Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

'Racismetiltale': Khaders hykleri og Hedegaards trækken i land

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

På sin blog i Berlingske Tidende skriver Naser Khader i august 2010, at han fremover vil slette uønskede indlæg:

... fra nu af kører jeg en nul-tolerance over for usaglige og perfide bloggere. Manglende saglighed og manglende respekt fylder desværre mere og mere på min blog. Ikke blot over for mig, men over for alle, der forsøger at blande sig med seriøse indlæg i debatten. (...)

Så lad mig lige slå én ting fast: Hvis man spammer debatten ved at udgive sig for at være andre end den man er, risikerer man i første omgang at blive blokeret, og i grove tilfælde at blive politianmeldt. Hvis ikke man kan holde en god tone og et ordentligt sprog, så bliver man slettet og blokeret.

Naser Khader, Berlingske.dk 2.8.2010

Det er ikke vanskeligt at forstå, at hadefulde anonyme indlæg og vulgære udgydelser uden skyggen af saglig relevans fjernes af Khader. Men at blokere ytringer og udsagn, allerede før de er fremsat, er selvfølgelig censur, så vi kan konstatere følgende:

1) Naser Khader går ind for censur, politianmeldelse og straf af uønskede ytringer på sin egen blog.

I september 2009 skriver en 57-årig mand en arrig e-mail til Pia Kjærsgaards sekretær, men henvendt til Kjærsgaard selv: »Du er symbolet på alt ondt i dette land. Du er en magtluder. Jeg vil skide på hvor mange idioter, der støtter dig. Du er en magtluder, mere luder end magt. Tro mig, du vil aldrig få magt, som du har agt. Du vil blive klippet inden da. Du rider og har redet på en bølge af racisme.« (jf. Jydske Vestkysten, 17.7.2010).

Den 57-årige blev tiltalt for »hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale« mod tjenestemand, og for nylig blev han idømt 10 dagbøder af 100 kroner. For at sende en vulgær og hånlig e-mail til en politiker.

Der er dog ikke tale om censur som i tilfældet på Naser Khaders blog, eftersom den pågældende ikke er blevet forhindret i at fremsætte sine ytringer, men efterfølgende er blevet stillet retligt til ansvar for dem.

Mig bekendt har ingen politiske partier eller nogen ytringsfrihedsforening taget den 57-årige i forsvar. Jeg er da også sikker på, at vi kan konstatere følgende:

2) Alle politiske partier går ind for, at man i visse tilfælde kan tiltales, dømmes og straffes for hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale.

Eftersom Naser Khader er medlem af regeringspartiet De Konservative, og eftersom hverken noget regeringsmedlem eller en anden folketingspolitiker fra VKO har ytret nogen kritik af hans blog-censur, og eftersom VKO i lighed med alle øvrige politiske partier tilsyneladende finder det helt i orden med tiltale, dom og straf for hån, skældsord og anden fornærmelig tiltale i en privat e-mail - og heller ikke ønsker at afskaffe injurielovgivningen - kan vi supplere 1 og 2 med følgende konstatering:

3) VKO har ingen principiel modstand imod at indskrænke ytringsfriheden vha. censur og tiltale såvel som straffe for visse hånlige og perfide ytringer.

Lad os nu se et tredje eksempel:

Statsadvokaten har besluttet at tiltale Lars Hedegaard for at overtræde straffelovens § 266 b. Hvad man end måtte mene om paragraffen, er dette selvfølgelig et uundgåeligt skridt, så længe paragraffen eksisterer.

Alene at tiltale Jesper Langballe, men ikke Lars Hedegaard var absurd - ikke fordi Hedegaard og Langballe har ytret sig 'racistisk' i klassisk og gammeldags forstand, men altså fordi de sandsynligvis har overtrådt straffelovens paragraf 266 b, der har en bredere rækkevidde.

Det er nemlig misvisende, når denne paragraf i reglen benævnes racismeparagraffen - den burde rettelig kaldes antipropagandaparagraffen, eftersom 'race' kun er én af flere elementer - den kriminaliserer trusler, forhånelser og nedværdigelser på grund af »race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering«.

Men hvad var det nu, Lars Hedegaard udtalte i et interview i december 2009? Jo, lidt af det kommer her:

»En muslim kan gøre alt, hvad han vil. Du kan aldrig være sikker på, at en han siger sandheden. Selvfølgelig, når det er den basale kultur, er det meget alvorligt for os, for i en kristen kultur prøver vi på at opdrage vores børn til at sige sandheden. Det betyder ikke, at de altid gør det - vi gør det ikke altid - men når vi lyver, ved vi, at vi har begået noget forkert. Det er simpelthen ikke tilfældet i islam. De har simpelthen ikke det. Man har ikke dårlig samvittighed, hvis man lyver.«

»De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far. Der udkom for nylig en bog, som er skrevet af en somalisk pige, i Norge, hvor hun skriver om forholdene i somaliske familier i Norge. Hun blev voldtaget af sin onkel. Hendes mor og hendes mors veninder og hendes far protesterede ikke. Kvinder har ingen værdi. De er ikke mennesker. Deres funktion er som livmoder - de bærer krigernes afkom og skaber nye krigere, men ellers ... Nuvel, de kan bruges til seksuelle formål, men ellers har de ingen værdi.«

Umiddelbart kan der ikke herske megen tvivl om, at dette ikke blot er notorisk forkert, men at det også er en overtrædelse af antipropagandaparagraffen, § 266 b.

Det erkender Hedegaard da også selv indirekte - ellers ville han selvfølgelig ikke trække i land og udtale om tiltalen: »Jeg står ved det, som jeg har forsøgt at udtrykke.« (Politiken.dk, 3.8.2010).

Jeg står ved det, som jeg har forsøgt at udtrykke.

Hedegaard er ikke tiltalt for det, han har forsøgt at udtrykke, men for det, han har udtrykt. Hvis han f.eks. gerne ville have udtrykt, at der findes eksempler på, at muslimer voldtager deres børn og muslimer, der lyver, skulle han have sagt dét - ligesom der findes eksempler på, at kristne og ateister lyver og voldtager deres børn. Men det sagde han ikke.

Helt hen i vejret er det imidlertid, når Hedegaard tilføjer: »Hvis det er sådan, at man skal tiltales for at have en bestemt fortolkning af islam, så står man med et problem. Jeg vil gerne høre, om anklagemyndigheden ligger inde med den sande fortolkning af islam.«

Selvfølgelig tiltales han ikke for en bestemt fortolkning af islam, lige så lidt som Naser Khader censurerer sin blot for bestemte holdninger til Khader, og lige så lidt som en 57-årig er blevet dømt 10 dagbøder for en bestemt holdning til Kjærsgaard.

Khader bortcensurerer perfiditeter på sin blog, den 57-årige er dømt for forhånelse af Pia Kjærsgaard i en email, og Hedegaard er tiltalt for forhånelser og nedværdigelser på grund af tro. Sådan er dét.

Hedegaard og Langballe er ikke udsat for censur (for deres ytringer er ikke blokeret - at blive stillet retligt til ansvar for dem efterfølgende, er noget andet end censur); men hvis Trykkefrihedsselskabet, Tidehverv, Dansk Folkeparti m.fl. finder, at deres ytringsfrihed i alle tilfælde krænkes, må de også erkende, at de perfide bloggere, som Khader bortcensurerer, får krænket deres ytringsfrihed, og at den 57-årige, der svinede Kjærsgaard til i en privat e-mail, fik krænket sin ytringsfrihed.

Trykkefrihedsselskabet hævder at være en tværpolitisk forening, der kæmper for frit at ytre sig, »også selv om det krænker andre borgere«, men selskabet tænker først og fremmest på sig selv og først og fremmest på retten til og muligheden for at tilsværte islam og muslimer.

Khader vil ændre racismeparagraffen med ordene: »Vi skal ikke dømme folk for deres ytringer, men deres handlinger, og derfor må vi have en diskussion af, om det fra starten virkelig var formålet med racismeparagraffen.« Samtidig vil han kategorisk bortcensurere og i værste tilfælde sågar politianmelde forhånelser på sin egen blog, ergo er hans 'argument' imod racismeparagraffen nonsens.

Der er ét ord for Hedegaards og Khaders position, og det er hykleri.

APROPOS:

> Hedegaard: Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 4.8.2010