Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Anbefaling af folketingskandidat trukket tilbage

Folketingsvalget 2011: Flere humanister på tinge ... Udprint

En humanistisk værdipolitiker er en folketingskandidat, der er anbefalet for at trodse den nationalistiske og populistiske tidsånd med skarphed og ekstraordinært humanistisk engagement og mod (Humanisme.dk).

Med henblik på at styrke og skabe en front imod den antihumanistiske dominans inden for udlændingepolitikken, der siden midten af 1990'erne har trukket Danmark længere og længere ned i et sort hul af forskelsbehandling, konventionsbrud og dæmonisering, anbefales udvalgte folketingskandidater fra de fleste partier løbende på Humanisme.dk.

Kriterierne er på én gang snævre og brede. Brede, fordi der ikke skeles til partifarve, og snævre, fordi det primært er den enkelte kandidats standpunkter og tilkendegivelser på ét politisk felt (og dets umiddelbare foregreninger), der er udslagsgivende: Det værdipolitiske slagsmål med centrum i udlændingepolitikken.

Det er med andre ord ikke alene 'genuine humanister', der anbefales, men politikere, som kan gøre op med den diskriminerende og dæmoniserende hovedstrømning i dansk politik, der først og fremmest rammer indvandrere i almindelighed og muslimer i særdeleshed.

Hvis denne strømning også fortsætter og måske endog intensiveres efter det kommende valg, kan det få yderligere foruroligende konsekvenser i form af splittelse, radikalisering og konfrontation på tværs af befolkningsgrupper, hvorfor netop dette område er af mere end almindelig betydning for valget - hvis vinden endelig skal vendes.

Og opgøret er muligvis endnu vigtigere i forhold til styrkeforholdene internt i partierne end på tværs af partierne på Christiansborg, eftersom de fleste partier synes at sværge til en fastholdelse (nogle endog en skærpelse) af det eksisterende diskriminationspolitiske status quo, i bedste fald med visse kosmetiske justeringer.

Ud fra disse betragtninger er det særlig vanskeligt at finde anbefalelsesværdige kandidater i S-SF og V-K (og selvsagt umuligt i DF), mens det indlysende er lettere hos De Radikale og Enhedslisten. Også LA har lagt store dele af DF-opgøret fra Ny Alliance-tiden på hylden. Men der er dog heldgivis kandidater også fra flere af disse fem partier, som har trukket en streg i sandet og ydet et klart modspil til den nationalpopulistiske eksklusionspolitik - for Liberal Alliances vedkommende bl.a. Heidi Wang og Ole Birk Olesen.

Anbefalingen af Ole Birk Olesen har imidlertid mødt kritik, eftersom han også er tørnet sammen med venstrefløjen på en række områder - hvilket ud fra ovennævnte betragtninger selvfølgelig ikke kan være diskvalificerende i sig selv. Nu er det imidlertid kommet frem, at han også har positioneret sig med en række stærkt negativt generaliserende og stereotype udsagn om kvinder, hvilket naturligvis ikke harmonerer med den tilstræbte konsistens på tværs af anbefalingerne i nærværende initiativ, der i så høj grad handler om at modvirke generaliserende stigmatisering og retorisk dæmonisering.

Derfor er anbefalingen af Ole Birk Olesen trukket tilbage.

Vær med til at indstille kandidater - send dine anbefalinger via mail eller skriv dem på væggen til Facebooksiden Humanisme.dk. Men læs først(!) baggrunden for initiativet: Flere humanister på tinge ... Derfor.

Se listen over de foreløbige kandidater med flere oplysninger om de enkelte: Anbefalede humanistiske værdipolitikere.

Flere kandidater er på vej.

Rune Engelbreth Larsen, 3.3.2011