Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Safia Aoudes stereotype østeuropæere

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Under sektionen Dansk hate-speech, der dokumenterer anti-islamisk, antisemtisk, racistisk og indvandrerfjendsk polemik og propaganda i Danmark siden 1980'erne, medtages kun undtagelsesvist kommentarer fra diverse internet-debatfora eller kommentarer til blog-indlæg.

Det skyldes ikke alene den næsten umulige opgave, det er at dokumentere alle disse, men også at der er utallige anonyme og pseudonyme kværulantforrykte provokatører, der ofte excellerer i substansløse tilsværtninger og racistiske ytringer. De er trods alt ikke særlig betydningsfulde eller relevante individuelt, men er snarere udtryk for den generelle tendens (om end ofte en radikaliseret version heraf), der i forvejen fremgår af sektionens citater.

Trykte og elektroniske medier er noget andet - samt visse blogs og hjemmesider fra politikere eller særligt aktive debattører i det offentlige rum - fordi de enten har stor udbredelse eller giver et uddybende indtryk af negativt generaliserende såvel som dehumaniserende og dæmoniserende stereotypiseringer af etniske og religiøse befolkningsgrupper.

Det er selvsagt en skønssag, hvornår en debattør er for perifer til at blive medtaget som en del af det dokumentariske helhedsbillede, som det er hensigten at tegne her, ligesom der kan være fora, der er for insignifikante.

Men Safia Aoudes grovkornede udfald mod østeuropæere for nylig på Helen Latifis blog er illustrative og informative, fordi de er klart beslægtet med den tunge ende af de antimuslimske generaliseringer, som ellers dominerer dele af debatten (og som er medtaget i den dokumentariske sektion på Humanisme.dk).

Safia Aoude, der er medlem af De Konservative, er en kontroversiel debattør, som bl.a. af Helle Merete Brix er blevet beskyldt for at være holocaust-benægter, men selv entydigt har afvist beskyldningerne i en pressemeddelelse.

Brix' beskyldninger er ualmindelig forskruede, men historien er blevet hængende i en række debatfora som tilbagevendende myte.

Til gengæld er der ingen tvivl om, at Safia Aoudes svada mod østeuropæere kammer helt over. Baggrunden er de bulgarske sygeplejersker, der er fundet skyldige i at have udbredt HIV-virus til børn i Libyen, og i den sammenhæng skriver Aoude bl.a., at »de fem østeuopæiske kællinger« fortjener et ekstra år bag tremmer, alene fordi de har beskrevet deres værste oplevelse som at dele fængselscelle med libyere.

Endvidere hedder det, at »de medbragte den typiske østeurpæiske griske mentalitet som de kan hygge sig med bag deres svenske gardiner i Abu Salim fængslet«.

Der er naturligvis forskel på systematisk at udbrede negativt forhånende stereotype fremstillinger af et befolkningsmindretal via massemedier, og så til nogle aggressive stereotype udsagn i en ophidset blog-kommentar, men i den pågældende debat fortsætter og fastholder Aoude stilen.

Uanset hvor usympatiske eller uansvarlige de pågældende sygeplejersker måtte være, og om de så selv måtte være uforbederlige racister, er dét at slutte fra fem bulgarske sygeplejersker til den typiske østeuropæiske gridske mentalitet et alt for klassisk eksempel på den form for retorisk hate-speech, som f.eks. antimuslimer og antisemitter gør brug af over for muslimer og jøder - at gøre specifikke individers eller gruppers misgerninger til negativt generaliserende kulturelle, etniske eller religiøse fællestræk.

Rune Engelbreth Larsen
20. juli, 2007