Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda

Én af de knap 100 personer, der figurerer i en dokumentarisk citatsamling med forskellige typer indvandrerfjendtlig polemik eller decideret propaganda, der har karakteriseret integrations- og indvandrerdebatten. Spændvidden er altså stor, ikke mindst af hensyn til den dokumentariske værdi: Fra stærkt negative generaliseringer og stigmatiserende fordomsfuldhed i den ene ende af skalaen til racistisk retorik i den anden - samt relevante udsagn i relation hertil. Et samlet dokument med alle citater findes her.


Lars Hedegaard (f. 1942)

Formand for Trykkefrihedsselskabet, medlem af Giordano Bruno Selskabet, tidl. medlem af Dansk Folkeparti, tidl. kommentator ved Berlingske Tidende, tidl. chefredaktør på Information

»De [muslimer] hader endda hinanden. Når de er færdige med at dræbe os, vil de begynde at dræbe hinanden, som vi ser i forskellige lande som Irak.« (Tale til International Free Speech Society, Canada; 3.10.2010).

»Indtil islam er reformeret, er jeg bange for, at jeg er nødt til at sige, at det bliver evig krig, indtil én af os vinder. Eller indtil vi overgiver os.« (Tale til International Free Speech Society, Canada; 3.10.2010).

NOTE: I det næste citat fra samme tale hævder Lars Hedegaard, at imamer - i modsætning til ham selv m.fl. - ikke bliver retsforfulgt, hvis de gør brug af hatespeech. Det dokumenterer han af gode grunde ikke. Men retssystemet holder selvsagt ingenlunde hånden over muslimer, hvilket Hizb-ut-Tahrir har måttet sande - i Østre Landsret den 28. februar 2007 blev bevægelsens formand, Fadi Abdullatif, idømt 60 dages ubetinget fængsel for overtrædelse af den såkaldte racismeparagraf.

»Og det er også vigtigt, at vi afskaffer alle disse blasfemi- og hatespeech-love (...) Det er vigtigt, at vi kommer af med dem, fordi de ikke bliver anvendt uden forskel - imamer kan sige alt, de vil, men hvis vi siger noget som helst, bliver vi slæbt for retten.« (Tale til International Free Speech Society, Canada; 3.10.2010).

NOTE: De følgende fire citater nedenfor stammer fra et videointerview med formanden for Trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegaard, der fik Søren Pind, Kathrine Lilleør og Naser Khader til at forlade foreningen, hvorimod Søren Krarup og Søren Espersen bakkede utvetydigt op om formanden. Læs mere her: Lars Hedegaards antimuslimske tunnelsyn og DF-frontfigurer er lige så rabiate som Lars Hedegaard. I august 2010 blev Lars Hedegaard tiltalt af Statsadvokaten for overtrædelse af Straffelovens § 266 b - læs mere om sagens optakt og forløb her:

> 'Racismetiltale': Khaders hykleri og Hedegaards trækken i land
> Langballe og Hedegaard voldtager sagligheden

Lars Hedegaard blev frifundet i byretten i februar 2011, men kun fordi man vurderede, at han ikke havde til hensigt at udbrede interviewet i den foreliggende form. Dette blev underkendt af landsretten i maj 2011, hvor han blev idømt en bøde på 5.000 kr. for overtrædelse af straffelovens § 266 b. Læs mere om sagens forløb og udfald her:

> Indlysende dom til Hedegaard, uanset holdning til § 266 B
> Lars Hedegaards troværdighed afvises af meningsfælle - igen

»En muslim kan gøre alt, hvad han vil. Du kan aldrig være sikker på, at en han siger sandheden. Selvfølgelig, når det er den basale kultur, er det meget alvorligt for os, for i en kristen kultur prøver vi på at opdrage vores børn til at sige sandheden. Det betyder ikke, at de altid gør det - vi gør det ikke altid - men når vi lyver, ved vi, at vi har begået noget forkert. Det er simpelthen ikke tilfældet i islam. De har simpelthen ikke det. Man har ikke dårlig samvittighed, hvis man lyver.« (Videointerview med Lars Hedegaard af Asger Trier Engberg; december 2009).

»Når svenske piger bliver voldtaget, massevoldtaget [af muslimer] etcetera, etcetera, er der intet galt i det, set fra et islamisk perspektiv. Dette er din ret.« (Videointerview med Lars Hedegaard af Asger Trier Engberg; december 2009).

»De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far. Der udkom for nylig en bog, som er skrevet af en somalisk pige, i Norge, hvor hun skriver om forholdene i somaliske familier i Norge. Hun blev voldtaget af sin onkel. Hendes mor og hendes mors veninder og hendes far protesterede ikke. Kvinder har ingen værdi. De er ikke mennesker. Deres funktion er som livmoder - de bærer krigernes afkom og skaber nye krigere, men ellers ... Nuvel, de kan bruges til seksuelle formål, men ellers har de ingen værdi.« (Videointerview med Lars Hedegaard af Asger Trier Engberg; december 2009).

»Vore ledere tager ikke dette alvorligt, og jeg er bange for, at det vil kræve en folkelig opstand, før de tager det alvorligt. Men det må de. Efter den tyske besættelse af Danmark var der en del, som havde samarbejdet med fjenden, som kom i knibe. Det samme kunne ske her ... Dette kan ikke blive løst med et kompromis, det er enten vores civilisation eller deres ikke-civilisation og barbari. Vore to livsmåder er som ild og vand. En af dem må sejre.« (Videointerview med Lars Hedegaard af Asger Trier Engberg; december 2009).

Trusler på hjemmesider for radikale jihadister får Hedegaard til at sætte lighedstegn imellem disse og islam: »Hvad skal man forvente af en totalitær ideologi som islam? Vi har at gøre med muslimer, der er rasende 24 timer i døgnet, og som ikke vil finde sig i noget af det, vi gør her i Danmark. Det gælder vores forsvar af ytringsfriheden, og det gælder også, når vi går ned ad Strøget og drikker en bajer.« (Kristeligt Dagblad, 4.12.2008).

»It is by now quite clear that the Danish cartoon crisis that erupted a few months after Jyllands-Posten's publication of the Muhammed drawings on 30 September 2005 was deliberately triggered to test if Denmark was ripe for a take-over in the sense that the Danes were willing to bow to sharia law and accept their place as dhimmies.« (Counterjihad-konference i Bruxelles, 18.10.2007).

»We know more or less what the operatives of the umma are up to and how they usually go about their day-to-day business of undermining Western society. We now need to proceed from fact collection and the dissemination of thoughts to active resistance.« (Counterjihad-konference i Bruxelles, 18.10.2007).

»In order that we may begin to defend ourselves against this jihad – something we have up till now failed to do – we need continually up-dated analyses of the islamic strategy and tactics. They have to be analysed dispassionately as objective military problems exactly as any general staff would attempt to analyse the manoeuvres of the enemy on the battlefield.« (Counterjihad-konference i Bruxelles, 18.10.2007).

»In fact most of our leaders do not even acknowledge that we are under attack – indeed an ideal situation for any conquering army and one that has not even been anticipated by Western war theoreticians. Terror, violent insurrection and mass slaughter will undoubtedly play a decisive role in our final subjugation but they will only be employed on a grand scale if and when our will and ability to resist have been undermined by other – 'peaceful' – means.« (Counterjihad-konference i Bruxelles, 18.10.2007).

»A successful defensive strategy may necessitate the creation of parallel institutions under our control accompanied by civil disobedience vis-à-vis the official, dhimmified ones – which it a classical occurrence in occupied countries. We would undoubtedly benefit from a study of the modus operandi of primarily European resistance movements during World War 2 though our present situation is much more ominous at least long term.« (Counterjihad-konference i Bruxelles, 18.10.2007).

NOTE: De følgende to citater er Hedegaards kommentarer til Enhedslistens folketingskandidat, Asmaa Abdol-Hamid, der i april 2007 bedyrede, at hun fortsat vil bære hovedtørklæde, hvis hun bliver valgt til Folketinget. Læs: Asmaa Abdol-Hamid og tørklædet - igen.

»Når man begynde at klæde sig ud som Asmaa Abdol-Hamid og i praksis vise, at man ikke vil tilhøre det danske folk, for det er det hun gør, så kan det kun være en spydspids for ballade og uro.« (Fyens Stiftstidende, 12.4.2007).

»Hendes [Asmaa Abdol-Hamid] dagsorden er at erstatte det danske demokrati med et totalitært diktatur. (...) Med sådan et medlem af Folketinget har vi cementeret apartheid her i landet. Hendes tørklæde udtrykker, at hun ønsker at holde fysisk afstand til ikke-muslimske mænd og til ikke-tildækkede kvinder. Dermed får vi en opdeling af befolkningen i de rene og de urene. Det bliver ligesom med de sorte og de hvide i det gamle Sydafrika. Det kan kun ende med et af to: enten må danskerne rette ind efter den nye islamistiske orden, eller også bliver der et opgør. Det blev der jo også i Sydafrika.« (Nordjyske Stiftstidende, 11.4.2007).

[Om krisen i forbindelse med Jyllands-Postens Muhammed-karikaturer] »I øvrigt bliver parallellen til besættelsestiden stadigt mere slående. Fjenden har ganske vist ikke tropper i landet - ikke ret mange i hvert fald - men når man skærer alle falbelader og de stedse mere pinagtige bortforklaringer væk, som størstedelen af meningseliten excellerer i, er sagen i grunden såre enkel: Fjendtlige magter og deres lokale agenter prøver at begrænse en rettighed, som den danske befolknings flertal har anset for selvfølgelig, nemlig retten til at udtrykke sig frit inden for lovens rammer.« (Jyllands-Posten, 9.3.2006).

»I dag ved vi, at der næppe findes nogen grænse for de indrømmelser, som det danske samfunds magthavere er villige til at give, hvis de ikke forhindres i det af ulydige borgere. Vi er endnu nogle år efter lande som Storbritannien, Sverige og Norge, der har lagt sig fladt ned, men vi er ved at komme efter det. Og vi kan være evigt forvisset om, at de krav, der med held bliver stillet af britiske muslimer, også vil blive fremsat her. Vi står nemlig over for en global bevægelse, der er gået til angreb på den vestlige civilisation, og den strategi, der virker i det ene vestlige land, vil naturligvis blive forsøgt i de andre. Vi har f.eks. en statsminister, der puster sig voldsomt op over Irak, hvor han med vold og magt vil indføre demokrati - samtidig med at han kaster sig ud i sød dialog med danske imamer og etnopolitikere, der ville indføre et islamisk rædselsregimente, hvis de kunne komme af sted med det.« (JP Århus, 20.10.2005).

»Islams efterhånden massive tilstedeværelse i Danmark betyder, at velfærdsstaten står over for sin afvikling. Demokratiet vil blive afløst af etniske og religiøse konflikter, og selve enhedsstaten vil vige til fordel for parallelsamfund med forskellige værdinormer, politiske systemer og retsopfattelser. Medmindre dansk politik ændrer afgørende retning, vil fremtiden - og jeg taler om den umiddelbart forestående fremtid - blive præget af kampe om den territorielle kontrol. Konkret kommer kampen til at dreje sig om, hvem der omringer hvem, og hvem der kan kontrollere den fysiske kommunikation mellem de vigtigste befolkningscentre. Dele af den gammeldanske befolkning, der ikke har mulighed for eller penge til at nå over på dansk-kontrolleret område, vil ikke have anden mulighed end at konvertere til islam - fordi alternativet vil være endnu værre. Det er sådan, jeg ser den danske - og i øvrigt europæiske - fremtid. Efterhånden vil det gå op for flere og flere, at det har været det egentlige tema for den danske historie, siden den muslimske indvandring startede for godt 30 år siden. Og denne historie vil sætte sig igennem bag om ryggen på alle andre end de imamer og islamiske missionsselskaber, hvis plan om verdenskontrollen ikke har ændret sig en tøddel siden Muhammeds dage.« (Tidehverv 2004, s. 206f).

»Men islam er ingen religion i europæisk forstand, derimod et politisk system og et socialt og økonomisk regelsæt, der påtvinges både muslimer og ikke-muslimer. At denne total-ideologi eller altomfattende verdens- og samfundsanskuelse (din på arabisk) i sin kerne har en religion, er en anden sag. (...) Mange kristne tyskere betragtede Adolf Hitler som en forløser udsendt af Gud, men om så hele den tyske nation havde troet det samme, ville det ikke gøre nazismen til en religion, der havde krav på vores beskyttelse.« (I krigens hus af Helle Merete Brix, Torben Hansen og Lars Hedegaard (red.), 2003, s. 9).

»Foreløbig kan det konstateres, at dansk lovgivning og domspraksis samt de gældende tolkninger af internationale konventioner støtter retten til at virkeliggøre islam på europæisk grund. I stedet har europæiske regeringer, domstole og institutioner koncentreret sig om at bekæmpe europæernes intolerance over for islam – en mangel på tolerance som i officielt EU-sprog sidestilles med racisme. Det er således tvivlsomt, om de internationale konventioner efter gældende fortolkning overhovedet tillader europæere at forsvare sig mod islamisk totalitarisme, herunder mod udsigten til at blive gjort til en retsløs befolkning i det, der engang var deres land.« (I krigens hus af Helle Merete Brix, Torben Hansen og Lars Hedegaard (red.), 2003, s. 11).

»I løbet af de næste 30 år vil den globale befolkningstilvækst eksplodere, især i de muslimske lande. Islam er i dag verdens hurtigst voksende religion. I løbet af de næste 30 år vil islam også være den største religion. På dette tidspunkt vil antallet af muslimer i verden være vokset fra ca. 1,2 milliard til 3 milliarder (se nærmere i kapitel 10 af Jens Lintrup om overbefolkning som politisk dynamo). Det er forudsigeligt, at en stor del af disse mennesker vil søge mod Vesten. Et væsentligt spørgsmål må derfor blive: Kan Europa bevare sine frihedsrettigheder, herunder demokratiet og ytringsfriheden, midt i en folkevandring?« (Islam i Vesten, på Koranens vej? af Helle Merete Brix og Torben Hansen (red.), 2002, s. 11-12).

NOTE: Bemærk ovenstående citats pseudo-saglige formulering af »et væsentligt spørgsmål« om, hvorvidt Vesten kan bevare frihedsrettighederne under »en folkevandring«. Her præsenteres vi for en 'præmis' om, at »en stor del« af 3 milliarder muslimer (sic) vil »søge mod Vesten«.

»Vi må forestille os, at der findes en - muligvis stiltiende - forståelse mellem de 'progressive' muslimer og de alt andet end progressive imamer: De fremstormende unge, der gerne vil gøre politisk karriere, kan få lov at spille kritiske, uden at imamerne vil true dem med fysisk overlast, så længe de lover at bekæmpe alle konkrete forsøg på at begrænse imamernes magt. En fordømmelse af sharia-lovgivning vil naturligvis være et kraftigt indgreb over for imamer, der arbejder på at få indført sharia-lovgivning overalt.« (Berlingske Tidende, 25.9.2002).

»Den moderne islamisme, som næsten alle danske imamer går ind for, kalder sig en religion, men er først og fremmest en politisk ideologi på linie med kommunismen og nazismen.« (Berlingske Tidende, 6.11.2001).

»Det kan derfor heller ikke undre, at muslimske mænd - eller 'drenge' - i stort tal betragter danske piger som ludere. Æreløse er de i hvert fald, ellers ville domstolene jo straffe sexovergreb mod dem - hvilket som bekendt næsten ikke sker. Således er der en uløselig sammenhæng mellem den muslimske kvindeundertrykkelse og de spektakulære overfald på danske piger.« (Berlingske Tidende, 19.8.2001).