Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Anbefalet: Liv og Peter

Folketingsvalget 2011: Flere humanister på tinge ... Udprint

En humanistisk værdipolitiker er en folketingskandidat, der er anbefalet for at trodse den nationalistiske og populistiske tidsånd med skarphed og ekstraordinært humanistisk engagement og mod (Humanisme.dk).

De næste to kandidater i det løbende udvalg er Peter Westermann fra Socialistisk Folkeparti og De Radikales Liv holm Andersen, der er opstilet i henholdsvis Nordsjællands og Århus Storkreds.

Peter Westermann, der som 1. suppleant p.t. vikarierer i SF's folketingsgruppe, er en ildsjæl i arbejdet for en humanistisk asyl- og udlændingepolitik og har bl.a. arbejdet sammen med Bedsteforældre for Asyl. Han er heller ikke bange for at sige fra internt i SF, som han gjorde i forbindelse med debatten om pointsystemet.

Om den nu afsatte integrationsminister Birthe Rønn Hornbech har Westermann bl.a. skrevet i Frederiksborg Amtsavis:

Det viser en fundamental mangel på respekt for det danske folkestyre, når en minister bevidst afstår fra at orientere Folketinget og oven i købet slukker sin mikrofon og generelt nægter at svare på spørgsmål. Jeg har derfor forståelse for, at Bedsteforældre for Asyl fandt det nødvendigt med en opsang i Folketingssalen, hvilket for nylig kostede dem en dom på 10 dagbøder.

Den seneste tilsidesættelse af udlændinges rettigheder er en ny kande vand i et for længst overfyldt bæger. Irakiske asylansøgere, der havde søgt ly i Brorsonskirken på Nørrebro i København, blev sendt tilbage til en usikker fremtid, trods FN's formaninger.

Asylansøgere rådner op i lejre, hvor de sidder i uvished og apati i årevis uden rettigheder. Flere af dem sidder fængslet i lejrene alene på formodet mistanke om at de kunne finde på at gå under jorden for at slippe ud af det helvede, den kvælende asylpolitik holder dem i.

De Radikales Liv Holm Andersen er endnu ikke valgt til Folketinget, men ville også være en klar og varm stemme for mangfoldighed og individualitet, også for de medborgere, der ikke passer ind i intgrationsminister Søren Pinds snævre assimilationskodeks. Om integration har hun bl.a. skrevet på sin blog:

Når mine bosniske venner fortæller mig, at det åbne og varme Danmark, som tog imod dem i 90’erne, ikke længere er det samme, så er der nok noget om snakken. For grov retorik, generaliserende lovforslag og negativt fokus på integration, hvor man hele tiden laver skræmmebilleder frem for konstruktiv dialog, sætter sine spor i samfundet.

Det er altså på høje tid at komme i gang med integrationen – og der skal modersmålsundervisning, mentorordninger på arbejdspladserne, opsøgende socialhjælp i boligområderne, bedre og flere dansk-tilbud, flere midler til frivillighed og meget mere på banen. Integrationen skal ske i forhold til de udfordringer, der er på forskellige områder – børne-, sundheds-, uddannelses-, bolig-, beskæftigelses- mv. Derfor er det en god idé at nedlægge et ministerium, som har været med til at skabe ”dem og os”- stemningen, fordi integration i Danmark er gjort til noget eksternt; et stort miskmask løsrevet fra det øvrige samfunds områder, hvor VKO hersker med grov generaliserende retorik, irrationelle love, forbud og påbud og lousy sagsbehandling, selv uden loven på deres side, om nødvendigt.

Liv Holm Andersen og Peter Westermann er hermed anbefalet.

Hjælp med at finde og anbefale flere kandidater. Se listen over alle anbefalede kandidater med flere oplysninger om de enkelte: Anbefalede humanistiske værdipolitikere. Flere kandidater er på vej.

Rune Engelbreth Larsen, 18.3.2011