Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Nazister og racister velkomne i Dansk Folkeparti?

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Når man profilerer sig på indvandrerspørgsmålet, kan man godt tiltrække nogle typer, der har nogle ekstreme holdninger. Det har skullet stå klart, at hvis man kom med udtalelser, der er uacceptable, så blev man ekskluderet. Men det ser vi ikke i dag, at det popper op. (Pia Kjærsgaard, 15.9.2005)

Nogle journalister fra Ekstra Bladet har under dæknavn ringet rundt til 13 tilfældigt udvalgte lokalformænd for Dansk Folkeparti og spurgt, om de kunne blive medlemmer af partiet, selv om de i forvejen var medlem af Dansk Front eller Dansk National-Socialistisk Bevægelse (DNSB). Resultatet bringes i søndagsavisen.

I seks tilfælde udgav journalisterne sig for at tilhøre Dansk Front, i syv for at være nazister, og til trods for partiets officielle politik om, at man ikke samtidig kan være medlem af disse bevægelser og Dansk Folkeparti, svarede tre ja til overlappende medlemskab af DNSB og Dansk Folkeparti, fire ja til overlappende medlemskab af Dansk Front og Dansk Folkeparti.

Om Dansk Front skriver journalisterne: »Ekstra Bladet oprettede en brugerprofil på Dansk Fronts hjemmeside. Og her fremgår det meget tydeligt, at en stor del af brugerne stemmer på partiet. Blandt andet fremgår det flere steder, at medlemmerne af Dansk Front også er medlemmer af Dansk Folkeparti. (...) Brugerne af Dansk Fronts diskussionsforum kalder sig selv patrioter. De fleste har brugernavne og logoer, der har hentydninger til nazitiden eller den nordiske mytologi. Tonen er stærkt racistisk, og målet er et racerent Danmark.«

Her nogle få uddrag fra Ekstra Bladets omfangsrige reportage, der eksemplificerer, hvordan forskellige lokalformænd reagerede på spørgsmålet om, hvorvidt man som aktiv hos nazisterne eller Dansk Front også kan blive medlem af Dansk Folkeparti:

Formand for Dansk Folkepartis lokalforening i Tønder, Niels Ole Christensen: »Jeg synes, du skal undertrykke det! Lad være med at nævne det. Nu har du nævnt det over for mig ... Du må gerne være medlem af Dansk Front for mig.«

Formand for Dansk Folkeparti i Roskilde, Finn O. Larsen: »Det tror jeg ikke, du skal reklamere med. For mit eget vedkommende er jeg sådan set ligeglad.«

Formand for Dansk Folkeparti i Kerteminde-kredsen, Jens-Christian Stahl: »Jeg er personligt fuldstændig ligeglad. Men jeg har altså ikke hørt, at du har sagt det.«

Formanden i lokalafdelingen i Frederikshavn, Steen Jørgensen, siger bare, at man ikke skal oplyse om det, fordi »hovedbestyrelsen ikke kan lide det«, og lokalformanden i Haderslev, Eli Jæger-Larsen, synes tilsvarende, at man skal undlade at »skrive det på«, når man melder sig ind. Heller ikke lokalformanden i Struer, Henrik Breumlund, har »umiddelbart« nogen problemer med det - men det gælder altså om at gå stille med dørene.

Heller ikke lokalformanden i Vordingborg, Poul Just, har personligt problemer med dobbeltmedlemskab af racister og nazister, men indskærper, at partitoppen »finder ud af det«.

Over halvdelen af de »testede« lokalformænd i Dansk Folkeparti har med andre ord ingen som helst problemer med at være i samme parti som den mest ekstremistiske højrefløj.

Af de fire, som afviser, at man kan blive medlem af Dansk Folkeparti, hvis man samtidig er nazist eller tilhører Dansk Front, gør de det ifølge Ekstra Bladet »udelukkende, fordi de er bange for, at der falder brænde ned, hvis Pia Kjærsgaard finder ud af det«. Kun én eneste tog afstand fra nazistiske og racistiske holdninger.

Dette skal ses i lyset af, at Dansk Folkeparti i juli under stor medieopmærksomhed ekskluderede formanden for Dansk Folkepartis lokalafdeling i Kalundborg, Dan Jochumsen, fordi han var aktiv på Dansk Fronts online-forum. Her stillede han bl.a. forslag om at indføre kontingent til at »dække en patriots udgifter (hus, bil evt. børn) hvis denne skulle afsone en dom f.eks. for at tæske en abe i selvforsvar«.

Siden orienterede partiledelsen samtlige lokalforeninger om at afvise nye medlemmer med (for) højreekstreme holdninger.

Pia Kjærsgaard har ikke villet kommentere sagen, men Dansk Folkepartis partisekretær, Poul Lindholm mener ikke, at Ekstra Bladets undersøgelse er dækkende for partiets lokale formænd i almindelighed, og tilføjer: »Samtidig skal du huske, at mange af dem ikke er så medievante.«

Svaret er naturligvis absurd. Hvad i alverden har det med manglende »medievanthed« at gøre, at en lokalformand siger ja til at optage nazister i Dansk Folkeparti?

Da Dan Jochumsen i juli blev ekskluderet for sine aktiviteter i Dansk Front, lød den kategoriske besked fra partisekretær Poul Lindholm: »Uanset om han er medlem, har kontakt eller bare sympati, så er det nok til at få ham ekskluderet.« (tv2.dk, 24.7.2006).

Nu kan det vist ikke komme bag på nogen længere, at der er medlemmer af Dansk Folkeparti, som er (eller ikke afviser) racister og nazister - men det kan selvfølgelig aldrig være Dansk Folkepartis ansvar, hvad menige medlemmer i øvrigt måtte mene om dette og hint. Problemet er først reelt, når og hvis tillidspersoner udtaler holdninger på partiets vegne, som er lodret i modstrid med partiets vedtagne politik.

Hvad en rimelig konsekvens heraf bør være, kan man så diskutere. Men det er naturligvis også dét, som sker nu - lokale partiformænd er netop ikke menige medlemmer, men partiets lokale ansigter og repræsentanter ud ad til, der i mange sammenhænge taler på partiets vegne.

Hvad Ekstra Bladet ikke bemærker, er desuden, at fem af de syv lokalformænd fra Dansk Folkeparti, som ifølge avisens afsløringer ikke har problemer med at optage nazister eller medlemmer af Dansk Front i deres parti, ikke bare er formænd for lokalafdelinger, men sågar er kandidater til kommunal-, amtsråds-, regionsråds- eller folketingsvalg. En er sågar valgt til byrådet og en anden til amtsrådet:

Dansk Folkepartis lokalformand i Frederikshavn, Steen Jørgensen, har siddet i Frederikshavn byråd siden valget i 2005, hvor han også var regionsrådskandidat til Region Nordjylland. Han er endvidere folketingskandidat i Nordjyllands Amt.

Dansk Folkepartis lokalformand i Roskilde, Finn O. Larsen er desuden medlem af Roskilde Amtsråd, hvor han har siddet siden 2001, og han var kandidat til Region Sjælland under regionsrådsvalget i 2005.

Dansk Folkepartis lokalformand i Tønder, Niels Ole Christensen, var også kandidat til kommunalvalget i Tønder i 2005, samt til amtsrådsvalget i Sønderjyllands Amt og kommunalvalget i Løgum Kloster i 2001.

Dansk Folkepartis lokalformand i Kerteminde, Jens-Christian Stahl, var desuden kandidat til Region Syddanmark under regionsrådsvalget i 2005 og til kommunalvalget i Kerteminde samme år.

Dansk Folkepartis lokalformand i Frederikshavn, Poul Just, var også byrådskandidat for partiet i 2005.

Uddrag af pressemeddelelse fra Humanisme.dk
Den 20. august 2006

Det korte af det lange er, at der er tale om ganske betroede repræsentanter for partiet med op til flere tillidshverv.

Er der nogen som helst konsekvens i partiet, må de pågældende naturligvis blive ekskluderet - ellers afsløres eksklusionen af Dan Jochumsen i juli 2006 som et behændigt og billigt offer, hvormed partiet skulle postulere en selvgod stuerenhed, der bare ikke er dækning for i virkeligheden, når »omkostningerne« bliver til at mærke (og eksklusionen af en række lokale partiformænd er selvfølgelig en »dyrere« pris at betale for at fastholde sit image).

I mellemtiden er det vanskeligt ikke at minde om Pia Kjærsgaards selvtilfredse ord fra september 2005, som også citeredes indledningsvist: »Når man profilerer sig på indvandrerspørgsmålet, kan man godt tiltrække nogle typer, der har nogle ekstreme holdninger. Det har skullet stå klart, at hvis man kom med udtalelser, der er uacceptable, så blev man ekskluderet. Men det ser vi ikke i dag, at det popper op.« (Pia Kjærsgaard, Ritzau, 15.9.2005).

Well - dagen efter denne udtalelse offentliggjorde Louise Frevert sin berygtede hjemmeside med stærkt racistiske artikler, som blev afdækket et par uger senere ... Dermed sluttede det som bekendt heller ikke.

Det popper op og popper op og popper op i Dansk Folkeparti. Hvorfor mon?

Rune Engelbreth Larsen
20. august, 2006