Humanisme.dk

    FORSIDE | INFO | KONTAKT | REGISTER | SØGNING | ANBEFALINGER: FILM & BØGER & LINKS
    INSPIRATION: LEVENDE BILLEDER | CITATER | DOKUMENTATION: NATIONALISTISK PROPAGANDA

Facebook: Like Humanisme.dk
Facebook: Friend Rune Engelbreth Larsen
Alle månedens opdateringer
Om Rune Engelbreth Larsen
Biografi
Rune Engelbreth Larsen på Twitter
Rune Engelbreth Larsen på Youtube
Rune Engelbreth Larsens forfatterskab
Foredrag af Rune Engelbreth Larsen
Links
Rune Engelbreth Larsens genopdagelse af Danmarks landskaber i fotos
Digte af Rune Engelbreth Larsen
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
Danmarks Løver - frihedsbevægelsen
Panhumanism.com - Rune Engelbreth Larsen på engelsk
Rune Engelbreth Larsens blog på Politiken.dk
...
Kontakt Humanisme.dk
Humanisme.dk
eXTReMe Tracker

DF, DR, rotter, kaniner, svin og gøgeunger

Af Rune Engelbreth Larsen Udprint

Det hele begyndte med, at litteraturforskeren Isak Winkel Holm talte om Kafkas novelle "Forvandlingen" i radioprogrammet "Sproglaboratoriet" den 17. april 2009. Her forklarede han blandt andet, hvorledes skadedyrsmetaforen også er blevet anvendt politisk, hvilket blev eksemplificeret med ordene: "Det er ikke så lang tid siden, at Pia Kjærsgaard talte om indvandrere, og sagde at de formerede sig som rotter."

Problemet var imidlertid, at dét har Pia Kjærsgaard aldrig sagt. Hun har til et møde i Odense sagt, at "de fremmede formerer sig som kaniner" (jf. Politiken, 2.10.1994), men ikke, at de formerer sig som "rotter".

Dansk Folkepartis bestyrelsesmedlem i Danmarks Radios bestyrelse, Ole Hyltoft, klagede straks til Danmarks Radio over fejlcitatet - en klage, hvorom han i bakspejlet har forklaret: "Jeg klagede som lytter, ikke som bestyrelsesmedlem. Og jeg blev ikke behandlet anderledes, end alle andre ville være blevet behandlet." (Politiken.dk, 13.6.2009).

Det vender vi tilbage til.

I alle tilfælde kunne man jo nok forvente, at den ansvarlige redaktør eller programmedarbejder efterfølgende ville komme med en berigtigelse ovenpå fejlcitatet - f.eks. i stil med: "I et interview i nærværende program blev kaniner desværre forvekslet med rotter, da Isak Winkel Holm gengav en udtalelse af Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard. Det var således forkert at tilskrive hende en udtalelse om, at 'de fremmede formerer sig som rotter'; i stedet burde hun være tilskrevet udtalelsen, at 'de fremmede formerer sig som kaniner'. Vi beklager."

Punktum.

Men sådan skulle det ikke gå.

Næstformand i Danmarks Radios bestyrelse, Ole Hyltoft, kontaktede selveste Danmarks Radios generaldirektør, Kenneth Plummer, over for hvem han kaldte litteraturforskerens udtalelse for "en løgnagtig meddelelse" og krævede, at han (generaldirektøren personligt) skulle "sende Pia Kjærsgaard en undskyldning" (jf. Hyltofts egen forklaring i Information, 9.6.2009).

Intet mindre.

Det var altså dét, Hyltoft mente, når han en lille uge senere sagde, at han såmænd bare "klagede som lytter, ikke som bestyrelsesmedlem", og at han skam "ikke blev behandlet anderledes, end alle andre ville være blevet behandlet" ...?

Hvor 'almindeligt' reagerede da Kenneth Plummer, Danmarks Radios generalsekretær, over for den 'almindelige lytter', Danmarks Radios bestyrelses næstformand fra Dansk Folkeparti?

Jo, han reagerede på klagen som en lydig skødehund og sendte personligt en "uforbeholden undskyldning" til Pia Kjærsgaard. Det samme gjorde den ansvarlige redaktør, Mads Baastrup.

Radioprogrammet blev fjernet fra DR's hjemmeside, den fejlagtige udtalelse blev slettet (det forlyder ikke, om man overvejede at udskifte ordet "rotter" med "kaniner") - og en ny programversion blev i stedet lagt online. Den 15. maj kom desuden en berigtigelse i radioprogrammet "Sproglaboratoriet", hvor Christoffer Emil Bruun forklarede og beklagede:

"I programmet, der blev sendt den 17. april og handlede om Franz Kafka og hans brug af skadedyrsmetaforer, sagde litterat og Kafka-oversætter Isak Winkel Holm, at Pia Kjærsgaard har udtalt, at indvandrere formerer sig som rotter. Og det er forkert. Vi beklager fejlen. Udsagnet om, at indvandrere formerer sig som rotter, har optrådt flere gange hos Fremskridtspartiet. I 1980 fik fremskridtsmanden A.T. Riemann en bøde på 400 kr. for at sige, at gennem indvandring og børneavl formerer de sig som rotter. I 2003 gentager Mogens Glistrup udsagnet i en tv-udsendelse, og også han får en dom for udtalelsen."

To breve til Pia Kjærsgaard - ét af dem fra generaldirektøren - og en berigtigelse. Undskyld, undskyld, undskyld.

Men Dansk Folkepartis vogter i Danmarks Radios Bestyrelse var stadig væk sur.

Ole Hyltoft forklarede sin utilfredshed med berigtigelsen således: "Sammen med dementiet lægger man en mægtig klamamse på, om at det nok ikke er Pia Kjærsgaard, der har sagt det, men det har nogen fra Fremskridtspartiet, og de er blevet dømt for racisme. Alt sammen noget, der ikke har noget som helst med Pia Kjærsgaard at gøre." (Information, 9.6.2009).

Ikke "har noget som helst med Pia Kjærsgaard at gøre"?

Men klagesagen fik lige en ekstra finale: Hyltoft kontaktede igen selveste generaldirektør Kenneth Plummer, og vupti - nu blev også dementiet bortcensureret (sic!). I den pågældende online-version af "Sproglaboratoriet" er det simpelthen klippet ud.

Er Dansk Folkepartis Hyltoft overgeneraldirektør i Danmarks Radio?

Rune Engelbreth Larsen
Blog: Engelbreth, Politiken.dk, 15.6.2009