Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

Afsløring: Karen Ellemann manipulerer

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Er Miljøministeriet Vindmølleindustriens forlængede arm i sagen om placeringen af syv 250 meter høje vindmøller i det naturskønne Nordthy, hvor man vil rydde 15 kvadratkilometer skov og inddrage yderligere 15 kvadratkilometer naturområde?

Eller er det Miljøministeriet, der presser Vindmølleindustrien?

Det viser sig nu, at miljøminister Karen Ellemann (der har overtaget beslutningen om placeringen af kæmpemøllerne i nærheden af nogle af landets mest vidstrakte, stille og uforstyrrede naturområder fra sin forgænger, Troels Lund Poulsen), slet og ret har talt usandt om fordelagtigheden af en placering i Østerild Klitplantage.

»Der er ikke noget som helst, der rokker ved, at Østerild er den bedste placering til vores nationale testcenter«, siger miljøministeren kategorisk (JP.dk, 16.4.2010).

Men det er ikke sandt. Ikke bare fordi »den bedste placering« selvfølgelig er åben for fortolkning i forhold til de mange hensyn, der er på tale ved så stort et byggeprojekt. Og ikke bare fordi Danmarks Naturfredningsforening har foreslået en række andre placeringer, som i det mindste burde overvejes og undersøges med samme omhu som Østerild Klitplantage.

Men også fordi det simpelthen er i lodret modstrid med Vindmølleindustriens oprindelige prioriteringer. Det afslører Landsforeningen for Bedre Miljø (LBM) på hjemmesiden www.nationalttestcenter.dk, hvor man har offentliggjort email-korrespondance mellem Vindmølleindustriens administrerende direktør Jan Hylleberg og Miljøministeriet.

Oprindelig havde Vindmølleindustrien tilsyneladende kun en placering i Østerild Klitplantage som tredje prioritet, mens Kallesmærsk Hede og Filsø var henholdsvis første og anden prioritet. Det fremgår af den email, som LBM har fået via (en alt for begrænset) aktindsigt, hvor man bl.a. kan læse, at regeringen også tidligere er »gjort bekendt med industriens prioritering«.

Men Miljøministeriet foretrak altså Østerild Klitplantage, og Vindmølleindustrien gik ind på denne placering under den forudsætning, at placeringen til gengæld kunne vedtages hurtigt.

Jan Hylleberg skrev: »Vindmølleindustriens tilsagn om Østerild forudsætter, at beslutning herom træffes i denne folketingssamling således, at indretningen af området kan påbegyndes i efteråret 2010, og prøvepladserne er klar til brug senest sommeren 2011.« (LBM, 16.4.2010)

Først efter at beslutningen var truffet, undersøgte man Østerild Klitplantage.

Summa summarum: Miljøminister Karen Ellemann manipulerer offentligheden, når hun til Jyllands-Posten påstår: »Der er ikke noget som helst, der rokker ved, at Østerild er den bedste placering til vores nationale testcenter.«

Jo, der er rigtig meget, der rokker herved: Naturhensynene og lokalbefolkningens ønsker er naturligvis det primære modargument, men det var altså heller ikke engang den bedste placering i forhold til Vindmølleindustriens prioriteringer. For Miljøministeriet var det bare den hurtigste løsning.

Og der er mere endnu: LBM kan desuden afsløre, at landskabsarkitektfirmaet Birk Nielsen manipulerede konsekvenszonerne i VVM-redegørelsen, så grænserne for kæmpemøllernes visuelle påvirkninger af landskabet blev mindre end de konsekvenszoner, man i almindelighed opererer med – og som landskabsarkitektfirmaet tilsyneladende også i begyndelsen havde anvendt i forhold til en placering i Østerild Klitplantage.

Landsforeningen for Bedre Miljø mere end antyder, at Miljøministeriet er ansvarligt for dette fusk:

Birk Nielsen startede korrekt ud men deres arbejde passede formodentlig ikke embedsmændene i Miljøministeriet og de fik besked på at manipulere med zonerne så Hansholm og Thisted gik fri af mellemzonen. Arkitektfirmaet har haft travlt med at ændre i kortene i sidste øjeblik, og når man forhaster sig, er man som bekendt tilbøjelig til at glemme og lave fejl – dette gælder også når man snyder.

Det er ufatteligt at et højt respekteret landskabsarkitektfirma (specialiseret i vindmøller) som Birk Nielsen med mange opgaver i den offentlige sektor er villige til at sætte deres renommé og omdømme på højkant ved at manipulere og snyde med konsekvenszonerne for at tegningerne passer til de politiske argumenter. Birk Nielsen bryster sig af mere end 20 års erfaring i planlægning af vindmølle-etableringer.

Det virker yderst utænkeligt at lave så banale regnefejl i VVM-redegørelsen for Danmarks største indgreb i naturen og yderst pudsigt at Nationalpark Thy samt Hanstholm og Thisted centrum lige præcis undgår at befinde sig i mellemzonen.

Thisted Byråd har på den måde taget en beslutning på falske begrundelser.

LBM, 18.4.2010

Argumenterne for en ny overvejelse om alternative placeringer tårner sig op.

APROPOS: Fotoserie fra Østerild Klitplantage

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 19.4.2010