Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Humanistisk trilogi, 2006-2011

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

FODNOTER TIL MIT FORFATTERSKAB

I 1999 besluttede jeg at skrive en bog, der skulle klargøre hovedtræk i det idéhistoriske grundlag og de filosofiske og politiske implikationer for den humanisme, som var mere eller mindre implicit i de anskuelser, der lå til grund for mine skriverier, og som afslutningsvis skulle eksemplificeres i analyser af en række globale politiske konfliktscenarier i samtiden.

Hensigten var at belyse forudsætningerne for humanismen i udvalgt filosofi, religion, litteratur og kunst fra antikken og middelalderen, for så at fokusere på det idéhistoriske gennembrud i renæssancen og oplysningstiden, og altså til sidst kaste blikket på implikationer af den verserende kulturkamp, der kendetegnede (og kendetegner) overgangen mellem det andet og tredje årtusind.

Den globale politiske udvikling overhalede imidlertid ikke alene ideen om at gå 'kronologisk' til værks med denne bog, men umuliggjorde også i praksis, at jeg kunne nøjes med én bog, selv om det blot var tænkt som en fremstilling af hovedtræk. I 2000 vandt George W. Bush det amerikanske præsidentvalg, hvilket førte til den mest yderligtgående militarisme i nyere amerikansk politik; i 2001 rettede al Qaeda det skelsættende terrorangreb mod USA, som blev påskuddet for Bushs War on Terror; og i den hjemlige andedam lykkedes det samme år Dansk Folkeparti at få udslagsgivende magt og indflydelse, hvilket bl.a. betød legitimeringen af antimuslimsk propaganda, hvis lige vi skal til den nazistiske antisemitisme i 1920'erne og 1930'erne for at finde overgået herhjemme.

Et clash of civilizations blev paradigmatisk for forståelsen og legitimeringen af konfrontationskursen såvel som en fortegnet iscenesættelse af essensen i Vestens kulturarv fra renæssancen og oplysningstiden. Dermed aktualiseredes imidlertid ikke alene mit anliggende, men også de samtidspolitiske problemstillinger pressede som antydet bestræbelserne på en fremstilling og reaktualisering af humanismens idéhistoriske grundlag ud i fremtiden til fordel den del af projektet, der netop bestod i en kritisk eksemplificering af konfliktscenarierne og deres iscenesættelse.

Det blev bl.a. til bøgerne Det nye højre i Danmark (2001) og Terrormyten og det amerikanske imperium (2003), om henholdsvis centrale nationale og globale konfliktscenarier, før jeg i 2004 vendte tilbage til udgangspunktet og tog fat på det, der var mit hovedærinde.

Et par år senere udkom Renæssancen og humanismens rødder (2006) - en fremstilling, som det oprindelig var meningen at skrive før bogen Terrormyten og det amerikanske imperium.

Selv om jeg lider af en uforbeholden fascination af renæssancen for 'sin egen skyld', var det primære formål med bogen om denne epoke dog at indkredse den humanistiske kulturarv som specifikt afsæt for hovedlinjerne i et videre perspektiv, der i mine øjne (også) er en tidssvarende og relevant humanistisk grundanskuelse ved indgangen til det 3. årtusind.

Det projekt, der dermed er trukket ud siden 1999, blev dog hverken færdigt for den idéhistoriske del eller reaktualiseringen af det humanistiske perspektivs vedkommende, selv om Renæssancen og humanismens rødder (2006) indeholder de væsentligste elementer af det første og enkelte af det sidste. Men med Oplysning og tolerance - arv og aktualitet (2009) og Frihed og retfærdighed - arv og aktualitet (2011), er jeg til gengæld ved vejs ende, hvad angår de kulturhistoriske rødder fra oldtiden over renæssancen og oplysningstiden til principielle hovedtræk i en reaktualiseret humanisme.

Selvfølgelig heller ikke sagt om humanismen, men forhåbentlig har jeg fået sagt, hvad jeg har på hjerte om hovedtrækkene og relevansen for de bærende elementer, og med held fået skitseret de grundlæggende rammer for et nyt humanistisk perspektiv, der både er forpligtet på sin arv fra oldtiden, renæssancen og oplysningstiden, men også er levedygtig og relevant for morgendagen.

Og som det naturligvis derfor også fortsat er bestræbelsen på at udmønte løbende i andre bøger, essays og kommentarer. Det gælder også mine digte og hele grundsigtet med mit Danmarksportræt i Danmark er en kvinde - på genopdagelse i den danske natur.

Og det gælder naturligvis også bøger, hvis aktualitetsafhængighed har været mere udslagsgivende, men samtidig relaterede sig til aspekter af samme humanistiske grundanliggende, bl.a. Karikaturkrisen - en undersøgelse af baggrund og ansvar (2006), som jeg skrev i samarbejde med Tøger Seidenfaden.

Men den røde tråd er og bliver humanistisk - og grundlaget herfor er beskrevet i Renæssancen og humanismens rødder (2006), Oplysning og tolerance - arv og aktualitet (2009) og Frihed og retfærdighed - arv og aktualitet (2011).

Rune Engelbreth Larsen
Humanisme.dk, december 2008 / bearbejdet og opdateret december 2011


APROPOS: FODNOTER TIL MIT FORFATTERSKAB

> Hvilken humanisme? En introduktion (2008/2009)
> Humanistisk retrospekt, 1990-2000 (2012)