulent, 3f, Aalborg

Malene Zappfe, indvandrerlærer, København

Erik Ziegler, tidl. socialchef i Værløse kommune, tidl. medlem af og gruppeformand for socialdemokraterne i Ledøje-Smørum byråd, Måløv