Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Miljøministeren manipulerer fortsat

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Slutspurten i kampen om, hvorvidt verdens syv største vindmøller på 250 meters højde skal placeres i Østerild Klitplantage eller ej, har ikke fået miljøminister Karen Ellemann til at slække på manipulationen og mangelfuldheden i sine oplysninger til oppositionen om projektet og konsekvenserne af dets placering i synlig nærhed af en række helt unikke danske naturområder.

Alternative placeringer er blevet overfladisk afvist, og den omfattende og veldokumenterede kritik af placeringen i Østerild fra både Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Landsforeningen for Bedre Miljø (LBM) forbigås bekvemt af miljøministeren.

Karen Ellemanns bagatellisering af fældningen af tre millioner træer i Østerild Klitplantage og de uoverskuelige konsekvenser for især dyrelivet og naturoplevelsen har ikke desto mindre dannet skole, og der er fortsat enkelte læserbrevsskribenter, der i lighed med miljøministeren selv forsøger at bilde offentligheden og politikerne ind, at Østerild Klitplantage bare er "kedelige grantræer". De har øjensynligt aldrig sat deres ben i området.

Dertil kommer selvfølgelig de mange vidtstrakte naturområder i få kilometers afstand, hvorfra udsigten vil blive markant spoleret af megamøllerne, der skal stå på en seks kilometer lang linje og vil kunne ses på mindst 50 kilometers afstand.

Især i Nordjylland er der massiv modstand mod placeringen, og lokale aktivister fra LBM følger både pressedækningen og forhandlingerne mellem miljøministeren og mljøordførerne så tæt som muligt - men desværre alt for sjældent med den landsdækkende presses årvågne opmærksomhed.

Senest har LBM bl.a. afsløret, hvordan miljøministeren på den ene side har afvist, at anlæggelsen af det kolossale vindmølle-testcenter i Østerild med fældningen af tre millioner træer skulle kunne påvirke kronvildtet i området, hvorimod hun på den anden side har hævdet, at kronvildt vil blive negativt påvirket i tilfælde af, at centeret skulle blive anlagt på Kallesmærsk Hede - skønt der ved denne alternative placering vil være tale om fældning af betydeligt mindre plantager end i Østerild.

Endvidere har Karen Ellemann undladt at fortælle oppositionen, at borgmesteren fra Ringkjøbing-Skjern Kommune to gange har henvendt sig direkte til hende med ønsket om at få vindmøllecenteret placeret i Stauning - faktisk har hun stik imod fakta hævdet, at regeringen slet ikke vidste, hvordan byrådet stillede sig til dette alternativ.

Nu er borgmesteren i Ringkjøbing-Skjern Kommune imidlertid fra samme parti som miljøministeren, og Karen Ellemann har efterfølgende sat en stopper for hendes partifælles ønske om at få vindmøllerne til Stauning:

Spørgsmålet er, om testcentret skal placeres i Østerild, eller om der skal arbejdes videre med en alternativ placering i Stauning. Borgmesteren i Ringkjøbing-Skjern Kommune Iver Enevoldsen (V) og et samlet byråd har to gange i løbet af foråret henvendt sig personligt til ministeren og sagt, at de var interesseret i at huse Nationalt Testcenter. Alligevel manipulerer og lyver Ellemanns embedsfolk og skriver i rapporten om Stauning, at det ikke vides hvordan byrådet i Ringkjøbing-Skjern stiller sig. De fordrejer sandheden så oppositionen skal kigge på Østerild.

Karen Ellemann har (ifølge interne kilder) haft et alvorsord med Iver Enevoldsen søndag/mandag denne uge, der nu pludselig ikke længere ønsker testcentret, fordi Ellemann har sat et ultimatum: lufthavnen eller testcenter, enten eller. Det eneste problem, der er imellem vindmøller og lufthavnen i Stauning er, at der skal installeres nyt udstyr, så piloter kan lande uden brug af instrumentbræt (dårlig sigtbarhed). Det er en ren bagatel.

Landsforeningen for Bedre Miljø
Nationalttestcenter.dk

Hvis møllerne placeres i Stauning i stedet for Østerild, skal der slet ikke fældes skov, og da ca. tre millioner træer skal fældes i Østerild, spørger LBM, om ikke besparelsen ved at undlade fældningen let kunne dække det nye udstyr i Stauning Lufthavn?

Blot ét af mange relevante, men ubesvarede spørgsmål til miljøministeren, der forsøger at gennemtvinge en placering ved Østerild, trods den kolossale lokale modstand og de ødelæggende konsekvenser for naturrigdommen og oplevelsesværdien for mange vidtstrakte naturområder.

APROPOS:

> Karen Fældemann
> Østerild Klitplantage (fotoserie)

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 20.5.2010