Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda

Én af de knap 100 personer, der figurerer i en dokumentarisk citatsamling med forskellige typer indvandrerfjendtlig polemik eller decideret propaganda, der har karakteriseret integrations- og indvandrerdebatten. Spændvidden er altså stor, ikke mindst af hensyn til den dokumentariske værdi: Fra stærkt negative generaliseringer og stigmatiserende fordomsfuldhed i den ene ende af skalaen til racistisk retorik i den anden - samt relevante udsagn i relation hertil. Et samlet dokument med alle citater findes her.


Ole Hyltoft (f. 1935)

Dansk Folkepartis repræsentant og næstformand i Danmarks Radios bestyrelse. Tidl. medlem af Socialdemokraterne, tidl. ministersekretær i Kulturministeriet, tidl. kulturredaktør på dagbladet Aktuelt

NOTE: Læs også indlægget Grotesk valg af propagandisten Hyltoft til DR's næstformand). REL.

Om Danmarks Radios markeringer af muslimernes eid i radio og tv: »Jeg kan ikke lade være med at tænke på de mange uvidende og naive danskere, der i 1930'erne hyldede Hitlerjugend for al den sunde idræt, gode mad og den friske musik, de unge tyskere nu kunne hengive sig til.« (Politiken, 10.8.2012).

»De indvandrede muslimer vil for størstepartens vedkommende ikke være danskere, ikke have børn med danskere, ikke tale dansk, ikke have deres børn opdraget dansk. De vil være en stat i staten.« (Jyllands-Posten, 7.1.2006).

»Vore muslimske indvandrere koster samfundet 65-75 milliarder kr. om året. Uden muslimerne kunne vi klare os med den halve politistyrke. Halvdelen af muslimerne kommer ikke ind på det danske arbejdsmarked. Mange muslimske handlende snyder i skat og moms. Mange lærer ikke det danske sprog, og størsteparten følger ikke den danske samtale i aviser, radio og tv. De får vores folkeskole til at krakelere. De kræver særregler i børnehaver, skoler, svømmehaller, der strider mod grundprincipper i den danske kultur. Nu må der sættes en stopper for disse vanvittige tankegange, inden de vinder mere fodfæste i Danmark.« (Politiken, 8.10.2005).

»Det vigtigste er, at muslimerne - alle muslimerne - bekender sig til et skrift, der siger, at danskerne er urene og bør udryddes. Vor statsminister hævder, at dette ikke er noget problem. Jeg synes, det er et problem. Og det tror jeg også, de fleste danskere synes. Det er umuligt at bygge et godt samfund, hvis hver tiende borger tror på en hellig skrift, der siger, at han kommer i paradiset, hvis han slår de ni andre for panden. Et klart svar fra danskerne kunne være, at de, der bekender sig til Koranen med al dens had, krig og fremmedfjendskhed, ikke kan få opholdstilladelse i Danmark.« (Politiken, 8.10.2005).

»Lige så lidt som R og S havde V og K noget at indvende mod den muslimske masseindvandring med, hvad dertil hører af ufrihed, ulighed, kriminalitet, kulturel tilbageståenhed, terror. Det er ikke VK, men DF, der har æren for Bertel Haarders nye indvandringspolitik.« (Jyllands-Posten, 18.9.2005).

»Hvis man vil have et godt samfund, så skal det være som en stor familie. Men det er umuligt, hvis hver tiende tror på en hellig skrift, som siger, at man kommer i Paradis, hvis man slår de ni andre for panden.« (Gæstetale til Dansk Folkepartis årsmøde, 18.9.2005).

»Partistøtten til multikulturens venner ser nu ud til at være indskrumpet til de radikale, Enhedslisten og et halvt SF. Men Silketråden, Jelved og Auken har allerede udrettet meget. De har skabt et Danmark, hvor mord og skydeøvelser på åben gade er ved at blive en daglig foreteelse. Hvor tusindvis af vore medborgere ikke taler dansk.« (Jyllands-Posten, 4.6.2005).

»Danskerne som vi er flest vil høre sammen, være medlem af den danske stamme. Det giver os en rank ryg. Men det får også nu og da vores hjerter til at banke varmt. Det pulsslag vil vi ikke undvære. (...) Men indvandringsfadæsen handler ikke bare om penge. Den handler om, at vore 300 – 500.000 muslimske indvandrere er ved at etablere sig som et samfund uden for det danske stammefællesskab. Et samfund med egne regler, der indebærer ufrihed, undertrykkelse, vold og barbarisme.« (Jyllands-Posten, 13.4.2005).

»Så godt som alle de, der fører ordet i politik og presse, har vist lammefrom underdanighed over for islams barbariske middelalderhalløj. Mærkværdigt! Intelligentsiaen er trods alt ikke døv og blind, selv om den altså var en snes år langsommere end skorstensfejeren og bagerkonen til at opdage, at der var noget galt. Intelligentsiaen må da kunne indse, at islam er en totalitær ideologi, som river tæppet væk under det hævdvundne danske frisind som intelligentsiaen selv lever af. Det samme skete for 64 år siden. Nazismens fare troede vi heller ikke på – før den 9. april 1940.« (Jyllands-Posten, 9.7.2004).

»Der var 300.000 holstenere og ca. 100.000 tysksindede slesvigere i 1800-tallet. I 2003 har vi 400.000 muslimske indvandrere i landet. Vores nuværende fremmede taler enten ikke dansk eller dårligt dansk, ligesom vores tyske medborgere gjorde. De har sindelag, traditioner, kultur, som ligger fjernt fra vores dansk-nordiske. De troende blandt muslimerne betragter danskerne som vantro, og forlanger deres egne vaner og traditioner opretholdt i Danmark. Deres religiøse love, som indbefatter stening af utro kvinder, håndsafhugning af tyve, æresdrab på døtre, piskning, tvangsægteskaber osv., står over den danske grundlov i deres bevidsthed. Magtpolitisk er situationen i dag den samme for det nye multikulturelle Danmark, som da vi stod over for Bismarcks mægtige Tyskland. Vores muslimske befolkningsdel har moderlande bag sig på 1,2 milliarder mennesker. Og befolkningstilvæksten i disse lande øges i et tempo ud over al fornuft.« (Jyllands-Posten, 14.11.2003).

»Hvis en kolonihavedansker får en afghaner på den ene side hækken og en pakistaner på den anden side, betyder det, at danskeren ikke har nogen at tale med, ikke nogen at drikke en bajer med, ikke nogen at dele sine ungdomsoplevelser med. Fornemmelsen af at dele sit livs erfaringer med naboerne, følelsen af sammenhæng mellem før og nu forsvinder. Ja, ja, en eller to pakistanere i kolonihave-foreningen kan godt glide ind i helheden. Men ikke tredive.« (Jyllands-Posten, 18.10.2001).

»Projektet 'Frihed for alle' er i gang. Men projektet går i stå, hvis vi skal bruge en masse af vores kræfter til at lære hundredtusinder af indvandrede muslimer, at man ikke banker sin kone, at man ikke slår gamle mennesker ned på gaden, at man selv må bestemme, hvem man vil gifte sig med, at man taler dansk i Danmark.« (Jyllands-Posten, 8.8.2000).